Inspectorii ANRE pot descinde la domiciliul șefilor companiilor

Publicat pe Categorii Esential, Info Legislativ, Petrol si gaze, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Inspectorii ANRE pot descinde la domiciliul șefilor companiilor

• În baza autorizării judiciare date prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta, inspectorii ANRE pot efectua inspecții și la domiciliul, terenurile sau mijloacele de transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai operatorilor economici ori asociaţiilor de operatori economici supuşi investigaţiei.

anre

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE își reorganizează activitatea de investigare pe piața energiei și a gazelor naturale, un nou Regulament fiind supus consultării publice.

Practic, inspectorii ANRE au competențe – în baza regulamentului – pentru desfășurarea sistematică de investigații în domeniul energiei, atunci când au fost semnalate acte care pot constitui încălcări ale legislației sau când există motive întemeiate de a suspecta săvârșirea unor asemenea acte. Totodată, inspectorii ANRE pot face inspecţii inopinate, având dreptul de a solicita orice fel de informaţii sau justificări legate de îndeplinirea competenţelor de investigare.

NU intră sub incidența noului regulament: plângerile împotriva operatorului de transport și de sistem și a operatorilor de distribuție referitoare la obligațiile ce le revin potrivit legii, precum și divergențele dintre operatorul de transport și de sistem și proprietarul rețelei de transport; neințelegerile precontractuale în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale; disputele apărute în derularea contractelor între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale; disputele asupra unor probleme care nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din sectorul energiei electrice și din sectorul gazelor naturale; disputele a căror soluționare nu intră în competența autorității de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate;disputele privind accesul la rețelele din sectorul energiei electrice și divergențele privind accesul la sistemele din sectorul gazelor naturale; plângerile împotriva titularilor de licențe în domeniul energiei, ale căror obligații sunt cuantificate prin indicatori de calitate, stabiliți prin standarde de performanță a activității acestora.

În baza autorizării judiciare date prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta, inspectorii ANRE pot efectua inspecții și la domiciliul, terenurile sau mijloacele de transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai operatorilor economici ori asociaţiilor de operatori economici supuşi investigaţiei.

Investigațiile sunt efectuate de către echipe formate din minim doi inspectori, care pot solicita solicita operatorilor economici informaţii şi documente, într-un termen stabilit. Competențele de investigare ale inspectorilor ANRE se limitează la scopul investigației, potrivit Regulamentului, acești având dreptul:
– să intre în spațiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care operatorii economici le dețin legal;
– să examineze orice documente, registre, acte financiar – contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea operatorilor economici, indiferent de locul în care sunt depozitate;
– să ceară oricărei persoane relevante informații cu privire la faptele ori documentele legate de obiectul și scopul investigației, să consemneze sau să înregistreze răspunsurile acestora și, dacă este necesar, să citeze orice astfel de persoane și să le audieze;
– să ridice sau să obțină, în orice formă, copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau din alte evidențe legate de activitatea operatorului economic;
– să solicite operatorului economic înregistrările telefonice existente și înregistrările transferurilor de date existente;
– să sigileze orice amplasament destinat activităților operatorului economic și orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidente legate de activitatea operatorului economic, pe durata şi în măsura necesară investigării; – să solicite operatorului economic încetarea practicilor contrare dispozițiilor legale în domeniul energiei electrice și gazelor naturale, naționale sau europene;
– să ceară unei instanțe judecătorești sau oricărei autorități competente să impună interzicerea temporară a activității profesionale, alta decât cea reglementată de ANRE
– să ceară unei instanțe judecătorești să înghețe sau să pună sub sechestru active.
desfășurarea activității de investigare.

În desfășurarea investigațiilor, ANRE poate colabora cu: Consiliul Concurenței, Autoritatea de Supraveghere Financiară, ministerele și organele de specialitate ale administrației publice centrale sau locale interesate, piețele organizate, asociațiile consumatorilor de energie electrică și gaze naturale, operatorii economici specializați care prestează servicii pentru sectorul energiei electrice şi gazelor naturale, asociațiile profesionale din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, cu asociațiile patronale şi sindicale.

Totodată, ANRE are competența de a coopera la nivel regional și european cu autorități naționale de reglementare din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, autorități competente din state membre ale UE din domeniul financiar și din domeniul concurenței, cu ACER, cu Comisia Europeană și cu alte instituții europene de specialitate.

Atunci când investigația are un caracter transfrontalier, la solicitarea ACER, ANRE desemnează membri în grupurile de investigație create și coordonate de ACER, participă la activitățile grupului și oferă tot sprijinul necesar, se menționează în noul Regulament.

Obligațiile ANRE:
– să sesiseze Consiliul Concurenței, ACER și Comisia Europeană atunci când există motive întemeiate să suspecteze că, pe o piață angro de energie, se săvârșesc sau s-au săvârșit acte care pot constitui o încălcare a legislației din domeniul concurenței;
– să sesiseze Autoritatea de Supraveghere Financiară și ACER atunci când există motive întemeiate să suspecteze că, pe piețele angro de energie, se săvârșesc sau s-au săvârșit acte care constituie un abuz de piață în sensul Directivelor europene;
– informează ACER atunci când există motive întemeiate să suspecteze că se săvârșesc sau s-au săvârșit acte contrare Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European privind integritatea și transparența pieței angro de energie.

Operatorii investigați pot ataca deciziile ANRE în contencios administrativ la Curtea de Apel București.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *