Piața de gaze nu are neaparat nevoie de mai multe burse de gaze, are sigur nevoie de concurență, transparență și nediscriminare 

Publicat pe Categorii Esential, Opinii / Analize
Prima Pagina Actual Esential Piața de gaze nu are neaparat nevoie de mai multe burse de gaze, are sigur nevoie de concurență, transparență și nediscriminare 

Autor: Dumitru CHISĂLIȚĂ, Expert în domeniul gazelor

La un an de când trebuiau realizate o serie de Norme de aplicare a Legi 123, modificată prin OUG 64/2017, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a propus câteva principii care să stea la baza viitoarelor regulamente. Din păcate aceste principii propuse, s-au limitat doar la piața centralizată, care este doar o mică parte din piața de gaze, fără a cuprinde și principiile necesare funcționării pieței de gaze în ansamblu.

În acest sens Asociația Energia Inteligentă a transmis la ANRE o adresă cuprinzând propunerea de principii necesare asigurării funcționării pieței de gaz.. Plecând de la Documentul de discuție publicat pe site-ul ANRE, privind Principiile de tranzacționare a gazelor naturale pe piețele centralizate, ca urmare a prevederilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2016, din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, sesizăm că documentul supus discuției se rezumă la enunțarea unor principii doar pentru o parte din solicitările impuse de OUG 64, respectiv exclusiv la Tranzacționare a gazelor naturale pe piețele centralizate, obligație care derivă din aliniatul  (3^11) introdus la art. 177 din Legea 123/2012.

Constatăm cu surprindere că documentul în discuție nu face referire la toate obligațiile stabilite în acest sens de lege pentru ANRE, respectiv Legea 123, art 177 stabilește la alin (3^12) și obligația pentru această instituție, de a emite reglementări care sa asigure condițiile de concurență și de acces transparent și nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantitățile de gaze naturale ofertate pe piața concurențială. Astfel, în mod de neînțeles Documentul de discuție al ANRE atacă doar parțial obligațiile stabilite de lege, respectiv face referire exclusiv la tranzacțiile de pe piețele centralizate, adică piețele unde acționează bursele de gaze.

Astfel, prima cerință corectivă, obligatorie, a documentului pus în discuție este aceea de a stabilii principii de tranzacționare a gazelor pe piața de gaze, piața centralizată fiind doar o parte din piața de gaze.

Având în vedere că documentul de discuție face referire la principii consider necesară o organizare a acestor principii pe elementele reglementatorii stabilite de lege, pentru a putea atinge toate articolele din lege privind acest subiect și respectiv pentru a le putea utiliza eficient ulterior în construirea unei singure reglementări ANRE pentru Tranzacționarea gazelor pe piața de gaze în condiții de concurență, nediscriminare și transparență.

Astfel, propunem structurarea documentului după cum urmează:

  1. Principii pentru reglementările ANRE care să asigure condițiile de concurențăpe piata concurențială de gaze naturale (reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^12);
  1. Principii pentru reglementările ANRE care să asigure condițiile de acces transparent și nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantitățile de gaze naturale ofertate pe piața concurențială (reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^12);
  1. Principii pentru emiterea de reguli specifice pe piețele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacționării gazelor naturale, în condiții concurențiale(reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^11);
  1. Principii pentru emiterea de reguli specifice pe piețele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacționării gazelor naturale în mod transparent, public(reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^11);
  1. Principii pentru emiterea de reguli specifice pe piețele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacționării gazelor naturale nediscriminatoriu(reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^11);
  1. Alte principii necesare a fi implementate pe piața de gaze pentru a asigura Tranzacționarea gazelor pe piața de gaze în condiții de concurență, nediscriminare și transparentă.

Renunțarea la aberanta dezbatere O bursă, Două burse de gaze! și demararea adevăratelor  dezbateri necesare construirii pieței de gaze liberalizate: Cum aducem TRANZACȚIA în mijlocul tuturor activităților gaziere, ca element primordial și Cum realizăm TRANZACȚII în condiții de concureță, nediscriminare și transparență, ca singură direcție care poate să aducă o piață liberalizată funcțională în România.


Publicat de

Dumitru Chisalita

Expert Petrol si Gaze

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *