ANRE vrea ca distribuitorii de gaze naturale să cedeze 75% din câștigul de eficiență consumatorilor

Publicat pe Categorii Info Consumatori, Petrol si gaze
Prima Pagina Info Info Consumatori ANRE vrea ca distribuitorii de gaze naturale să cedeze 75% din câștigul de eficiență consumatorilor
Reglementatorul modifică modul de stabilire a tarifelor de distribuție a gazelor. Rata de rentabilitate a distribuitorilor ar putea fi redusă până la 5,07% începând din 2019, de la  8,43% cât este în prezent.

Distribuitorii de gaze naturale vor împărți câștigul de eficiență realizat cu consumatorii astfel: 75% consumatori – 25% operatori. Reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE susțin că vor să stimuleze astfel operatorii licențiați în realizarea unor câștiguri de eficiență cât mai ridicate.

Ca urmare, se propune modificarea modalității actuale de repartizare și cedare de către operatorii licențiați a câștigurilor de eficiență realizate într-o perioadă de reglementare, astfel:

  • câștigurile de eficiență realizate de operatorii licențiați vor fi cedate în procent de 75% consumatorilor de gaze naturale, iar 25% vor fi păstrate de operatori
  • câștigurile de eficiență vor fi calculate la sfârșitul fiecărei perioade de reglementare, pentru fiecare an al perioadei, iar suma totală astfel calculată va fi liniarizată pe întreaga perioadă de reglementare. Se elimină în acest fel posibilitatea păstrării de către operatori a câștigului de eficiență obținut pentru o perioadă de 5 ani de la momentul realizării, însă se asigură o cedare liniară care elimină variația majoră a sumelor de cedat anuale și implicit variația anuală a tarifelor cauzată de cedarea câștigurilor de eficiență, se precizează într-un comunicat transmis de ANRE.

Potrivit documentului de discuție  “Principii metodologice de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a patra perioadă de reglementare”, ANRE va reduce până la 5,07% rata reglementată de rentabilitate a distribuitorilor de gaze naturale începând din 2019, de la  8,43% cât este în prezent. Engie  şi E.ON sunt cei mai mari distribuitori de gaze naturale din România.

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor, ANRE are în vedere elaborarea unei noi metodologii de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a patra perioadă de reglementare, care include o serie de noi principii de calcul şi de recunoaştere a costurilor operatorilor licenţiaţi.

Dintre acestea, ANRE menționează:

–        metodologia de calcul a tarifelor de distribuție în sectorul gazelor naturale va fi de tipul “revenue cap”, care are la bază faptul că volumele distribuite de operatorii licențiați nu influențează în mod semnificativ costurile acestora;

–        perioada tarifară pentru activitatea de distribuție se modifică de la 1 ianuarie – 31 decembrie la 1 octombrie – 30 septembrie. Avantajul modificării perioadei tarifare constă în faptul că se elimină din calculul tarifelor de distribuție corecția de venit aferentă neaplicării tarifelor începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, rezultând astfel reducerea variației tarifelor de la un an la altul;

– sunt considerate justificate și se recunosc în tarifele de distribuție investițiile efectuate de operatorii licențiați în conformitate cu planul de investiții aprobat de ANRE. Pentru a fi recunoscute în venitul reglementat al operatorului, investițiile sunt prognozate pe întreaga perioadă de reglementare și aprobate în prealabil de către ANRE;

– echipamentele de măsurare vor fi incluse în categoria costurilor de capital şi rentabilitatea acestuia care se recuperează prin venitul reglementat permis într-un an al perioadei de reglementare (costuri de tip CAPEX), cu respectarea prevederilor Legii contabilității. Având în vedere durata de utilizare a echipamentelor de măsurare, precum și faptul că aceste echipamente sunt parte integrantă a rețelei de distribuție, se propune aplicarea unui tratament unitar prin includerea costurilor aferente în categoria costurilor de tip CAPEX;

– valoarea ratei rentabilității capitalului investit (RoR) pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale este considerată valoarea costului mediu ponderat al capitalului (WACC) în termeni reali, înainte de impozitare și va avea același nivel cu cel propus pentru activitatea de distribuție a energiei electrice, afișat deja pe site-ul ANRE, respectiv 5,07%;

– valoarea considerată justificată în vederea includerii în tarifele de distribuție a anumitor categorii de investiții, dotări sau costuri de operare va fi determinată pe baza unor criterii și limitări stabilite prin analize comparative între costurile operatorilor licentiate;

– stabilirea unor reguli referitoare la recunoașterea costurilor operatorilor de distribuție cu privire la contractele încheiate cu operatorii economici afiliați. ANRE propune introducerea de reguli cu privire la recunoașterea costurilor aferente contractelor de prestări servicii încheiate de operatorii de distribuție cu operatorii economici afiliați, având în vedere prevederile conținute în Condițiile cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, cu privire la încheierea contractelor prin proceduri concurențiale, transparente și nediscriminatorii, precum și prevederile metodologice referitoare la condițiile de recunoaștere a costurilor (necesare, oportune, justificate și care să reflecte condițiile pieței);

– recunoașterea în veniturile reglementate a costurilor cu consumul tehnologic se va realiza în baza unui plan de reducere a consumului tehnologic propus de operatorii de distribuție la începutul perioadei de reglementare și aprobat de ANRE. Prin impunerea unui trend descrescător al consumului tehnologic recunoscut în tarifele de distribuție se are în vedere impulsionarea operatorilor de a realiza investiții în modernizarea sistemelor de distribuție și de a lua toate măsurile necesare din punct de vedere operațional pentru diminuarea consumului tehnologic înregistrat anual. Totodată, se va acorda o atenție sporită prețului de achiziție a gazelor naturale considerat justificat pentru acoperirea consumului tehnologic, prin comparare cu alte valori înregistrate pe piață;

– includerea în veniturile reglementate a veniturilor realizate din vânzarea/cedarea activelor din baza de active reglementate. Veniturile suplimentare încasate de operatorii licențiați, peste valoarea rămasă de amortizat a mijloacelor fixe care au făcut parte din RAB, ca urmare a vânzării/cedării activelor respective către alte persoane, sunt considerate venituri aferente activității de distribuție și se au în vedere la ajustarea venitului reglementat aprobat operatorului în anul următor.

Documentul de discuție  “Principii metodologice de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a patra perioadă de reglementare” este publicat pe site-ul ANRE.

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *