Recrutare în forţă pentru Directoratul Hidroelectrica. Întreg procesul este confidenţial: lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare nu vor fi publicate. Nu se acceptă contestaţii, doar cereri de clarificări

Publicat pe Categorii Business, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Recrutare în forţă pentru Directoratul Hidroelectrica. Întreg procesul este confidenţial: lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare nu vor fi publicate. Nu se acceptă contestaţii, doar cereri de clarificări
  • Potrivit Anunţului companiei, selecţia finală și nominalizarea celor 5 membri ai Directoratului este programată pentru perioada 27.05-04.06.2019

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica, cu sprijinul Pluri Consultants România, anunţă declanşarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Directoratului companiei.

Potrivit anuntului publicat de companie, procesul de recrutare și selecţie, care se deruleaza in conformitate cu prevederile OUG 109, are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidaţi pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de membri ai Directoratului Hidroelectrica.

Candidații interesati pot depune documentele solicitate in anuntul companiei până la data de 10 mai 2019.

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate, se precizeaza in documentul companiei. Reprezentantii Hidroelectrica vor comunica fiecarui candidat rezultatele obţinute pe fiecare din etapele procesului de selecţie.

S-a decis sa nu se accepte contestatiile. Motivul invocat: legislaţia de guvernanţă corporativă aplicabilă inclusiv proceselor de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru posturile de directori nu prevede contestaţii.

Reprezentantii Hidroelectrica au admis, <din dorinţa de a asigura maxima transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie>, sa răspunda prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi.

Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 de ore de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, de la înregistrarea cererii. Cererea de clarificări nu suspendă derularea procesului de selecție, se specifica in documentul companiei.

Potrivit Anuntului, selecţia finală și nominalizarea membrilor Directoratului este programata pentru perioada 27.05-04.06.2019.

Hidroeletrica S.A. este lider pe piața românească în producția de energie electrică (având o contribuţie de aproximativ 30% din totalul productiei de energie electrica la nivel național) și principalul furnizor de servicii tehnologice de sistem, necesare funcţionării în condiţii de siguranţă a Sistemului Energetic National.

Strategia companiei este prezentata astfel: are ca punct focal creșterea valorii companiei, care se sprijină pe 5 axe strategice principale:

  • optimizarea costurilor prin continua îmbunătățire a proceselor;
  • optimizarea exploatării capacităților de producție ale companiei;
  • realizarea unor investiții rentabile;
  • extinderea la nivel regional;
  • listarea la bursă a companiei.

Criteriile de eligibilitate care vor fi îndeplinite cumulativ de catre candidati:

–  cunosc limba română si limba engleza

–  sunt absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare în domeniile economic, tehnic sau juridic; constituie avantaj absolvirea altor programe de studii post-universitare (MBA sau doctorat, ACCA, CECCAR, PMI, etc.) în domenii relevante

 – au o experiență profesională totală de minim 10 ani

– au o experiență de administrare sau de management de minim 5 ani; constituie avantaj experiența profesională anterioară în companii sau entitati de talie similară cu SPEEH Hidroelectrica SA, experiența profesională anterioară în domeniul energetic

–  experiența prealabilă de coordonare a activitatii de producție de energie electrică, de management financiar al unei companii, de guvernanță corporativă, de management al resurselor umane, de listare la bursă a unei companii, experiență prealabilă în cadrul unei companii listate la bursa, experiența anterioară de atragere sau/și conducere de proiecte cu finanțare europeană

– sunt apţi din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exerciţiu; nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 2 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni

– nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Membru al Directoratului Hidroelectrica

– nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals, infracţiuni contra patrimoniului, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei, sau orice alte antcedente penale

– nu au făcut poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege

– indeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă referitoare la calitatea de membru al Directoratului.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *