Proces comun de schimbare a furnizorului de către clientul final de energie electrică și gaze naturale. ANRE a elaborat o nouă Procedură

Publicat pe Categorii Energie, Flux energetic, Info Consumatori, Semnal
Prima Pagina Actual Flux energetic Proces comun de schimbare a furnizorului de către clientul final de energie electrică și gaze naturale. ANRE a elaborat o nouă Procedură

Clientul final poate schimba furnizorului de energie electrică și de gaze naturale în maximum 21 de zile. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a elaborat o nouă Procedură care cuprinde procesul comun de schimbare a furnizorului de către clientul final de energie electrică și gaze naturale.

În procesul de schimbare a furnizorului de către un client final sunt implicaţi: clientul final, FA (furnizor actual), FN (furnizor nou), OR (operator de rețea) și PRE (parte responsabilă cu echilibrarea), după caz, care au obligaţia de a acţiona astfel încât schimbarea efectivă a furnizorului de către client să se producă în termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data notificării valide transmise de clientul final la FN, cu respectarea condiţiilor contractuale, se precizează în Procedura ce urmează a fi aprobată prin Ordin ANRE. 

Procedura se aplică clienţilor finali, furnizorilor de energie electrică/gaze naturale, operatorilor de reţea şi operatorului pieţei de echilibrare din sectorul energiei electrice, după caz, implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului. Aceasta nu se aplică în cazul preluării clientului final de către furnizorul de ultimă instanţă pentru furnizarea energiei electrice/gazelor naturale în regim de ultimă instant și în situația cedării consumatorilor izolaţi de gaze naturale de tip A sau de tip B operatorului de distribuţie a gazelor naturale, concesionar al serviciului public de distribuţie din unitatea administrativ-teritorială în care aceştia sunt situaţi.

Reglementatorul a stabilit etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată, precum și datele solicitate de părțile implicate în procesul de schimbare.  

Potrivit notei de fundamentare a Autorității, principalele prevederi ale Procedurii sunt:

  • respectarea principiului introdus prin Lege potrivit căruia clientul final are dreptul să-și schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării;
  • schimbarea efectivă a furnizorului poate fi iniţiată şi executată numai dacă clientul final împuterniceşte furnizorul nou să efectueze toate demersurile pentru iniţierea schimbării efective a furnizorului la locul său de consum şi pentru denunţarea unilaterală a contractului de furnizare încheiat între clientul final şi furnizorul actual;
  • procesul de schimbare a furnizorului se sistează, dacă în termen de cel mult 14 zile de la data transmiterii unei notificări valide la furnizorul nou, clientul final revine asupra acesteia, prin intermediul unei noi notificări transmise către noul furnizor;
  • obligația operatorului de rețea de a citi, în mod gratuit, indexul echipamentului de măsurare de la locul de consum al clientului final, în ziua în care are loc schimbarea efectivă a furnizorului;
  • detalierea modului de regularizare a plăților în termen de 42 de zile calendaristice după schimbarea furnizorului, în sensul că dacă decontul final de regularizare conţine un sold pozitiv, clientul final are obligaţia să achite contravaloarea acesteia până la termenul scadent, iar în situația în care factura cu decontul final de regularizare conţine un sold negativ, furnizorul actual are obligaţia să returneze clientului final suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii acesteia.

ANRE a demarat procesul de consultare publică pe marginea Proiectului de Ordin: Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor și completărilor cuprinse în proiectul de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, sunt așteptate până pe 31 iulie 2019.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *