Vară fierbinte pentru participanții la piața energiei. ANRE vine cu modificări importante la reglementările secundare, în linie cu Legea 155. Zeci de proiecte de ordin, în consultare publică

Publicat pe Categorii Energie, Esential, Info Legislativ, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Vară fierbinte pentru participanții la piața energiei. ANRE vine cu modificări importante la reglementările secundare, în linie cu Legea 155. Zeci de proiecte de ordin, în consultare publică

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și participanții la piața energiei au parte de o vară fierbinte. În plin proces de actualizare a legislației secundare în conformitate cu modificările recente aduse legislației primare, ANRE vine cu o serie de reglementări importante și de impact, care sunt în această perioadă în dezbatere publică.

Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 155/2020, Autoritatea are obligația de a elabora cadrul de reglementare aferent în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi (24 iulie).

Misiune dificilă pentru ANRE, în noua lege a energiei electrice și gazelor naturale fiind operate schimbări majore, au fost introduse noi reguli, fiind sesizate unele prevederi contradictorii. Practic, reglementatorul trebuie „să facă lumină” și să elaboreze rapid legislația secundară. Astfel, o serie de proiecte de ordin, puse în acord cu prevederile Legea nr. 155/2020, sunt în prezent în consultare publică.

Prezentăm, în cele ce urmează, câteva din proiectele de ordin publicate pe site-ul ANRE.

Au fost aduse modificări și completări la Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019.

Se propune includerea în tarifele de transport a costurilor generate de racordarea terților la sistemul de transport și eliminarea din tarifele de transport a redevențelor prevăzute în contractele de concesionare a serviciului de transport a gazelor naturale și/sau a bunurilor aferente aflate în proprietatea publică a statului sau a unei unități administrativ-teritoriale, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor legii 155/2020. ANRE a clarificat modul de aplicare a RRR și a stimulentului, în situația în care valoarea acestora se modifică în timpul anului.

În proces de consultare publică este și proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018.

 ANRE propune includerea în tarifele de distribuție a costurilor generate de racordarea unor noi clienți, cu excepția costurilor aferente părții din instalația de extindere și racordare care depășește lungimea de 2500 metri, rezultate în urma racordării clientului final noncasnic aflat pe teritoriul unității administrative teritoriale pentru care operatorul de distribuție are concesiunea de serviciu public de distribuție.

Vor fi eliminate din tarifele de distribuție redevențele prevăzute în contractele de concesionare a serviciului public de distribuție a gazelor naturale și/sau a bunurilor aferente aflate în proprietatea publică a statului sau a unei unități administrativ-teritoriale, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor legii 155/2020.

Alte propuneri ale Autorității:

  • clarificări referitoare la modul de recunoaștere a prețului de achiziție pentru consumul tehnologic
  • modificarea formulei de calcul al costurilor de capital realizate în fiecare an, în scopul clarificării modului de includere în tarife a costurilor de capital și al amortizării aferente imobilizărilor incluse în BAR începând cu a patra perioadă de reglementare
  • clarificarea modului de aplicare a RRR și a stimulentului, în situația în care valoarea acestora se modifică în timpul anului
  • clarificarea modului de calcul a amortizării lunare pentru imobilizările corporale și necorporale puse în funcțiune/preluate în folosință începând cu cea de a patra perioadă de reglementare.

Un alt proiect de ordin modifică și completează alte ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie privind:

  • regulile de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor
  • regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi
  • metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.

ANRE a mai supus consultării publice proiectul de ordin pentru aprobarea regulamentului privind soluționarea plângerilor în sectorul energiei.

Pentru toate proiectele de ordin prezentate anterior, se primesc – în cadrul procesului de consultare publică –  propuneri și observații până la data de 21 august 2020. Termenul scurt a fost stabilit având în vedere necesitatea transpunerii cât mai rapide a prevederilor Legii nr.155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative, precizează ANRE.

Nou proiect de ordin cu schimbările aduse la Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării este în consultare publică până pe 12 august.

Citește și:


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *