Noi obligații pentru distribuitorii de gaze naturale privind racordările la sistem

Publicat pe Categorii Flux energetic, Info Consumatori, Petrol si gaze, Semnal
Prima Pagina Actual Flux energetic Noi obligații pentru distribuitorii de gaze naturale privind racordările la sistem
  • ANRE impune un nou standard de performanță

Distribuitorii de gaze naturale au noi obligații față de consumatori. Cu scopul de a sprijini și proteja consumatorii, prin asigurarea unei piețe concurențiale eficiente, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a modificat Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem a gazelor naturale.

Proiectul de ordin ANRE, ce vizează modificarea și completarea indicatorului general de performanță IP3 – racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, este în consultare publică.

ANRE a introdus noi termene, mai mici, referitoare la soluționarea cererilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale. Operatorul de distribuție a gazelor naturale este obligat să realizeze studiul tehnico-economic ce însoțește avizul tehnic de principiu, “într-un interval de timp mai mic” decât cel prevăzut în Legea energiei.

Au fost introduce compensații ce trebuie plătite pentru nerespectarea termenului de depunere a documentației tehnice pentru autorizația de construire aferentă racordului și/sau a stației de reglare măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare măsurare/postului de reglare/postului de măsurare. Totodată, ANRE a introdus dispoziții referitoare la duratele medii de realizare a racordărilor, și respectiv a lucrărilor privind extinderile și/sau redimensionările obiectivelor/conductelor de distribuție a gazelor naturale.

Potrivit Ordinului ANRE, pentru realizarea unui nou racord, a unei noi stații de reglare, OSD are următoarele obligații:

– să depună documentația pentru autorizația de construire în maximum 45 de zile de la data încheierii contractului de racordare;

– să pună în funcțiune racordul și/sau stația de reglare măsurare în maximum 60 zile de la data obținerii autorizației de construire, respectiv 120 zile de la data obținerii autorizației de construire obținute în lunile decembrie, ianuarie și februarie.

Noi obligații sunt prevăzute pentru operatorul de distribuție a gazelor naturale pentru realizarea extinderilor și/sau redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuție a gazelor naturale, necesare în vederea racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Totodată, a fost  introdus un indicator specific de performanță pentru obligația operatorului de distribuție a gazelor naturale de a răspunde la sesizările/reclamațiile scrise ale oricărui solicitant sau utilizator SD, cu privire la proiectarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor.

Începând cu 01.07.2018, compensațiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul standard se acordă de OSD în mod automat, fără a fi necesară nicio cerere, în termen de 65 de zile de la data la care obligațiile OSD devin scadente, se precizează în Ordinul ANRE.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *