Legea petrolului, modificată pe motiv de siguranță națională. OUG: Titularul unui acord petrolier poate transfera drepturile dobândite și obligațiile asumate, numai cu aprobarea Guvernului la propunerea ANRM

Publicat pe Categorii Info Legislativ, Petrol si gaze
Prima Pagina Info Info Legislativ Legea petrolului, modificată pe motiv de siguranță națională. OUG: Titularul unui acord petrolier poate transfera drepturile dobândite și obligațiile asumate, numai cu aprobarea Guvernului la propunerea ANRM
  • Din motive de siguranță națională, ANRM poate refuza concesionarea și executarea de operațiuni petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare a unui zăcământ petrolier de către persoane juridice care sunt efectiv controlate de țări terțe Uniunii Europene sau de resortisanți ai țărilor terțe Uniunii Europene . Acordurile petroliere pot fi reziliate sau revizuite numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea ANRM
  • ULTIMA ORĂ: Guvernul a aprobat ieri, 4 februarie, Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Legea petrolului nr.238/2004 va fi modificată dacă Guvernul României adoptă o Ordonanţă de Urgenţă care prevede că, în situația în care are loc o operațiune de preluare a controlului titularului unui acord petrolier sau are loc o schimbare în structura acționariatului cu drept de control asupra titularului, acesta are obligația să notifice autoritatea competentă, iar acordul petrolier poate să își mențină valabilitatea, să se revizuiască în noile condiții, sau să fie reziliat, după caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității competente – ANRM.

Prin proiectul de OUG se introduce un nou articol – 31 cu următorul cuprins: “Autoritatea competentă poate refuza, din motive de siguranță națională, concesionarea și executarea de operațiuni petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare a unui zăcământ petrolier de către persoane juridice care sunt efectiv controlate de țări terțe Uniunii Europene sau de resortisanți ai țărilor terțe Uniunii Europene. În cazul acordurilor petroliere în vigoare, la propunerea autorității competente, Guvernul, din motive de siguranță națională, poate aproba rezilierea acordului petrolier.” La articolul 34 se introduc două noi alienate, respectiv:(1) Titularul unui acord petrolier poate transfera altei persoane juridice drepturile dobândite și obligațiile asumate, numai cu aprobarea Guvernului la propunerea autorității competente. (2) Orice transfer făcut fără aprobarea Guvernului este lovit de nulitate.

Nerespectarea acestor prevederi are ca efect pierderea calității de titular de acord petrolier a persoanei juridice române sau străine în cauză, în situația în care acordul petrolier are mai mulți titulari, iar în situația în care acordul petrolier are un singur titular, acesta încetează de drept, potrivit proiectului de OUG aflat pe masa Guvernului.

Se dorește astfel evitarea unor situații imprevizibile, care pot apărea prin transferul către altă persoană juridică a drepturilor și obligațiilor asumate prin acorduri petroliere, cu consecința schimbării condițiilor esențiale ale acestora, care raportat la dinamica geopolitică regională ar putea afectata siguranța națională, respectiv starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării statului național român ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil, menținerii ordinii de drept, precum și a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin Constituție, se precizeazăă în nota de fundamentare a proiectului de OUG.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Un comentariu la “Legea petrolului, modificată pe motiv de siguranță națională. OUG: Titularul unui acord petrolier poate transfera drepturile dobândite și obligațiile asumate, numai cu aprobarea Guvernului la propunerea ANRM”

  1. Bine asa. Am auzit ceva pe ideea asta de la noul ministru al Energiei, se pare ca legea din 2004 nu era destul de clara.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *