Nou ordin ANRE, reguli stricte: Consumatorii care nu plătesc sau sustrag energie electrică, obligați să achite furnizorilor garanții financiare

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Esential, Info Consumatori, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Nou ordin ANRE, reguli stricte: Consumatorii care nu plătesc sau sustrag energie electrică, obligați să achite furnizorilor garanții financiare
  • Furnizorii vor elabora o procedură specifică referitoare la tipurile de garanţii financiare care pot fi constituite şi la modul de constituire, executare, actualizare, reconstituire şi restituire a garanţiilor financiare. Aceasta se va publica pe pagina proprie de internet şi se va afişa la punctele unice de contact

Furnizorii au dreptul să solicite constituirea garanţiilor financiare clienţilor finali care se află în situaţia de a le fi întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplata contravalorii facturii de energie electrică, de cel puţin două ori pe parcursul derulării relaţiei contractuale în cazul contractelor încheiate pe perioadă determinată, şi respectiv de cel puţin două ori în 12 luni consecutive în cazul contractelor încheiate pe perioadă nedeterminată, se prevede într-un Ordin pregătit de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali în favoarea furnizorului de energie electrică, aflat în consultare publică.

Totodată, consumatorii de energie – casnici sau industriali – care denaturează în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau sustrag energie electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare vor fi obligați să plătească furnizorilor o garanție financiară care să acopere o perioadă de consum echivalent de maximum un an, la preţul energiei electrice furnizate.  Potrivit Ordinului Autorității, “în situaţiile în care se constată, conform prevederilor legale în vigoare, acţiuni ale clienţilor finali menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare, valoarea garanţiei financiare constituită de către clienţii finali se stabileşte astfel încât să acopere o perioadă de consum echivalent de maximum un an, la preţul energiei electrice furnizate”.

În cadrul procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică, noul furnizor poate solicita, în cadrul ofertei comerciale și a clauzelor contractuale transmise clientului final, constituirea unei garanţii financiare la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu clientul final. În documentul ANRE se face precizarea că clientul trebuie să aibă constituită o garanție financiară în favoarea furnizorului actual la momentul notificării intenției de schimbare a furnizorului.

Potrivit reprezentanților ANRE, procedura privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali în favoarea furnizorului de energie electrică asigură în relaţia furnizor – client final, realizarea următoarelor obiective: întărirea disciplinei financiare; prevenirea unui eventual comportament abuziv din partea furnizorului; evitarea riscurilor de neplată pe piaţa de energie electrică și un mediu de afaceri eficient.

Executarea garanţiei financiare se realizează de către furnizor în limita valorii facturilor emise şi neîncasate aferente energiei electrice consumate, astfel:

– dacă valoarea debitelor este mai mică sau egală cu valoarea garanţiei financiare, furnizorul execută garanţia financiară şi întrerupe procesul de deconectare a locului de consum;

– dacă valoarea debitelor este mai mare decât valoarea garanţiei financiare, furnizorul execută garanţia şi continuă procesul de deconectare a locului de consum;

Furnizorii vor notifica clienţilor finali solicitarea de constituire, actualizare, executare, reconstituire, restituire a garanţiilor financiare prin intermediul facturilor de energie electrică sau, după caz, al preavizelor de deconectare. Refuzul constituirii/actualizării/reconstituirii garanţiei financiare dă dreptul furnizorului să solicite operatorului de reţea deconectarea clientului final de la reţea şi poate conduce la sistarea temporară a furnizării energiei electrice.

Conform Ordinului Autorității, furnizorii au obligaţia ca în termen de 90 de zile de la publicarea Procedurii să elaboreze o procedură specifică referitoare la tipurile de garanţii financiare care pot fi constituite şi la modul de constituire, executare, actualizare, reconstituire şi restituire a garanţiilor financiare. Procedura se va publica de către furnizor pe pagina proprie de internet şi se va afişa la punctele unice de contact.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *