Comisia Europeană investighează proiectele fotovoltaice ale CE Oltenia și OMV Petrom. “Există suficiente indicii că ofertanții – companii chineze au primit subvenții străine care denaturează piața internă”

Publicat pe Categorii Business, Esential, Regenerabile, Semnal, Solar
Prima Pagina Actual Esential Comisia Europeană investighează proiectele fotovoltaice ale CE Oltenia și OMV Petrom. “Există suficiente indicii că ofertanții – companii chineze au primit subvenții străine care denaturează piața internă”

Comisia Europeană investighează proiectele fotovoltaice ale CE Oltenia și OMV Petrom. Comisia a anunbțat lansarea a două investigații aprofundate în temeiul Regulamentului privind subvențiile străine. Concret, investigațiile se referă la rolul potențial de denaturare a pieței al subvențiilor străine acordate ofertanților în cadrul unei proceduri de achiziții publice. Comisia va evalua dacă operatorii economici în cauză au beneficiat de un avantaj necuvenit pentru a câștiga contracte de achiziții publice în UE.

Investigațiile lansate astăzi sunt rezultatul notificărilor transmise, pe de o parte, de Grupul Enevo, inclusiv de LONGi Solar Technologie GmbH și, pe de altă parte, de Shanghai Electric UK Co. Ltd. și de Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd, potrivit unui comunicat al Comisiei.

Procedura publică relevantă a fost lansată de o autoritate contractantă română, respectiv societatea PARC fotovoltaic ROVINARI EST S.A., pentru proiectarea, construirea și exploatarea unui parc fotovoltaic în România, cu o putere instalată de 110 MW. Acest proiect este finanțat parțial din Fondul UE pentru modernizare. Parc Fotovoltaic Rovinari Est este deținută în ponderi egale de Complexul Energetic Oltenia și OMV Petrom. Societatea a scos la licitație contractele pentru construcția a patru parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 450 MW.

Primul consorțiu investigat este compus din grupul Enevo și LONGi Solar Technologie GmbH. Enevo Group, liderul consorțiului, este un furnizor de servicii de inginerie și consultanță cu sediul în România. Longi Solar Technologie GmbH este o filială germană nou înființată, deținută integral și controlată integral de LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, care este un furnizor important de soluții solare fotovoltaice, cotată la Bursa din Hong Kong. Atât LONGi Solar Technologie GmbH, cât și LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării, fabricării și întreținerii plachetelor, celulelor și modulelor solare.

Al doilea consorțiu investigat este compus din Shanghai Electric UK Co. Ltd. și Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Ambele societăți sunt deținute și controlate în proporție de 100 % de Shanghai Electric Group Co. Ltd, o întreprindere deținută de stat din Republica Populară Chineză. Este deținută și controlată în ultimă instanță de Comitetul de supraveghere și gestionare a industriei deținut de stat Shanghai, o entitate deținută de stat care este subordonată Guvernului Popular Central Chinez. Shanghai Electric UK Co., Ltd. și Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. sunt principalii furnizori mondiali de soluții industriale în domeniul energiei, al producției și al integrării inteligenței digitale. Acestea furnizează servicii privind stocarea energiei eoliene, solare și a hidrogenului, precum și un proces integrat de generare, rețea, încărcare și stocare.

În conformitate cu Regulamentul privind subvențiile străine, întreprinderile sunt obligate să notifice licitațiile lor de achiziții publice în UE atunci când valoarea estimată a contractului depășește 250 milioane euro și când societății i s-au acordat contribuții financiare străine de cel puțin 4 milioane euro din cel puțin o țară terță în cei trei ani anteriori notificării, precizează Comisia.

În urma examinării preliminare a tuturor observațiilor, Comisia a considerat că este justificat să inițieze o investigație aprofundată pentru doi ofertanți, deoarece există suficiente indicii că ambele au primit subvenții străine care denaturează piața internă.

În cursul investigației aprofundate, Comisia va evalua în continuare presupusele subvenții străine și va obține toate informațiile necesare pentru a stabili dacă este posibil ca acestea să fi permis societăților să prezinte o ofertă nejustificat de avantajoasă ca răspuns la o licitație. O astfel de ofertă ar putea determina alte întreprinderi care participă la procedura de achiziții publice să piardă oportunități de vânzare.  

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind subvențiile străine, la sfârșitul investigației sale aprofundate, Comisia poate (i) să accepte angajamentele propuse de societate dacă acestea remediază pe deplin și în mod eficace denaturarea, (ii) să interzică atribuirea contractului sau (iii) să emită o decizie fără obiecții.

Ambele consorții au transmis o notificare completă la 4 martie 2024. Comisia are acum la dispoziție 110 zile lucrătoare de la data respectivă pentru a lua o decizie. Inițierea unei investigații aprofundate nu aduce atingere rezultatului investigației.

Regulamentul privind subvențiile străine („RSF”) a început să se aplice de la 12 iulie 2023.

Acest nou set de norme permite Comisiei să abordeze denaturările cauzate de subvențiile străine și, prin urmare, permite UE să asigure condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața internă, rămânând totodată deschise comerțului și investițiilor.

În ultimii ani, subvențiile străine par să fi denaturat piața internă a UE, inclusiv oferind beneficiarilor lor un avantaj neloial pentru a achiziționa întreprinderi sau pentru a obține contracte de achiziții publice în UE în detrimentul concurenței loiale. RSF abordează astfel de denaturări și elimină o lacună în materie de reglementare. Acesta oferă UE noi instrumente pentru a combate în mod eficace subvențiile străine care cauzează denaturări și subminează condițiile de concurență echitabile de pe piața internă, care se bazează pe o economie socială de piață competitivă.

Regulamentul privind subvențiile străine introduce trei proceduri:

Două proceduri bazate pe notificare pentru (i) investigarea concentrărilor economice, precum și (ii) oferte în cadrul procedurilor de achiziții publice care implică contribuții financiare acordate de guverne din afara UE. Obligațiile de notificare se aplică operatorilor economici începând cu 12 octombrie 2023.

O procedură ex officio de investigare a tuturor celorlalte situații de pe piață, în cadrul căreia Comisia poate iniția o revizuire din proprie inițiativă.

Comisia va publica o versiune neconfidențială a deciziei de astăzi, precum și viitoarea decizie finală, după adoptare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *