Pe 20 iulie se sărbătorește Ziua Energeticianului. La unele companii este zi liberă, la altele se dau prime. Transelectrica își prezintă Profesioniștii în energie

Publicat pe Categorii Energie, Esential, Flux energetic, Info Consumatori
Prima Pagina Actual Esential Pe 20 iulie se sărbătorește Ziua Energeticianului. La unele companii este zi liberă, la altele se dau prime. Transelectrica își prezintă Profesioniștii în energie
  • InvesTenergy urează LA MULȚI ANI! tuturor energeticienilor din România, care – prin profesionalism şi devotament – garantează funcţionarea eficientă a sistemului energetic național, siguranța energetică și servicii de calitate pentru toți consumatorii

Pe 20 Iulie se sărbătorește Ziua energeticianului, marcată din 1992 de lucrătorii din sectorul energetic. Ziua energeticianului stă sub sub semnul patronului spiritual, Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul, cel care stăpânește fulgerele.

Angajații de la CE Oltenia și-au încasat deja primele de Ziua Energeticianului, câte 1500 lei brut/salariat.

La unele companii, 20 iulie este zi liberă. Potrivit unui anunț Enel, magazinele din municipiul Bucureşti, din judeţele Ilfov şi Giurgiu vor fi închise marți, 20 iulie, zi desemnată la nivelul industriei ca Ziua Energeticianului. Și Grupul CEZ acordă angajaților o zi liberă mâine, cu prilejul Zilei Energeticianului, astfel că Centrele de Relatii cu Clientii CEZ Vânzare vor fi închise.

Transelectrica își prezintă Profesioniștii în Energie. În societate lucrează peste 2000 de angajați, care sunt răspunzători, în fiecare zi, de siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național. Cu prilejul Zilei Energeticianului, pe care o vom sărbători pe 20 iulie, ne dorim să îi cunoașteți mai bine pe cei care se asigură, în permanență, ca energia electrică să ajungă la fiecare dintre noi, anunță Transelectrica.

Astfel, o parte din profesioniștii companiei prezintă viziunea lor despre dezvoltarea și viitorul sistemului energetic.

Daniel Balaci – Direcția Exploatare, Mentenanță și Dezvoltare Rețea

Imaginea evoluției Sistemului Electroenergetic Național din ultimii ani și a prognozelor de viitor are la bază dezvoltarea unor noi capacități de producție din surse regenerabile.

Transelectrica urmărește un plan de acțiune al cărui scop este atingerea unor ținte ambițioase adaptate la acordurile internaționale privind creșterea consumului de energie din surse regenerabile. Asigurarea funcționării în parametri a sistemului de transport al energiei electrice, în contextul integrării unor noi centrale ce utilizează surse regenerabile, va avea la bază tehnologii de ultimă generație.

Adrian Șuța – Direcția pentru Relația cu Autoritățile de Reglementare și ENTSO-E

Într-un context european marcat de preocupări, aspirații și angajamente fără precedent, în ceea ce privește atenuarea impactului economiei asupra mediului înconjurător și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până la atingerea neutralității climatice la orizontul 2050, sectorul energetic se află în avangarda acestei transformări profunde a societății. Un angrenaj imens a fost pus în mișcare pentru a facilita realizarea acestor obiective de sustenabilitate climatică. Au fost create și implementate politici publice, legislație sectorială, mecanisme de sprijin pentru dezvoltarea și intrarea în piață a tehnologiilor noi sustenabile, mecanisme de descurajare a tehnologiilor anterioare care produc niveluri semnificative de emisii de carbon. Integrarea masivă a surselor regenerabile on-shore și off-shore, producerea și utilizarea la scară largă a hidrogenului curat, creșterea eficienței energetice, formarea și dezvoltarea pieței unice europene de energie reprezintă coordonatele principale ale viitorului sectorului energetic.  

Pe drumul ireversibil al societății către o economie verde, energetica reprezintă resursa profesională esențială și indispesabilă care capacitează procesul tranziției și contribuie, în mod fundamental, la atingerea obiectivelor climatice.

Gheorghe Vișan – Direcția Piețe de Energie

În prezent, UE își propune să aibă 32% din sursele regenerabile de energie în mixul energetic al blocului până în 2030. Energiile regenerabile reprezintă aproximativ 20% din actualul mix energetic din UE.  Aproximativ 60% provin din arderea biomasei sau a combustibililor derivati din biomasă. Revizuirea, amendarea și elaborarea celor treisprezece regulamente și directive cu interes deosebit a celor privind sistemul ETS, al directivei privind energia regenerabilă și a celei privind eficiența energetică vor supune sistemele energetice, unei modificări rapide și unei provocări de redefinire, recalibrare și remodelare, căreia numai un pachet de acțiuni coordonate la nivel național si regional îi va putea face față.

Adaptarea sistemului energetic național la măsurile ce vor deveni obligatorii cu termene pe orizontul mediu de timp (cu limită 2030), devine o misiune multi-instituțională și multi-disciplinară, operatorul de transport și sistem având rolul unui agregator al măsurilor de transformare din domeniul energetic în corelare cu domeniile transporturilor, mediului și dezvoltării societății.

În mod sistematic, odată cu promovarea legislatiei Clean Energy Package, intrată în vigoare în anul pandemiei, modelele de funcționare operative ale sistemului energetic, ca și nevoile de dezvoltare, își modifică principiile de bază. Sunt necesare dezvoltări noi ale rețelei de transport în curent continuu, utilizarea transformatoarelor defazoare, deci schimbări tehnologice importante ale rețelei de transport al energiei și ale sistemului energetic național. Rolul și misiunea operatorului de transport și sistem se amplifică. Integrarea energiilor regenerabile, eliminarea treptată a producției pe baza combustibilor fosili (cu care am crescut ca ingineri și care ne-a fost de un uriaș folos în dezvoltarea României), schimbarea modelului de piață și implicit, biunivoc, de operare ale sistemului energetic, ca și integrarea sectorială, reprezintă sarcinile specialiștior în domeniu în perspectiva următorilor 5-10 ani.

Ciprian Diaconu – Direcția de Măsurare OMEPA

Sistemul electroenergetic trebuie să devină verde – inteligent. Cuvintele democratizare, decarbonare, dereglementare (liberalizare), descentralizare și digitalizare descriu drumul spre viitor. Serviciul public universal, accesibil tuturor (cantitate, calitate, preț, dreptul de a alege în piața de energie) se încadrează în conceptul general de dezvoltare socio-economică din care energia face parte. Sistemul electroenergetic trebuie văzut, în ansamblul lui, de la producători la consumatori, inclusiv stocarea, într-o sinergie cu alte (re)surse de energie. Regulile de piață și de operare se schimbă, permițând ca toți actorii să beneficieze și să contribuie la siguranța și eficiența sistemului. În contextul în care electrificarea în transport și în industrie se va accentua, consumul va urmări  producția surselor regenerabile.

De asemenea, granițele sistemelor și piețelor vor dispărea gradual prin cuplare, întâi cele europene, apoi cele intercontinentale. Acest lucru va incuraja apariția de noi interconexiuni și extinderi ale piețelor existente cu valorificarea mai eficientă a surselor regenerabile globale. Trebuie să ne pregătim pentru noi provocări legate de creșterea complexității pieței de energie în ceea ce privește impactul acesteia în operarea și dezvoltarea sistemului și maturizarea unor noi tehnologii.

Nicolae Vlăduț – Direcția Tehnică, Eficiență Energetică și Tehnologii Noi

“Tedințele europene în ceea ce privește eficiența energetică și orientarea către surse regenerabile de producție a energiei electrice sunt clare. Obiectivele specifice propuse la nivel european reprezintă elemente pe care România trebuie să le urmărească. Pe cale de consecință, este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că această reformă a industriei energetice va fi potențată de o rețea de transport eficientă și că ne vom adapta rapid la dezvoltarea accelerată din amonte prin includerea de tehnologii noi în procesele specifice Transelectrica.

De asemenea, este nevoie de o prioritizare imediată, la nivel național, a obiectivelor stabilite pentru a putea atinge țintele propuse de pachetele ”Green Deal” și, mai nou, ”Fit for 55”. În acest context, vom putea spera la un viitor sustenabil și durabil al industriei energetice”.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Un comentariu la “Pe 20 iulie se sărbătorește Ziua Energeticianului. La unele companii este zi liberă, la altele se dau prime. Transelectrica își prezintă Profesioniștii în energie”

  1. felicitari premiatilor!
    dar, va rog, corectati – decarbonare, nu decarbonizare
    multumesc,
    mihaela albu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.