Dezbateri în Parlament: Românii, legați de sistemul centralizat de încălzire. ANRE prezintă condițiile legale de utilizare a unor sisteme alternative în clădirile noi

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Info Consumatori, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Dezbateri în Parlament: Românii, legați de sistemul centralizat de încălzire. ANRE prezintă condițiile legale de utilizare a unor sisteme alternative în clădirile noi

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a luat poziție cu privire la unele probleme aflate în dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006. Noua lege, aflată în dezbaterea Comisiilor de specialitate din Parlament, conține prevederi care împiedică debranşarea de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice.

Ca să obțină autorizație de construire, firmele care construiesc clădirile noi/ansambluri de clădiri de tip  locuințe familiale, blocuri de locuințe, birouri, clădiri de învățământ, spitale, hoteluri, etc., au obligația legală să întocmească un studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată, altele decât centralele termice, vine cu clarificări ANRE.

Referitor la ecoul în media a chestiunii alegerii soluției de alimentare cu căldură a unei locuințe, reprezentanții ANRE explică că, potrivit Legii 372/2005, republicată în 2016, prin certificatul de urbanism emis de autoritățile locale, în vederea obținerii autorizației de construire, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată, în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, ca parte a studiului de fezabilitate obligatoriu a fi depus pentru obținerea autorizației de construire. Sistemele alternative enumerate în lege sunt: sisteme descentralizate bazate pe surse regenerabile, sisteme de cogenerare/trigenerare, sisteme centralizate de încălzire sau de bloc, pompe de căldură, etc. Această cerință este obligatorie pentru clădirile noi/ansambluri de clădiri de tip locuințe familiale, blocuri de locuințe, birouri, clădiri de învățământ, spitale, hoteluri, etc., se precizează în comunicatul ANRE.

Ca urmare a modificării Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 prin legea nr. 225/2016, ANRE a fost desemnată autoritate competentă pentru licențierea, reglementarea și controlul activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate prin sistem centralizat de serviciile publice înființate în acest scop la nivel local. Având această calitate, ANRE a fost invitată să facă parte din grupul de lucru pentru redactarea proiectului de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006. Din acest grup de lucru,  aflat sub coordonarea Comisiei pentru Industrii și Servicii a Camerei Deputaților, mai fac parte reprezentanți ai MDRAPFE, ai ME, ai autorităților locale , ai operatorilor serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, ai asociațiilor de proprietari, etc.

ANRE consideră că prevederile proiectului de lege supus dezbaterii trebuie să fie coroborate și armonizate cu prevederile altor legi care au relevanță pentru alimentarea cu căldură a locuințelor, cum sunt:

– Legea  privind eficiența energetică nr. 121/2014;

– Legea privind performanța energetică a clădirilor nr. 372/2005, republicată în 2016 ca urmare a OUG nr. 13/2016 aprobată prin Legea nr.

Valentin Ionescu, fost ministru și secretar de stat: Consumatorii vor fi obligați să plăteasca un serviciu, deși există tehnologii alternative, la costuri mai reduse decât serviciul ce este prestat în sistem centralizat

Fost ministru al Privatizării și Secretar de stat în Ministerul Muncii, Valentin Ionescu a transmis o adresă domnului Iulian Iancu, deputat, președintele Comisiei pentru industrie și servicii, prin care semnalează că propunerea legislative, aflată în dezbatere parlamentară, încalcă principiul libertății contractuale. Consumatorii vor fi obligați să plăteasca un serviciu, deși există tehnologii alternative, la costuri mai reduse decât serviciul ce este prestat în sistem centralizat, susține Ionescu.

Redăm adresa Dlui Valentin Ionescu, preluată de pe pagina sa personală de facebook:

Domnule deputat Iulian Iancu,

Am aflat din presa, ca la comisia pentru industrie si servicii pe care o conduceti se afla in analiza si dezbatere o propunere legislativa ce modifica Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 in scopul interzicerii debransarii consumatorilor de la sistemele de distributie a energie termice ce functioneaza in sistem centralizat, respectiv pentru situatia in care condominiul se afla intr-o zona unitara de incalzire.

Aceasta propunere legislativa incalca principiul libertatii contractuale.

Prin Decizia Curtii Constitutionale nr.356 din 5 iulie 2005 (care analizeaza un principiu de drept, facand abstractie de speta) se mentioneaza ca , „…libertatea contractuală este posibilitatea recunoscută oricărui subiect de drept de a încheia un contract, în înțelesul de mutuus consensus, de produs al manifestării sale de voință convergentă cu a celeilalte sau celorlalte părți, de a stabili conținutul acestuia și de a-i determina obiectul, dobândind drepturi și asumându-și obligații a căror respectare este obligatorie pentru părțile contractante”. De asemenea, „…libertatea contractuală se circumscrie principiilor constituționale consacrate în art. 30, 40 și 45, în sensul recunoașterii libertății de exprimare, de asociere și a accesului liber al persoanei la o activitate economică, toate acestea presupunând relații contractuale liber consimțite.”

Asadar, proiectul de lege incalca principiul libertatii contractuale, urmarind reglementarea puterii exclusive si excesive a statului, intrucat se impun conditiile prestarii unui serviciu, in care consumatorul este captiv. Toate acestea in situatia in care statul are deja puterea de a fixa in mod arbitrar tarifarea. Pe cale de consecinta, egalitatea de putere intre stat si cetatean dispare.

O asemenea arbordare juridica, specifica statului comunist nu poate conduce la performanţa unui serviciu public. Abordarea prin forta exclude nu numai libertatea de a contracta, dar si echitatea si corectitudinea fata de consumator. Totodata, in aceste conditii, sub aspect juridic nu mai exista contract, intrucat o parte din conditiile incheierii sale dispar (ma refer la consimţământul valabil al părţii ce se obligă).

De asemenea, va rog sa luati in considerare ca propunerea legisaltiva restrange exercitarea unor drepturi si libertati in afara cadrului prevazut de art.53 din Constitutia Romaniei care prevede in alineatul 1 ca „Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. De asemenea, in alienatul (2) al art.53 din Constitutie este porevazut ca restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

Separat de aceste considerente de ordin legal, va rog domnule deputat sa analizati consecintele economice ale unei asemenea propuneri monstruoase. Consumatorii vor fi obligati sa plateasca un serviciu, desi exista tehnologii alternative, la costuri mai reduse decat serviciul ce este prestat in sistem centralizat. Nu trebuie sa luati in considerare doar centrala de apartament alimentata cu gaz, la care se face referire mereu pentru a sustine sistemul centralizat.

Propunerea legislativa sustine un sistem ineficient in detrimentul altora bazat pe noi tehnologii, ca prin constrangere sa devina performant. Acest scop nu va fi atins, intrucat consumatorii fara sa se debranseze, vor gasi cai alternative prin care sa renunte la sistemul centralizat impus cu forta. Pe de alta parte, daca se urmareste ca noi consumatorii sa fim captivi si sa platim neconditionat un tarif impus de stat, banii nu vor folosi la rentabilizare si retehnologizare, ci la extragerea de rente in favoarea unor firme sustinute politic, cum s-a intamplat cu toate firmele de stat. Deci, pe bani publici vor fi sustinute afacerile unor firme private care vor capusa in continuare distribuitorii de energie termica si producatorii. Cu alte cuvinte, cu forta noi vom sustine firme private „selectate” necompetitiv pentur ca acestea sa beneficieze de un venit neproductiv.

Fata de cele precizate anterior, va rog sa reanalizati propunerea legislativa si sa o respingeti sau macar sa amanati decizia privind aprobarea ei.

Cu stima, Valentin M. Ionescu

 

 

 

 

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *