Se pregătește ratificarea Acordului între Guvernele României și SUA privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile. Acord pe 30 de ani, ce poate fi prelungit automat cu perioade succesive de 5 ani

Publicat pe Categorii Esential, Hidro si nucleara, Opinii / Analize, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Se pregătește ratificarea Acordului între Guvernele României și SUA privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile. Acord pe 30 de ani, ce poate fi prelungit automat cu perioade succesive de 5 ani

Ministerul Energiei  a pregătit proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020 și la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020.

Acordul vizează mai multe arii de cooperare, printre care: proiectul Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, retehnologizarea Unității 1, cooperarea în domenii precum reglementarea, cercetarea și dezvoltarea, schimburi între laboratoare de cercetare și universități, pregătirea personalului. De asemenea, acordul prevede și cooperarea pe termen lung și foarte lung prin posibilitatea dezvoltării reactoarelor modulare mici în România, pe un amplasament care urmează a fi stabilit, în vederea asigurării în viitor a flexibilității și scalabilității tehnologiilor nucleare.

Intrarea în vigoare a acestui Acord va permite dezvoltarea programului nuclear civil din România prin asigurarea expertizei tehnice, de reglementare, de securitate și siguranță nucleară și va contribui, implicit, la întărirea securității, diversității, siguranței în exploatare și stabilității energetice și de mediu ale României, prin retehnologizarea Unității 1 și extinderea capacitatii CNE Cernavodă, precizează Ministerul Energiei.

Analizele efectuate privind adecvanța sistemului energetic și cele privind necesitatea îndeplinirii obiectivelor şi ţintelor de mediu şi siguranţă în aprovizionare şi diversificarea surselor pentru un mix energetic echilibrat, relevă faptul că Proiectul Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă reprezintă una dintre soluțiile optime de acoperire a deficitului de capacitate de producţie de energie electrică previzionat pentru 2028-2035, se specifică în nota de fundamentare a actului normativ. Noile politici în domeniul energiei și climei, inclusiv Green Deal,  obligă România la orientarea investițiilor în capacități energetice curate care să creeze premizele către neutralitate climatică în anul 2050. Sursele regenerabile de energie, inclusiv hidro mare, impreună cu energia nucleară vor contribui la atingerea acestor deziderate.

Acordul va rămâne în vigoare o perioadă de 30 de ani şi va fi prelungit automat cu perioade succesive de cinci ani, cu excepția cazului în care una din Părți notifică celeilalte Părți, cu respectarea unor termene clar stabilite în acord, intenția sa de a nu îl prelungi.

Pentru a respecta cerințele procedurale care trebuie parcurse de partea română pentru a-și exprima consimțământul de a deveni parte la Acord, proiectul de act normativ a fost iniţiat în baza art. 19 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele. Fiecare parte poate denunța acest Acord printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte Părţi cu cel puțin cu un an înainte.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.