Un vis ce se vrea împlinit la Transelectrica. Supraveghetori și membri ai Directoratului cu mandate de 4 ani, care să performeze conform așteptărilor acționarilor

Publicat pe Categorii Esential, Opinii / Analize, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Un vis ce se vrea împlinit la Transelectrica. Supraveghetori și membri ai Directoratului cu mandate de 4 ani, care să performeze conform așteptărilor acționarilor
  • SGG, Scrisoarea de așteptări: Managementul companiei trebuie să creeze un mediu atractiv pentru noile generații de specialiști și în egală măsură să păstreze competența în interiorul companiei și care să asigure transferul de cunoștințe și expertiză către aceștia

Se încearcă, din nou, scoaterea  Transelectrica din provizorat.  Acționarii sunt solicitați, la sfârșitul lunii în curs, să aprobe declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Supraveghere cu aplicarea prevederilor OUG 109.

Citește și:

Secretariatul General al Guvernului, în calitate de autoritate publică tutelară, a transmis în data de 15 iulie 2020, Scrisoarea de așteptări prin care sunt stabilite dezideratele acționarilor privind performanțele C.N.T.E.E Transelectrica S.A. și ale Consiliului de Supraveghere și Directoratului pentru o perioadă de 4 ani, ca urmare a completării ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, convocată pentru data de 31 iulie 2020 / 03 august 2020, informează Transelectrica, printr-un raport transmis BVB.

În februarie 2020, SGG s-a prezentat un proiect de Scrisoare de așteptări, având ca model și material de documentare proiectul publicat în toamna anului trecut. În data de 02.03.2020, au fost organizate consultări cu acționarii care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al companiei, în vederea definitivării scrisorii de așteptări pentru CNTEE Transelectrica.

Reamintim că, în septembrie 2019, fostul acționar majoritar al Transelectrica – Ministerul Economiei – a încercat să  schimbe să scoată Transelectrica din provizorat. Fără sorți de izbândă!

CNTEE Transelectrica  este o companie de interes național și strategic, operatorul de transport și de sistem din România, cu un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Cu sau fără Scrisoare de așteptări, cei care conduc această companie , cu mandat provizoriu sau plin – de 4 ani, trebuie să fie profesioniști, responsabili, să facă performanță, să aibă un comportament etic.

SGG a stabilit, în Scrisoarea de așteptări, dezideratele privind performanțele Transelectrica și ale Consiliului de Supraveghere și Directoratului pentru o perioadă de 4 ani.

Acționarul se așteaptă ca membrii Consiliului de Supraveghere să conducă procesele de business responsabil, să dezvolte o strategie de afaceri ce va avea în centru responsabilitate socială, astfel încât pe termen lung să contribuie la dezvoltarea durabilă a companiei.

În Scrisoarea de așteptări, care este publică  – pe site-ul companiei Transelectrica https://web.transelectrica.ro/noutati/lista_noutati.html – se mai precizează că  statul, prin Secretariatul General al Guvernului, dorește o îmbunătăţire continuă a performanţei și guvernanţei întreprinderilor publice din portofoliul său, precum și crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității Companiei.

Am parcurs Scrisoarea de așteptări, din care am selectat câteva aspecte pe care le redăm în cele ce urmează.

Consiliul de Supraveghere va urmări îndeaproape ca viziunea acționarilor cu privire la rolul companiei în economia națională și în context mai larg în cea europeană, să fie transpusă în obiective măsurabile pe termen mediu, rolul consiliului fiind acela de a se asigura că aceste obiective vor fi rezultatul unor documente programatice de tipul planului de strategie și dezvoltare și a planului de administrare.

Pe cale de consecință, administratorii companiei vor avea în vedere:

– elaborarea unui Plan de dezvoltare pe următorii 10 ani, parte integrantă a Strategiei Naționale Energetice;

– implementarea unui cadru legal care să asigure definirea, la nivel național, a unor priorități în domeniul transportului energiei electrice și identificarea proiectelor de investiții care vor deveni prioritate la nivel național, pe baza unor criterii clare și transparente;

– asigurarea unui sprijin permanent pentru realizarea unei legislații pe termen lung, evitarea neclarităților și a modificărilor frecvente din punct de vedere legislativ privind suportarea costurilor pentru realizarea întăririlor în rețelele electrice de transport și distribuție;

– asigurarea funcționării în condiții de siguranță a SEN, operarea, dezvoltarea și întreținerea infrastructurii; – orientarea rețelelor de transport a energiei electrice spre rețele inteligente și implementarea pe scară largă a sistemelor inteligente de contorizare, stimularea consumatorilor de a devein participanți activi în funcționarea pieței de energiei electrică și în echilibrarea sistemului;

– realizarea pieței interne europene de energie electrică care va permite creșterea schimburilor din zonă;

– creșterea capacității de interconexiune și întărirea infrastructurii pentru asigurarea obiectivului de interconectare de 10% în anul 2020 și 15% în anul 2030;

– proiectele de investiții din planul de dezvoltare să fie tratate prioritar în procesul de implementare;

– integrarea pe scară largă a surselor regenerabile, inclusiv prin promovarea sistemelor de stocare/compensare a investițiilor în sisteme de stocare/compensare a energiei electrice și a schimburilor transfrontaliere;

– promovarea tehnologiilor noi și a măsurilor privind creșterea eficienței energetice, inclusive prin dezvoltarea surselor de echilibrare de tipul agregatorilor de răspuns la cerere. Astfel, CNTEE Transelectrica S.A. va deveni un OTS dinamic şi inovator, recunoscut pe plan naţional şi internaţional pentru excelență tehnică, performanţă financiară şi abilitate de a opera cu succes într-un mediu economic volatil.

Compania va oferi servicii performante cu valoare ridicată de utilizare, va asigura funcţionarea în condiții de siguranță a SEN în ansamblu şi la un nivel normat de calitate a energiei electrice, va asigura o racordare sigură şi de calitate la reţeaua de transport în condiţii nediscriminatorii şi transparente pentru toţi utilizatorii. De asemenea, compania va dezvolta capabilităţile de integrare a surselor regenerabile, furnizarea de servicii de transport şi sistem, precum şi de integrare la nivel european şi de administrare a pieţelor centralizate în condiţii de înaltă calitate tehnică şi siguranţă.

Managementul companiei trebuie să creeze un mediu atractiv pentru noile generații de specialiști și în egală măsură să păstreze competența în interiorul companiei și care să asigure transferul de cunoștințe și expertiză către aceștia. Acționarii CNTEE Transelectrica  susțin că sunt pe deplin conștienți de importanța celor care își aduc contribuția, astfel încât serviciul public de transport al energiei electrice să nu aibă de suferit.  Pentru realizarea acestor îndatoriri, este nevoie de resursă umană cu expertiză în domeniu. Multe dintre pozițiile tehnice din cadrul Companiei necesită lucrul cu înaltă tensiune sau la înălțime, iar in sfera tehnologiilor aflate în continuă schimbare, necesită personal cu înaltă pregătire profesională. Prin urmare, în mod evident, așteptările cu privire la abordarea de catre managementul companiei a resursei umane este una potrivită unei companii de top din economia românească și din regiune, care să facă față cu succes provocărilor actuale și viitoare.

Dincolo de condițiile de muncă acoperite în mod corespunzător prin cerințele de siguranță și securitate în muncă, managementul companiei trebuie să mai aibă în vedere dimensionarea unor instrumente suficient de atractive pentru încurajarea performanței și inovației în rândul personalului. În acest sens, Consiliul de Supraveghere se va asigura că la nivelul companiei se va implementa o structură organizatorică dinamică, cu o componentă funcțională ale căreiobiective justifică rațiunea înființării și funcționării acesteia și care asigură desfășurarea optima a procesului managerial și a proceselor operationale.

Obiectivul care trebuie urmărit de către CNTEE Transelectrica în următorii patru ani în raport cu investițiile deja efectuate în filialele sale este acela de a le consolida operațional și financiar poziția la nivel național și a le pregăti pentru a interveni și pe alte piețe regionale.

Sunt așteptări din partea acționarului privind domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative. Dacă constată o posibilă deviere de la indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat ce se va încheia, CS trebuie să o comunice acţionarilor în cel mai scurt timp posibil.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *