Se schimbă regulile pe piața energiei. Legea energiei electrice și a gazelor naturale, în noua variantă, în vigoare din 19 iulie. InvesTenergy vă prezintă noutățile și modificările

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Esential, Info Legislativ, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Se schimbă regulile pe piața energiei. Legea energiei electrice și a gazelor naturale, în noua variantă, în vigoare din 19 iulie. InvesTenergy vă prezintă noutățile și modificările

Începând cu 19 iulie 2018 intră în vigoare Legea nr. 167/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Parlamentarii au votat modificări importante la legea energiei, ce a fost promulgată de președintele României și este publicată în Monitorul Oficial.

InvesTenergy vă prezintă noutățile, respective modificările aduse legii 123, de maxim interes pentru toți participanții la piața energiei și nu numai.

În primul rând, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE va fi responsabilă pentru asigurarea unei creșteri a gradului de informare și conștientizare a drepturilor clienților finali de energie electrică în relația cu operatorii economici participanți la piața de energie electrică. Totodată, va lua toate măsurile necesare pentru punerea la dispoziția acestora de informații practice.

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei este obligată:

–        să aprobe reglementările referitoare la activitățile din sectorul gazelor naturale, reglementările și regulile specifice care vor fi aplicate în conformitate cu Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege;

–        să evalueze și să emită licențele pentru operatorii piețelor centralizate de gaze naturale.

Obligații pentru furnizori și distribuitori

Legea, în noua variantă, vine cu obligații pentru furnizori. Aceștia vor achiziționa energie electrică astfel încât să asigure acoperirea consumului clienților săi, cu prioritate pentru clienții beneficiari ai serviciului universal din portofoliul propriu.

Spre deosebire de ceilalți participanți la piața energiei, furnizorii nu mai au dreptul de a denunța unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienții finali.

Referitor la investiții, în cazul  în care realizarea acestora nu este justificată economic pentru operatorul de distribuție, acestea se realizează prin cofinanțare din fonduri proprii ale distribuitorului, din fonduri ale bugetelor locale și din bugetul de stat în condițiile legii, precum și din fonduri ale persoanelor fizice și juridice care au solicitat racordarea la rețea în acea zonă, conform reglementărilor ANRE.

Nou calendar. Contoarele inteligente, implementate până în 2028. ANRE mai poate amâna termenul!

Operatorii de distribuție au aceeași obligație,  să prezinte la ANRE proiecte de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă pe bază de analize cost-beneficiu proprii. Analizele cost-beneficiu vor conține descrierea detaliată a modului de îndeplinire a funcționalităților obligatorii pentru aceste sisteme, specificate prin reglementările tehnice în vigoare, precum și beneficiile oferite consumatorilor finali după instalarea sistemelor.

Potrivit legii, ANRE va evalua implementarea sistemelor de măsurare inteligentă din punctul de vedere al costurilor și beneficiilor pe termen lung pentru piața de energie electrică, al rentabilității, precum și al termenelor fezabile de implementare, pe baza tuturor datelor obținute în urma realizării proiectelor și sistemelor instalate care asigură funcționalitățile specifice sistemelor de măsurare inteligentă.

În baza proiectelor, ANRE aprobă un calendar de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, astfel încât:

 • clienții finali care au un consum anual mai mare decât un prag, exprimat în kWh, stabilit de ANRE, precum și clienții care dețin surse de producere cu putere instalată mai mică de 10 kW să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data de 1 ianuarie 2024;
 • clienții finali care nu se încadrează în prevederile lit. a) să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data 31 decembrie 2028, prin implementarea sistemelor de măsurare inteligentă pe scară largă exclusiv în condiții de eficiență a investițiilor.

Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă se  aprobă în cadrul planurilor anuale de investiții ale operatorilor de distribuție. ANRE poate aproba devansarea aplicării prevederilor acestui alineat din lege în condițiile unor analize cost-beneficiu ce demonstrează existența avantajelor și la nivelul consumatorilor, iar alegerea acestei soluții este mai avantajoasă decât cea a instalării contoarelor clasice.

Gaze naturale: Punct virtual de tranzacționare; Traderul de gaze și obligațiile acestuia

Legea energiei, în noua variantă, definește punctul virtual de tranzacționare (PVT) ca fiind un punct abstract, unic la nivelul Sistemului național de transport, între punctele de intrare în Sistemul național de transport și cele de ieșire din Sistemul național de transport, în care este permis transferul dreptului de proprietate asupra gazelor naturale de la un participant către alt participant de pe piața gazelor naturale. PVT este utilizat de către participanții la piața gazelor naturale atât în scop comercial, cât și pentru echilibrările individuale ale portofoliilor proprii, conform reglementărilor ANRE.

Operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale, în calitate de operator al punctului virtual de tranzacționare va asigura, în baza licenței și a reglementărilor emise de către ANRE, organizarea și administrarea PVT.

Totodată, este definit traderul de gaze naturale ca fiind persoana fizică sau juridică licențiată care cumpără și vinde gaze naturale exclusiv pe piața angro de gaze naturale.

Traderul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligații:

 • să desfășoare activități de vânzare/cumpărare exclusiv pe piața angro de gaze naturale, în conformitate cu prevederile prezentei legi, pe bază de contracte comerciale încheiate în mod transparent, nediscriminatoriu și în regim concurențial, contracte de import/export, cu respectarea regulilor de tranzacționare aplicabile conform reglementărilor ANRE;
 • să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înșelătoare;
 • să asigure raportarea datelor referitoare la activitatea desfășurată cu privire la vânzarea/cumpărarea de gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • să asigure livrările de gaze naturale cu respectarea condițiilor impuse prin licențe, clauze contractuale și reglementări în vigoare;
 • să transmită ANRE rapoarte conform reglementărilor în vigoare;
 • în cazul în care desfășoară și alte activități pe piața gazelor naturale, este obligat să asigure separarea contabilă, conform normelor legale și reglementărilor ANRE;
 • să respecte reglementările și condițiile stabilite prin licența acordată de către ANRE.

Transgaz, revizie la Codul rețelei

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale este obligat să revizuiască Codul rețelei astfel încât să corespundă cu prevederile prezentei legi și cu noile reglementări.

Și în domeniul gazelor naturale,  ANRE  are responsabilitatea de a asigura creșterea gradului de informare, educare și conștientizare a drepturilor clienților finali de gaze naturale în relația cu operatorii economici participanți la piața de gaze naturale și întreprinde toate măsurile necesare pentru punerea la dispoziția acestora de informații practice.

Noi obligații pentru distribuitorii de gaze naturale

Distribuitorii de gaze au obligația să elaboreze și să trimită ANRE pentru aprobare planuri de investiții care se fundamentează pe baza studiilor de perspectivă, realizate pe o durată de minimum 5 ani, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport și de sistem și cu autoritățile locale din zona de licență. Operatorul de distribuție sau operatorul de transport și de sistem nu poate refuza racordarea la sistem și este obligat să finanțeze lucrările pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării consumatorilor aflați în perimetrul sistemului de distribuție concesionat. Extinderile se realizează în condiții de eficiență economică, în conformitate cu reglementările ANRE.

În executarea contractului de concesiune, la solicitarea autorităților administrației publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională sau locală și de urbanism, operatorul de distribuție este obligat să asigure dezvoltarea sistemelor de distribuție și finanțarea pentru extinderea sistemelor de distribuție în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licență, pe care acesta o deține.

Totodată, operatorii de distribuție vor achiziționa gazele naturale pe care le furnizează clienților casnici, în condiții de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri proprii care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziție a gazelor naturale și, în același timp, tratamentul egal și nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziție a gazelor naturale, în calitate de ofertanți.

La fel ca furnizorii de energie, distribuitorii de gaze nu vor mai putea denunța unilateral contractele de furnizare de gaze naturale încheiate cu clienții finali.

Reguli noi de tranzacționare pe bursă pentru operatorii de pe piața gazelor

Conform legii, operatorii de pe piața gazelor au obligația să tranzacționeze, prin ofertă publică, transparent și nediscriminatoriu pe piețele centralizate de gaze naturale, în conformitate cu reglementările ANRE.

În perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, fiecare producător de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, are obligația să încheie, în acel an calendaristic, contracte pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale din producția proprie care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător.

În perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, fiecare furnizor de gaze naturale, care nu are și calitatea de producător, în măsura în care contractează vânzarea/cumpărarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, are obligația să încheie, în acel an calendaristic, contracte pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru:

 • cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare- cumpărare de gaze naturale, în anul calendaristic respectiv, în calitate de cumpărător;
 • vânzarea unei cantități minime de gaze naturale către clienții angro, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare de gaze naturale, în anul calendaristic respectiv, cu clienții angro, în calitate de vânzător;
 • în cazul în care termenul de livrare prevăzut în contracte este într-un alt an calendaristic decât cel în care se realizează contractarea, obligația de tranzacționare pe piețele centralizate din România se realizează în anul de livrare.”

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, toți participanții la piața de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piața angro, într-un an calendaristic, au obligația să încheie, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, toți producătorii de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, au obligația să încheie, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe piețele centralizate angro, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, toți participanții la piața de gaze naturale, în măsura în care contractează cumpărarea de gaze naturale pe piața angro, într-un an calendaristic, au obligația să încheie, în anul calendaristic în care achiziționează gazele naturale, contracte pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 40% din cantitatea de gaze naturale contractate în anul calendaristic respectiv, în calitate de cumpărător.

ANRE poate majora annual cotele procentuale în urma unei analize. Conform legii, toate prețurile de tranzacționare, inclusiv din contractele intragrup, a gazelor naturale din producția internă, import, export se fac publice, pe tipuri de tranzacții, într-o formă agregată în cazul în care sunt afectate interesele comerciale ale părților implicate în tranzacții, conform reglementărilor ANRE.

Atenție la amenzi!

Operatorii care nu respectă prevederile legii vor primi amenzi , stabilite de la  4.000 lei până la 400.000 lei. Legea prevede și  amenda cuprinsă între 5% și 10% din cifra de afaceri anuală.

Pentru contravenții săvârșite în mod repetat de persoanele juridice, autoritatea de reglementare aplică o amendă cuprinsă între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală a persoanei contraveniente. Prin contravenție săvârșită în mod repetat se înțelege săvârșirea anterioară de cel puțin două ori a aceleiași fapte contravenționale în decursul a 12 luni consecutive.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

2 comentarii la “Se schimbă regulile pe piața energiei. Legea energiei electrice și a gazelor naturale, în noua variantă, în vigoare din 19 iulie. InvesTenergy vă prezintă noutățile și modificările”

 1. Bună ziua, am construit o casa noua, pe o strada nou înființată, și nu avem nici un fel de utilitate casnica, precizez ca avem și domiciliu în buletin cu numele străzii și numărul de casa de cel puțin un an. Am făcut cerere la primarie pentru branșamente stradale de trei ani și încă ne duc cu vorba, întrebarea mea este cine se obliga sa sa tragă branșamente stradale și în ce timp de la depunerea solicitării? Pe acea strada sunt mai multe familii în aceeași situație cu case construite. Va mulțumesc și aștept răspunsul dumneavoastră!

 2. Pentru racordarea ca si persoana fizica la o conducta de distributie gaze, in urma modificarilor aduse Legii 123/2012, operatorul mai poate percepe taxe? Sau trebuie asteptat 6 luni de la intrarea in vigoare a acestor modificari, pana cand ANRE va impune operatorilor sa suporte pe cheltuiala proprie bransamentele de gaz? Am in curs un asemenea demers cu DelGaz, inregistrat in 15.11.2018 si se pare ca ei vor sa perceapa in continuare taxe si deloc mici. La mine se vehiculeaza suma de 10000 lei doar pentru bransamentul stradal la o conducta existenta. Va multumesc anticipat. Ma numesc Avram Adrian si sunt din Arad.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.