Specialiștii atrag atenția: Fără investiții în timp util în industria nucleară, două treimi din capacitățile existente în economiile dezvoltate vor fi închise până în 2040, cu o creștere a costului tranziției către o economie sustenabilă cu 1,6 trilioane de dolari

Publicat pe Categorii Energie, Esential, Hidro si nucleara, Opinii / Analize, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Specialiștii atrag atenția: Fără investiții în timp util în industria nucleară, două treimi din capacitățile existente în economiile dezvoltate vor fi închise până în 2040, cu o creștere a costului tranziției către o economie sustenabilă cu 1,6 trilioane de dolari
  • Includerea energiei nucleare în Taxonomie în așa fel încât să permită statelor  membre UE dezvoltarea de proiecte, timpul fiind un factor esențial în contextul atingerii țintelor de decarbonizare, devine o condiție esențială în atingerea obiectivelor din Fit for 55, susține Nuclearelectrica
  • Energia nucleară ofera soluții competitive pentru industriile  intens consumatoare de energie și va juca un rol esențial în producția de hidrogen curat, fie că vorbim de flota existentă de reactoare, fie că vorbim de inovație, prin reactorele mici modulare

Fără investiții în industria nucleară, două treimi din capacitățile existente în economiile dezvoltate vor fi închise până în 2040, ceea ce ar conduce la o creștere a costului tranziției către o economie sustenabilă cu 1,6 trilioane de dolari, potrivit estimărilor specialiștilor. La acest aspect se adaugă revigorarea economica post Covid, iar experiența spune că dezvoltarea implică o creștere a emisiilor de CO2.

Flota actuală de reactoare, dar în egală măsură extinderea capabilităților nucleare, este și se va dovedi în timp o necesitate absolută pentru asigurarea securității în aprovizionare. Din punct de vedere financiar, pe fondul comparațiilor de costuri, Agenția Internațională pentru Energie și OECD au demonstrat că operarea pe termen lung a centralelor nucleare rămâne cea mai ieftină sursă de electricitate dintre toate sursele fără emisii de CO2! Un cost mediu de 32 USD/MWh pentru energia nucleară comparativ cu 50 USD/MWh pentru energia eoliană și 94 USD/MWh pentru energia solară.

Energia nucleară are un rol fundamental. Lipsa emisiilor de CO2, ETS și mecanismul transfrontalier de ajustare a carbonului, toate aceste propuneri furnizează un cadru în care energia nucleară poate contribui  semnificativ la atingerea țintelor de decarbonizare, susțin reprezentanții Nuclearelectrica. În contextul actual, includerea energiei nucleare în Taxonomie în așa fel încât să permită statelor  membre UE dezvoltarea de proiecte în timp util, timpul fiind un factor esențial în contextul atingerii țintelor de decarbonizare, devine nu doar un adjuvant, ci o condiție esențială în atingerea obiectivelor din Fit for 55, subliniază aceștia.

Taxonomia în sensul includerii, fără discriminare, a tuturor surselor fără emisii de CO2 va juca un rol esențial. “Fit for 55” trebuie să fie o platformă pentru încurajarea investițiilor în surse curate de energie, într-un ritm avansat, cu accent prioritar pe datele științifice rezultate din raportul JRC solicitat de Comisia Europeana, rezultate confirmate de cele două grupuri de experți independenți care au evaluat raportul (SCHEER și grupul constituit în baza art. 31 din Tratatul EURATOM).

Comisia Europeana a lansat recent  “Fit for 55%”, un pachet legislativ puternic corelat cu Green Deal care își propune să accelereze ritmul decarbonizării până la nivelul anului 2030, concret reducerea emisiilor de CO2 cu 55% până la nivelul anului 2030, raportat la nivelurile din anul 1990.

Având în vedere impactul asupra mediului, propunerile Comisiei Europene reprezintă un set de măsuri adecvate, aliniate scopului Europei de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic, făcând din Green Deal o realitate cu suportul policiticilor ambițioase transpuse în “Fit for 55”.

Pachetul “Fit for 55” include politici cu impact asupra sectorului energetic, transporturilor, taxării, eficienței energetice crescute, mecanismul Carbon Border Adjustment și schema de comercializare a certificatelor de emisii (Emissions Trading Scheme-ETS), toate cu impact semnificativ asupra sectoarelor industriale, cu precădere asupra celui energetic, din punct  vedere al capabilităților de reducere a emisiilor de CO2 pornind de la condiția esențială: aceea a neutralității tehnologice.

Fit for 55 devine astfel aplicabil unui serii de sectoare diverse, industrii, clădiri, transport, însă provocarea majora derivă din atingerea punctului de echilibru între revigorarea economica post COVID și atingerea țintelor din acest pachet fără a impiedica anumite sectoare să atingă performanța și creșterea necesare, cu impact direct asupra dezvoltării și resurselor umane, consideră specialiștii Nuclearelectrica.

Neutralitatea tehnologică trebuie să devină coloana vertebrala a decarbonizării. Orice dezbatere dincolo de dovezile știintifice asupra rolului surselor fără emisii de CO2 va determina întârzieri și va fi o provocare majoră în atingerea țintelor și menținerea costurilor asociate, atrag atenția aceștia. Lipsa emisiilor de CO2, disponibilitatea 24/7, costurile reduse pe perioada de operare sunt trei aspecte esențiale în acest proces de tranziție pentru sistemul energetic, mediu și consumator. În plus, energia nucleară ofera soluții competitive pentru industriile  intens consumatoare de energie, incluse în cadrul „Fit for 55”, sunt argumente prezentate de specialiștii din industria nucleară .

Mai mult, pachetul „Fit for 55” are nevoie de inovații pentru susținere pe termen lung. Industria nucleară a venit deja cu una, reactoarele mici modulare și va juca un rol esențial în producția de hidrogen curat, fie că vorbim de flota existentă de reactoare, fie că vorbim de inovație, prin SMR.

Un mediu curat este o necesitate absoluta pentru generațiile viitoare, însă tot o necesitate absolută este utilizarea la potențial maxim a tuturor surselor fără emisii de CO2, într-o manieră sustenabilă, neutră, echilibrată.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *