Ministerul Energiei vine cu schimbări radicale pe piața gazelor. Producătorii și furnizorii de gaze, obligați să vândă 40% din gaze pe bursă, din 2017. Restricțiile la export, eliminate

Publicat pe Categorii Esential, Petrol si gaze, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Ministerul Energiei vine cu schimbări radicale pe piața gazelor. Producătorii și furnizorii de gaze, obligați să vândă 40% din gaze pe bursă, din 2017. Restricțiile la export, eliminate
  • Proiectul de OUG, aflat în dezbatere publică, prevede amenzi între 1% și 3% din cifra de afaceri pentru operatorii care nu-și respectă obligațiile

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, promite o reformă a pieței gazelor. Ministerul Energiei a pregătit un proiect de Ordonanță de Urgență, care vine cu noi obligații pentru producătorii și furnizorii de gaze.

automated-trading

Potrivit actului normativ, publicat pe site-ul ministerului, în perioada octombrie – decembrie 2016, producătorii de gaze naturale sau afiliații acestora, precum și furnizorii de gaze au obligația de a încheia contracte pe piețele centralizate din România pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale din producția proprie de 5%, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale.

Începând cu luna ianuarie 2017 până la finele anului, producătorii de gaze naturale sau afiliații acestora vor fi obligați prin lege să încheie (în fiecare an calendaristic) contracte pe piețele centralizate din România pentru vânzarea unei cantități minime anuale de gaze naturale din producția proprie care nu poate fi mai mică de 40% din cantitatea de gaze naturale vândută și livrată de aceștia, în anul calendaristic respectiv. Totodată, furnizorii vor trebui, în aceeași perioadă, să încheie contracte pe piețele centralizate din România, în conformitate cu reglementările ANRE, pentru cumpărarea unei cantități minime anuale de gaze naturale care nu poate fi mai mică de 40% din cantitatea de gaze naturale cumpărată și recepționată, în anul calendaristic respectiv. Mai mult, furnizorii vor fi obligați să vândă către clienții finali o cantitate minimă anuală de gaze naturale care nu poate fi mai mică de 20% din cantitatea de gaze naturale vândută și livrată, până la sfârșitul anului calendaristic, o cantitate minimă de gaze naturale, către clienții angro, care nu poate fi mai mică de 40% din cantitatea de gaze naturale vândută și livrată, de către furnizor, în anul calendaristic respectiv.

“Considerentele care au stat la baza stabilirii procentelor minime de cumpărare și de vânzare pe piețe centralizate au avut în vedere asigurarea unui proces treptat de trecere de la utilizarea preponderentă a contractelor bilaterale către instrumentele specifice piețelor centralizate, luând în calcul și structura clienților finali de pe piața internă de gaze. Impunerea cu celeritate a acestor obligații are drept scop asigurarea prealabilă și în timp util a condițiilor necesare pentru funcționarea pieței de gaze naturale în condiții transparente și nediscriminatorii și fără să fie afectată securitatea aprovizionării cu gaze naturale a clienților finali după data de 31 martie 2017, când obligativitatea prevăzută la articolul 124, alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, nu va mai produce efecte”, se menționează  în Nota de fundamentare a proiectului, publicată pe site-ul Minsiterului Energiei.

Amenzi usturătoare pentru operatorii de gaze: între 1% și 3% din CA anuală dacă încalcă legea

Proiectul de OUG prevede amenzi usturătoare pentru producătorii sau afiliații acestora, precum și furnizorii care nu vor tranzacționa pe piețele centralizate cantitățile minime pentru care au obligația de tranzacționare, potrivit legii. Acestea sunt cuprinse între 1% și 3% din cifra de afaceri anuală.

Restricțiile legislative privind exportul de gaze, eliminate din aprilie 2017

Proiectul propus de Ministerul Energiei, aflat în dezbatere publică, elimină restricțiile legislative cu privire la exporturile de gaze naturale, începând cu 31 martie 2017.  Comisia Europeana a demarat in iunie o investigație ce vizează Romgaz, Transgaz și Petrom pentru posibile înțelegeri în vederea blocării exporturilor de gaze.

Potrivit propunerii legislative, se modifică articolul 124 din Legea energiei 123/2012 care prevede ca producătorii de gaze sunt obligați să pună cu prioritate la dispoziția furnizorilor cantitățile de gaze necesare acoperirii consumului casnic și cantitățile necesare producătorilor de energie termică. Dupa 31 martie 2017, furnizorii vor trebui achiziționa gaze naturale pentru clienții casnici doar în condiții de eficiență economică, în baza unui tratament egal și nediscriminatoriu al persoaneor are participă la procedura de achiziție, în calitate de ofertanți.

Care sunt motivele care au determinat schimbări în Legea energiei și gazelor

Reprezentanții Ministerului Energiei explică că schimbările operate au fost determinate de necesitatea de a remedia, în termen cât mai scurt posibil, situația juridică pe baza căreia Comisia Europeană consideră că România a încălcat articole din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009, privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE. Totodată, s-a urmărit asigurarea premiselor necesare închiderii procedurii de infringement instituită prin cauza 2012/2114 și eliminarea riscului iminent de a se transmite această cauză la Curtea Europeană de Justiție și, pe cale de consecință, eliminarea riscului impunerii unor amenzi în sarcina Statului Român.

Preocuparea reprezentanților ministerului a fost de a menține actualul sistem de alocare a cantităților de gaze naturale, către clienții casnici și către producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale necesare producerii energiei termice destinate consumului populației, în perioada 1 octombrie 2016 — 31 martie 2017, în scopul de a evita apariția unor riscuri în privința securității și continuității în alimentarea acestora, pe perioada sezonului rece. În același timp, este invocată necesitatea de a asigura furnizorilor care livrează gaze naturale către clienții casnici perioada de timp necesară pentru implementarea și/sau organizarea în vederea aplicării, a unor proceduri care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziție al gazelor naturale și tratamentul egal și nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziție a gazelor naturale, în calitate de ofertanți.

 

 

 

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *