„Recomandări” de la Comisia Europeană ce trebuie puse în aplicare! România trebuie să majoreze ținta pe regenerabile până „la cel puţin” 34%, după ce a propus 27,9%, obiectivul stabilit la nivelul UE fiind 32%

Publicat pe Categorii Esential, Opinii / Analize, Regenerabile, Semnal
Prima Pagina Actual Esential „Recomandări” de la Comisia Europeană ce trebuie puse în aplicare! România trebuie să majoreze ținta pe regenerabile până „la cel puţin” 34%, după ce a propus 27,9%, obiectivul stabilit la nivelul UE fiind 32%
 • CE cere Guvernului să evalueze impactul negativ al reglementării preţurilor angro şi să prezinte o strategie şi un calendar pentru progresele spre preţuri bazate în întregime pe piaţă, care să includă şi măsuri ţintite pentru a proteja consumatorii vulnerabili
 • Subvențiile, în special în ceea ce privește combustibilii fosili, la control. Ministerul Energiei, solicitat să prezinte acțiunile întreprinse pentru eliminarea lor treptată
 • Vezi alte solicitări exprese ale CE pentru România

Este oficial! După evaluarea PNISEC, Comisia Europeană pune serios la treabă autroritățile române. Documentul trebuie modificat radical.

În raportul de evaluare al  proiectului Planului naţional integrat privind energia şi clima, publicat astăzi, 18 iunie, Comisia Europeană recomandă României să crească semnificativ, până „la cel puţin” 34%, ţinta privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie reprezentând contribuţia României la atingerea obiectivelor Uniunii la orizontul anului 2030.

Totodată, CE cere Guvernului „să prezinte politici și măsuri detaliate, care să fie conforme cu obligațiile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 , pentru a permite realizarea acestei contribuții la timp și în mod eficient din punctul de vedere al costurilor”. 

Ministerul Energiei a propus, în PNIESC, să se asigure 27,9% din consumul de energie al anului 2030 din surse regenerabile. O țintă cu mult mai redusă decât obiectivul stabilit la nivelul Uniunii Europene, de 32%! Iată că, urmare a acestei propuneri, Comisia Europeană vine acum și cere României o țintă mai decât cea pentru UE, de „cel puţin” 34%.

Asociațiile de profil au atras atenția, în repetate rânduri, că este un obiectiv mult sub potențialul național, însă autoritățile au preferat să aștepte răspunsul CE, înainte de a opera modificări, conștiente fiind de faptul că ținta trebuie majorată. “Ţinta de energie regenerabilă pentru România este 27,9% în 2030, ceea ce nu este foarte încurajator. Sunt convins că aceasta nu va fi ultima ţintă pentru România”, a apreciat Zoltan Nagy-Bege, Vicepreședinte ANRE.

Alte recomandări/solicitări ale CE pentru România:

 • să evalueze impactul negativ al reglementării preţurilor angro şi să furnizeze o perspectivă clară pentru a asigura conformitatea dintre legislaţia naţională şi legislaţia comunitară cu privire la pieţe deschise şi liberalizate şi formarea liberă a preţului
 • să prezinte o strategie şi un calendar pentru progresele spre preţuri bazate în întregime pe piaţă, care să includă şi măsuri ţintite pentru a proteja consumatorii vulnerabili
 • instituie măsuri pentru simplificarea procedurilor de acordare de licențe și autorizații și să furnizeze detalii suplimentare privind cadrele favorabile pentru autoconsumul de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie din surse regenerabile
 • să detalieze strategia de asigurare a aprovizionării pe termen lung cu materiale nucleare și combustibil nuclear, în scopul extinderii capacității de generare de energie nucleară; să ofere informații detaliate referitoare la strategia care vizează menținerea capacităților în ciclul combustibilului
 • să ia măsuri concrete pentru a asigura sustenabilitatea aprovizionării cu biomasă şi utilizarea sa în sectorul energetic, „având în vedere contribuţia importantă a biomasei în mixul energetic al României, în special în încălzire şi răcire”; să transmită informații suplimentare pe această temă
 • să majoreze semnificativ ambiţia pentru reducerea consumului primar şi a celui final de energie în 2030, având în vedere necesitatea creşterii eforturilor pentru a atinge ţinta de eficienţă energetică
 • să precizeze măsurile privind susţinerea obiectivelor de securitate energetică în domeniile diversificării şi reducerii dependenţei energetice, în special măsuri care să asigure flexibilitatea şi o strategie robustă de diversificare, incluzând proiectele de infrastructură relevante şi eliminarea restricţiilor excesive pentru investiţiile în producţia de gaze, având în vedere potenţialul regional al rezervelor din Marea Neagră
 • să stabilească măsuri de dezvoltare a unor piețe lichide și competitive angro și cu amănuntul, atât prin stimularea concurenței în interiorul țării, cât și prin eliminarea barierelor din calea comerțului transfrontalier, inclusiv a restricțiilor la export
 • să prezinte toate subvențiile, în special în ceea ce privește combustibilii fosili, precum și acțiunile întreprinse pentru eliminarea lor treptată
 • să propună politici și măsuri mai ambițioase în vederea realizării unor economii de energie suplimentare până în 2030.

Raportul CE este semnat de comisarul pentru politici climatice şi energie, Miguel Arias Cańete.

După ce va fi modificat de Ministerul Energiei și acceptat de Comisia Europeana, PNIESC devine un angajament ferm al României cu conotație și consecințe juridice. Cu alte cuvinte, obiectivele asumate prin acest document, spre deosebire de ce este prevăzut în strategia energetică, trebuie îndeplinite, altfel România va fi penalizată!


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.