CNIPMMR: Situația IMM-urilor se deteriorează de la o zi la alta. Cerem Guvernului să continue măsurile de sprijin: susținerea de către sistemul bancar a IMM-urilor și ajustarea de către stat a cheltuielilor publice

Publicat pe Categorii Opinii / Analize
Prima Pagina Opinii / Analize CNIPMMR: Situația IMM-urilor se deteriorează de la o zi la alta. Cerem Guvernului să continue măsurile de sprijin: susținerea de către sistemul bancar a IMM-urilor și ajustarea de către stat a cheltuielilor publice
  • Vezi toate măsurile de sprijin pentru IMM-uri, decise de Guvern pentru această perioadă în care este declarată starea de urgență

CNIPMMR vine în sprijinul IMM-urilor și prezintă măsurile de sprijin pentru IMM-uri, decise de Guvern pentru această perioadă în care este declarată starea de urgență.

Cu privire la conținutul OUG-urilor, Florin Jianu, președinte CNIPMMR, a declarat: “Salutăm măsurile luate pentru sprijinul mediului de afaceri, mare parte din acestea sunt cele propuse de către noi în ședintele pe care le-am avut în aceasta perioadă. Totuși, ținând cont de faptul că, de la o zi la alta, situația se deteriorează, avem nevoie de continuarea măsurilor în două direcții, respectiv susținerea de către sistemul bancar a IMM-urilor și ajustarea de către stat a cheltuielilor publice”.

OUG NR. 29/2020 Privind unele măsuri fiscal-bugetare. Măsuri principale pentru IMM-uri

I. În cadrul programului IMM INVEST ROMÂNIA

1. Se mărește garanția de către stat de la 50% la maximum 80% din valoarea finanțării pentru credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru. Valoarea maximă a finanţărilor garantate de stat pentru un beneficiar este de 10 milioane lei ;

2. Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat valoarea maxima a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculata pe baza mediei cheltuielilor aferente din balanțele lunare;

3. Acordarea uneia sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, de maximum 90%, pentru microîntreprinderi sau întreprindere mica, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici;

4. Pentru creditele acordate microintreprinderilor sau intreprinderilor mici se subvenționează cu 100% dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investiții, din bugetul Ministerul Finanțelor Publice in cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis;

5. Perioada de acordare a subvenției de dobânda este de la momentul acordării creditului și poate dura până la 31 martie 2021;

6. Durata maximă afinanţărilor este de 120 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capitalul de lucru (putând fi prelungite cu maxim 36 de luni).

II. Măsuri pentru IMM-uri

1. Pe durata stării de urgenţă, IMM-urile care şi-au întrerupt total sau parţial activitatea în baza deciziilor autorităţilor publice competente şi deţin certificatul de urgenţă eliberat de MEECA beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi- electricitate, apă, gaze naturale, telefonie şi internet, precum şi de amânarea la paltă a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi sediu secundar;

2. În contractele în derulare încheiate de IMM-uri poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora numai după încercare dovedită cu înscrisuri communicate între părţi, prin orice mijloace, de renegociere a contrcatului, pentru adaptarea clauzelor acestuia.

3. Se prezumă caz de forţă majoră măsurile dispuse pentru prevenirea şi combatere pandemiei care a afectat activitataea IMM, atestată prin certificatul pentru situaţii de urgenţă;

4. Penalităţile din contractele încheiate cu autorităţile publice de către IMM-uri, pentru întârzieri în executare, nu se datorează pe durat stării de urgenţă;

5. Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă, iar pe perioada acesteia se suspendă depunerea declaraţiei.

Restructurarea obligațiilor bugetare

1. Se prelungește termenul până la care debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa pană la 31 iulie 2020, față de 31 martie 2020;

2. Se prelungește termenul pana la care solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare se poate depune până la 30 octombrie 2020, față de 31 iulie 2020.

III. Măsuri fiscale

1. Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere – încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

2. Se prorogă pana la 30 iunie termenele de plată a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, cu păstrarea bonificaţie de 10%.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *