ANRE vine cu o nouă procedură privind schimbarea furnizorului de gaze naturale

Publicat pe Categorii Flux energetic, Info Consumatori
Prima Pagina Actual Flux energetic ANRE vine cu o nouă procedură privind schimbarea furnizorului de gaze naturale

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a finalizat Procedura privind schimbarea furnizorului de gaze naturale de către clientul final și a deschis procesul de consultare publică pe marginea Proiectului de Ordin până la finele lunii iulie. Noul furnizor va face toate demersurile pentru iniţierea schimbării efective a furnizorului la locul său de consum şi pentru denunţarea unilaterală a contractului de furnizare încheiat între clientul final şi furnizorul actual, potrivit noii proceduri.

Având în vedere noul cadru de reglementare creat de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la schimbarea furnizorului de gaze naturale de către clienţii finali, s-a impus ca fiind necesară înlocuirea metodologiilor existente cu o nouă procedură, se explică în nota de fundamentare a proiectului de Ordin ANRE.

Noua procedură privind schimbarea furnizorului de gaze naturale de către clientul final stabileşte etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată datorate de clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de furnizorul nou în procesul de schimbare, precum şi operatorii care sunt obligaţi să le furnizeze, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 123/2012.

Principalele modificări introduse de ANRE prin acest act normativ sunt următoarele:

– au fost prevăzute informațiile minime pe care trebuie să le conțină solicitarea de schimbare a furnizorului, transmisă de furnizorul nou operatorului, în baza acordului de schimbare a furnizorului de gaze naturale;

– au fost prevăzute etapele procesului de schimbare a furnizorului de gaze naturale, rewspectiv: colectarea informaţiilor necesare pentru iniţierea schimbării efective a furnizorului; schimbarea efectivă a furnizorului; regularizarea tuturor obligaţiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului;

– a fost prevăzută opțiunea potențialului furnizor nou de a solicita operatorului conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei/sistemului de transport/sistemului de distribuţie, numai cu acordul scris al clientului final, o verificare a datelor de identificare ale clientului final şi ale locului de consum al acestuia, categoria de consum a clientului final și capacitatea rezervată, preliminar iniţierii schimbării efective a furnizorului de gaze naturale;

– au fost prevăzute motivele pentru care operatorul poate refuza să execute schimbarea efectivă a furnizorului, precum și situațiile în care furnizorul actual poate să solicite operatorului ca schimbarea efectivă a furnizorului să fie sistată;

– în cazul solicitării furnizorului actual de sistare a procesului de schimbare efectivă a furnizorului, a fost prevăzută posibilitatea clientului final de a solicita operatorului conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei/sistemului de transport/sistemului de distribuţie continuarea acestui proces în baza unei declarații pe proprie răspundere a clientului final, însoțită de documente justificative;

– s-a introdus obligativitatea ca, în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale, clientul final să primească de la furnizorul actual decontul final de lichidare sub forma unei facturi de regularizare a tuturor obligațiilor de plată;

–  în cele patru anexe la procedură au fost prevăzute următoarele modele: acord de schimbare a furnizorului de gaze naturale, notificarea de sistare a procesului de schimbare a furnizorului, solicitarea de informații pentru locul de consum, cererea de continuare a procesului de schimbare a furnizorului.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *