ANRE pune Transelectrica la treabă. Schimbă radical metodologia tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice. RRR de la 1 iulie: 5,66%. Stimulente pentru realizarea integrală a planului de investiții și reducerea pierderilor în rețeaua electrică de transport

Publicat pe Categorii Business, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal ANRE pune Transelectrica la treabă. Schimbă radical metodologia tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice. RRR de la 1 iulie: 5,66%. Stimulente pentru realizarea integrală a planului de investiții și reducerea pierderilor în rețeaua electrică de transport
  • Reglementatorul susține Transelectrica în ce privește asigurarea personalului calificat, cu experiență relevantă în domeniul energetic. Se propune astfel excluderea costurilor aferente salariilor din categoria costurilor controlabile pentru care se aplică factorul de eficienţă, corelat cu corectarea anuală integrală a costurilor nerealizate aferente salariilor

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE propune modificări majore la metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice. “Având în vedere că cea de-a patra perioadă de reglementare începe la data de 1 iulie 2019, ANRE demareazǎ acțiunea de elaborare a metodologiei menționate și supune consultării publice proiectul de Ordin, inclusiv proiectul de metodologie anexat acestuia. Acest tip de metodologie s-a aplicat începând cu prima perioadă de reglementare și a fost îmbunătățită la începutul fiecărei perioade de reglementare, ţinând seama de evoluția cadrului legislativ precum și de experiența acumulată de ANRE și de operatorul de transport şi de sistem (OTS) căruia i se aplică, în această perioadă de timp”, precizează reprezentanții Autorității.

Valoarea ratei reglementate a rentabilitǎţii exprimată în termeni reali, înainte de impozitare, aplicată la stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice începând cu data de 1 iulie 2019 este cea prevăzută la art. 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 168/2018 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității aplicate la stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019, se propune în proiectul de Ordin supus consultării publice.  Mai exact, 5,66%. Specialiștii ANRE precizează că prevederile noii metodologii sunt armonizate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aplicabilǎ în cea de-a patra perioadǎ de reglementare operatorilor de distribuţie concesionari.

ANRE a operat modificări majore în noua metodologie astfel încât Transelectrica să poată să-și îndeplinească planul de investiții propus. “În scopul realizării integrale a planului de investiții, Metodologia prevede aplicarea unei corecții anuale cu valoarea investiţiilor realizate și recunoscute de ANRE, ce se va aplica într-un mod diferit față de actuala prevedere metodologică. Până în prezent, aceasta s-a aplicat numai în cazul realizării planului anual de investiții într-o proporție mai mică de 80 % din valoarea aprobată de ANRE. Pragul de 80 % a fost eliminat și s-a prevăzut corectarea venitului reglementat pentru anul tarifar t în ambele situații: în cazul nerealizării integrale și în cazul depășirii planului de investiții”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de Ordin ANRE aflat în consultare publică.

Reglementatorul propune noi reguli privind includerea în BAR a mijloacelor fixe. Astfel, nu se includ în BAR mijloacele fixe a căror folosință este obținută prin contract de închiriere/comodat de la terți sau rezultă din lucrări de investiţii care vizează mijloace fixe obţinute în acest fel, precum și mijloacele fixe a căror folosință este cedată terților prin contract de închiriere/comodat, fie și parțial. De asemenea, nu se includ în BAR cheltuielile efectuate pe parcursul realizării unui mijloc fix, care nu sunt incluse în valoarea mijlocului fix la data recepției.

Prin derogare, se menţin în BAR imobilizările corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de transport a energiei electrice, a căror folosinţă este cedată parţial terților prin contract de închiriere. ANRE propune, totodată, diminuarea BAR cu valoarea rămasă de amortizat a mijloacelor fixe existente la începutul primei perioade de reglementare şi ieșite din gestiunea OTS în perioada 2005 – 2018.

În noua metodologie, ANRE vine în întâmpinarea Transelectrica și “în vederea intensificării și diversificării măsurilor de reducere a pierderilor în rețeaua electrică de transport, reducerea costurilor aferente CPT, precum și  creșterii nivelului de realizare a activității de mentenanță în rețelele electrice de transport”.

Ca stimulent pentru operator, conform Metodologiei, câştigul de eficienţă obţinut de OTS (Transelectrica) din realizarea unui CPT mai mic decât ţinta aprobată, este lăsat la dispoziţia OTS la sfârşitul perioadei de reglementare în proporţie de 25%, dacă CPT realizat este mai mic decât ţinta de CPT reglementat aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare, propune ANRE. Reglementatorul urmărește astfel continuarea mecanismului de stimulare a creșterii eficienței energetice a rețelelor electrice ale OTS, trendurile țintelor anuale ale CPT reglementat vor fi descendente față de nivelul aprobat anterior, luându-se în considerare cel mai mic nivel al CPT aprobat/realizat.

Totodată, ANRE susține că a luat în considerare solicitările repetate ale OTS şi operatorilor de distribuție de revizuire a modalității de determinare a costului energiei electrice pentru acoperirea CPT, respectiv de determinare a prețului pentru energia electrică pentru acoperirea CPT. Astfel, ANRE propune: “Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat recunoscut de ANRE pentru anul t este minimul dintre prețul de achiziție realizat de OTS și un preț de referință determinat ca medie a prețurilor de achiziție realizate de operatorii de rețea (operatorii de distribuție și operatorul de transport şi de sistem) şi recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive și negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme”.

În noua metodologia, ANRE definește categoriile de costuri care nu sunt luate în considerare la stabilirea venitului reglementat și a categoriilor de costuri considerate nejustificate și stabilește reguli specifice și obligații ale OTS cu privire la contractele încheiate cu persoanele afiliate.

Autoritatea mai decide să sprijine Transelectrica în ce privește asigurarea personalului calificat, cu experiență relevantă în domeniul energetic. Se propune astfel excluderea costurilor aferente salariilor din categoria costurilor controlabile pentru care se aplică factorul de eficienţă, corelat cu corectarea anuală integrală a costurilor nerealizate aferente salariilor.

Pentru asigurarea unui profit rezonbabil, care să asigure atât interesul investitorilor în desfășurarea activității de transport al energiei electrice în România, cât și siguranța SEN și calitatea serviciului, precum și suportabilitatea din partea clienţilor, ANRE propune creşterea procentului alocat utilizatorilor din câştigul de eficienţă obţinut de OTS, de la 50% la 60%.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *