ANRE modifică Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice. La cererea Transelectrica, se amână cu 6 luni data de începere a perioadei a patra de reglementare. Urmează o perioadă tarifară tranzitorie

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie
Prima Pagina Energie Electrica si termica ANRE modifică Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice. La cererea Transelectrica, se amână cu 6 luni data de începere a perioadei a patra de reglementare. Urmează o perioadă tarifară tranzitorie

La solicitarea CNTEE Transelectrica, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE a modificat data de începere a perioadei a patra de reglementare cu durata de 5 ani astfel încât fiecare perioadă tarifară să corespundă unui an calendaristic. Potrivit proiectui de Ordin ANRE ce modifica şi completeaza Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, data de începere a perioadei a patra de reglementare a fost amanata cu 6 luni, ceea ce implică introducerea unei perioade tarifare tranzitorii între perioada a treia şi a patra de reglementare.

In cerere, reprezentantii Transelectrica au prezentat dificultăţile întâmpinate în perioada a treia de reglementare ca urmare a compunerii unei perioade tarifare din două semestre ale unor ani calendaristici diferiţi.

Noua Metodologie, pregatita de ANRE, conţine reguli metodologice specifice pentru stabilirea venitului reglementat pentru serviciul de transport al energiei electrice aferent perioadei tarifare tranzitorii 1 iulie 2019-31 decembrie 2019, pe baza căruia se stabilesc tarifele pentru serviciul de transport.

Potrivit Autoritatii, Metodologia conţine elemente stimulative pe termen scurt şi lung privind creşterea eficienţei energetice, a siguranţei în alimentare şi integrarea armonioasă în piaţă, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor.

In nota de fundamentare a proiectului de ordin, sunt prezentate principalele prevederi din metodologie, dupa cum urmeaza:

  • in calculul venitului-ţintă iniţial se ţine seama de o corecţie preliminară şi parţială aferentă programului de investiţii şi câştigurilor de eficienţă din perioada a treia de reglementare, calculată proporţional cu durata la care se aplică (1 semestru aplicare/8 semestre calcul);
  • la stabilirea venitului reglementat se ţine seama de rezultatul corecţiilor ca urmare a erorilor de estimare pentru perioada tarifară 2017-2018, faţă de valorile realizate în aceeaşi perioadă tarifară;  Vor fi avute în vedere propunerile justificate ale OTS pentru cantităţile de energie electrică extrasă din reţele, introdusă în rețele şi intrată în RET;
  • prognoza de costuri de operare şi mentenanţă controlabile se va stabili similar perioadelor tarifare din perioada a treia de reglementare, la care se adaugă valoarea contribuţiilor aferente fondului de salarii, conform obligaţiilor şi în limitele stabilite prin legislaţia în vigoare, considerată la nivelul realizat pentru semestrul II al anului 2018;
  • pentru costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile se propune ca bază de calcul valoarea costurilor realizate de OTS şi recunoscute de autoritatea competentă pentru perioada tarifară 2017-2018, din care se consideră 50%;
  • costurile necesare eliminării congestiilor şi cele datorate transportului de energie electrică între OTS-uri prognozate au ca referinţă valorile prognozate pentru o perioadă tarifară aferentă perioadei a treia de reglementare, din care se consideră 50%;
  • pentru costurile de achiziţie a energiei electrice aferente CPT se propune ca tinta cpt reglementat recunoscută sa fie egală cu media aritmetică a ţintelor cpt realizate de OTS în semestrul II al fiecărui an calendaristic din perioada a treia de reglementare; preţul mediu prognozat de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT reglementat se stabileşte ca medie a prețurilor de achiziție realizate de operatorii de rețea (operatorii de distribuție și operatorul de transport și de sistem) în anul 2018, recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive și negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme;
  • se propune modalitatea de stabilire a valorii BAR luată în considerare la calculul rentabilităţii, având în vedere stadiul analizelor programelor de investiţii realizate de OTS în perioada a treia de reglementare;
  • rata reglementată a rentabilității exprimată în termeni reali, înainte de impozitare, aplicată pentru perioada tarifară tranzitorie t este cea aprobată prin legislaţia primară în vigoare;
  • se propune ca veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport al energiei electrice prognozate pentru perioada tarifară tranzitorie t să fie considerate egale cu jumătate din valoarea veniturilor recunoscute de autoritatea competentă pentru perioada tarifară 2017-2018, exprimate în termeni reali ai anului 2018.

Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *