Va scăpa Transelectrica de provizorat? Acționarii au așteptări mari de la următorii supraveghetori și administratori cu mandate de 4 ani

Publicat pe Categorii Business, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Va scăpa Transelectrica de provizorat? Acționarii au așteptări mari de la următorii supraveghetori și administratori cu mandate de 4 ani
  • Scrisoare de așteptări, proiect: “Creșterea capacității de interconexiune și întărirea infrastructurii pentru asigurarea obiectivului de interconectare de 10% în 2020 și 15% în 2030.România, cu un nivel de interconectare de numai 7%, se situează printre cele 12 state membre (situate în special în regiunile de la periferia Uniunii Europene) care rămân în continuare sub pragul de 10% al obiectivului de interconectare electrică, și pe cale de consecință izolate de piața internă a energiei electrice”

Secretariatul General al Guvernului, în calitate de autoritate tutelară, pregătește scoaterea Transelectrica din provizorat. Cu aprobarea acționarilor, se reia pocedura de selecţie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”, conform OUG. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

S-a redactat un proiect de Scrisoare de așteptări, având ca model și material de documentare  proiectul publicat în toamna anului trecut. SGG organizează, în data de 02.03.2020, consultări cu acționarii care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al companiei, în vederea definitivării scrisorii de așteptări pentru CNTEE Transelectrica.

Citește și: https://www.investenergy.ro/sgg-o-noua-incercare-de-scoatere-a-transelectrica-din-provizorat-luna-viitoare-incep-cautarile-pentru-7-supraveghetori-cu-mandate-de-4-ani-consultari-cu-actionarii-pe-2-martie-pentru-definitivarea/

Acționarii au stabilit, în Scrisoarea de așteptări, dezideratele privind performanțele Transelectrica și ale Consiliului de Supraveghere și Directoratului pentru o perioadă de 4 ani.

Astfel, Consiliul de Supraveghere va urmări îndeaproape ca viziunea acționarilor cu privire la rolul companiei în economia națională și în context mai larg în cea europeană, să fie transpusă în obiective măsurabile pe termen mediu, rolul consiliului fiind acela de a se asigura că aceste obiective vor fi rezultatul unor documente programatice de tipul planului de strategie și dezvoltare și a planului de administrare. 

Pe cale de consecință, administratorii companiei  vor elabora un Plan de dezvoltare pe următorii 10 ani, parte integrantă a Strategiei Naționale Energetice.

Acționarii cer de la noii șefi a Transelectrica să ia măsuri pentru creșterea capacității de interconexiune și întărirea infrastructurii pentru asigurarea obiectivului de interconectare de 10% în anul 2020 și 15% în anul 2030. “România, cu un nivel de interconectare de numai 7%, se situează printre cele 12 state membre (situate în special în regiunile de la periferia Uniunii Europene) care rămân în continuare sub pragul de 10% al obiectivului de interconectare electrică, și pe cale de consecință izolate de piața internă a energiei electrice. România își propune să schimbe această stare de fapt și stabilește ca obiectiv național creșterea nivelului de interconectare la 10 % pe termen scurt și de 15% până în 2030”, se precizează în documentul consultat de InvesTenergy.

Alte așteptări ale acționarilor:

– implementarea unui cadru legal care să asigure definirea, la nivel național, a unor priorități în domeniul transportului energiei electrice și identificarea proiectelor de investiții care vor deveni prioritate la nivel național, pe baza unor criterii clare și transparente;

– asigurarea unui sprijin permanent pentru realizarea unei legislații pe termen lung, evitarea neclarităților și a modificărilor frecvente din punct de vedere legislativ privind suportarea  costurilor pentru realizarea întăririlor în rețelele electrice de transport și distribuție;

– asigurarea funcționării în condiții de siguranță a SEN, operarea, dezvoltarea și întreținerea infrastructurii;

– orientarea rețelelor de transport a energiei electrice spre rețele inteligente și implementarea pe scară largă a sistemelor inteligente de contorizare, stimularea consumatorilor de a deveni participanți activi în funcționarea pieței de energiei electrică și în echilibrarea sistemului;

– realizarea pieței interne europene de energie electrică care va permite creșterea schimburilor din zonă;

– proiectele de investiții din planul de dezvoltare să fie tratate prioritar în procesul de implementare;

– integrarea pe scară largă a surselor regenerabile, inclusiv prin promovarea sistemelor de stocare/compensare a investițiilor în sisteme de stocare/compensare a energiei electrice și a schimburilor transfrontaliere;

– promovarea tehnologiilor noi și a măsurilor privind creșterea eficienței energetice, inclusiv prin dezvoltarea surselor de echilibrare de tipul agregatorilor de răspuns la cerere.

Managementul companiei  trebuie să creeze un mediu atractiv pentru noile generații de specialiști și în egală măsură să păstreze competența în interiorul companiei și care să asigure transferul de cunoștințe și expertiză către aceștia, se specifică în documentul publicat pe site-ul Transelectrica. “Acționarii CNTEE Transelectrica S.A. sunt pe deplin conștienți de importanța celor care  își aduc contribuția, astfel încât serviciul public de transport al energiei electrice să nu aibă de suferit. Este de asemenea cunoscut că, pentru realizarea acestor îndatoriri, este nevoie de resursă umană cu expertiză în domeniu. Multe dintre pozițiile tehnice din cadrul Companiei necesită lucrul cu înaltă tensiune sau la înălțime, iar in sfera tehnologiilor aflate în continuă schimbare, necesită personal cu înaltă pregătire profesională. Prin urmare, în mod evident, așteptările cu privire la abordarea de catre managementul companiei a resursei umane este una potrivită unei companii de top din economia românească și din regiune, care să facă față cu succes provocărilor actuale și viitoare”.

Așteptările pe linie de investiţii:

•        Creșterea capacității de interconexiune transfrontalieră;

•        Creșterea capacității de transport între zona de est (Dobrogea) și restul SEN interconectat și integrarea în sistem a puterii generate din SRE și alte surse în Dobrogea;

•        Creșterea siguranței alimentării consumului din zone deficitare;

•        Îmbunătățirea fiabilității sistemului prin retehnologizarea și modernizarea statiilor existente.

Starea sistemului EMS/SCADA – Dispecerul Energetic Național (DEN) și a elementelor logistice suport (echipamentele și rețeaua de telecomunicații, tipul și nivelul tehnologic  al echipamentelor din stațiile electrice de transport), impune derularea unui program de înlocuire și extindere a sistemului actual și de modernizare a echipamentelor suport necesare, se stabilește în Scrisoarea de așteptări. Totodată, este necesară și întărirea de urgență a infrastructurii critice cu echipamente și aplicații software specifice astfel încât, pentru nicio clipa, DEN să nu fie în pericolul de a nu își mai îndeplini rolul funcțional, având în vedere noile evoluții în plan cibernetic și amenințările care provin din această direcție, se subliniază în document.

Obiectivul care trebuie urmărit de către CNTEE Transelectrica în următorii patru ani în raport cu investițiile deja efectuate în filialele sale este acela de a le consolida operațional și financiar poziția la nivel național și a le pregăti pentru a interveni și pe alte piețe regionale. Astfel, principiile de management care guvernează CNTEE Transelectrica S.A. trebuie să fie transpuse la nivelul filialelor și sucursalelor sale și exercitate ca atare, ca un acționar responsabil.

Cei interesați pot consulta proiectul Scrisorii de așteptări pe site-ul companiei Transelectrica.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *