Investitorii vor avea acces la informațiile privind capacități disponibile în rețele pentru racordarea de noi instalații de producere a energiei

Publicat pe Categorii Flux energetic, Regenerabile, Semnal
Prima Pagina Actual Flux energetic Investitorii vor avea acces la informațiile privind capacități disponibile în rețele pentru racordarea de noi instalații de producere a energiei

Investitorii vor avea acces la informațiile privind capacități disponibile în rețelele electrice pentru racordarea de noi instalații de producere a energiei electrice. Acestea vor fi publicate de către Transelectrica.

ANRE face un prim pas în procesul de transparentizare a racordării la rețea care să faciliteze transferul de informații utile potențialilor investitori în capacități de producție.

Un Ordin ANRE privind aprobarea Procedurii privind determinarea capacității disponibile în rețelele electrice pentru racordarea de noi instalații de producere a energiei electrice este în consultare publică. Potrivit acestuia, această activitate va fi realizată în întregime de personalul din cadrul CNTEE Transelectrica (OTS).

Actul normativ stabilește ca informațiile necesare calculelor pentru nivelul de 110 kV să fie furnizate OTS de operatorii de distribuție care au în gestiune rețelele respective. Se va elabora o procedură necesară schimburilor de informații între Transelectrica și operatorii de distribuție, precum și calculelor care se fac pe baza acestor informații.

În baza unei anexe, se va stabili un calendar de implementare a acestei noi activități conținând responsabilitățile operatorilor de rețea și date precise care asigură determinarea și publicarea datelor/informațiilor de către Transelectrica, astfel:

  • lunar, începând cu 1 decembrie 2021;
  • bilunar, începând cu 1 aprilie 2022;
  • săptămânal, începând cu 1 iulie 2022;
  • zilnic, începând cu 1 octombrie 2022.

ANRE preciezează că proiectul de ordin se dorește a se constitui doar o prima etapă, caracterizată de efectuarea calculelor doar la nivelele de înaltă tensiune (400 kV, 220 kV și 110 kV), necesitatea determinării capacității disponibile, în special în condițiile în care nu se fac întăriri în rețelele electrice, cu respectarea indicatorilor de calitate a serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice și menținerea constantă a siguranței în alimentarea consumatorilor.

În funcție de rezultatele procesului de consultare publică și experiența acumulată pe durata aplicării primei etape, prevederile ordinului ar putea fi extinse ulterior la nivelul de medie tensiune și, în final la joasă tensiune.

Pachetul european de directive prevede obiective ambițioase pentru sectorul energiei şi climei la nivelul anului 2030. În cazul României, trecerea de la ținta de 24 % în anul 2020, privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile, în total consum final brut de energie, la o țintă de 30,7 % (propusă), la nivelul anului 2030, este echivalentă cu creșterea cu peste 140 % a ponderii capacităților de producție a energiei electrice din surse regenerabile, față de capacitatea de producție instalată în perioada 2010÷2016 (de cca. 4785 MW). Aceasta creștere a producției de energie electrică din surse regenerabile ar însemna ca pondere cca 49,4 % din consumul final brut de energie electrică, ceea ce ar trebui să conducă la o suplimentare a capacităților de producție instalate în surse regenerabile, cu cc. 7000 MW, din care aprox. 3700 MW din surse fotovoltaice, 2300 MW din surse eoliene și respectiv cca. 1000 MW din surse hidro,  argumentează ANRE în referatul anexat proiectului de ordin.

Minimumul de capacități din surse regenerabile cu funcționare greu predictibilă la finalul anului 2030 va fi de cca. 12000 MW. În acest context stocarea (baterii, stocare in capacități de hidrogen, centrale cu acumulare și pompaj, dar și facilitarea intrării pe piață a altor surse care pot asigura stocarea energiei, inclusiv la nivelul micilor consumatori), adaptarea la curba de consum și managementul consumului sunt instrumente care devin absolut necesare pentru a acoperi deficitul de producție atunci când sursele regenerabile nu produc, dar și pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a sistemului energetic national, susțin reprezentanții Autorității.

Măsurile propuse pentru a atinge țintele noi stabilite pentru promovarea producerii de ESRE pentru orizontul 2030 prin „Fit for 55”, care au determinat ANRE să vină cu acest ordin care să  faciliteze transferul de informații utile potențialilor investitori în capacități de producție:

– Stabilirea de prevederi legale, care să constituie reguli pe bază clare cu privire la prioritizarea transparentă a accesului la rețea, care să permit garantarea faptului că toate limitările capacității de racordare garantate sau limitările operaționale, se introduc pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii privind racordarea la sistemul de transport a unor noi instalații de producere și a unor noi instalații de stocare a energiei, pentru evitarea de obstacole nejustificate la intrarea pe piață

– Stabilirea unor priorități maxime pe baza unor prevederilor legale, pentru stimularea şi promovarea de programe cu obiective de instalare de noi capacităţi

– Extinderea pe scara largă a instalării de capacități de producere a E-SRE de către consumatori individuali (min 500000 consumatori până în 2030 cu minim 4 kW instalați/consumator). Funcție de evoluția prețului energiei electrice se poate evalua necesitatea stimulării de instalare a acestor capacități de producere a E-SRE prin promovare acestora, printr-o schemă de ajutor de stat pentru un total minim 2000 MW.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *