România, risc iminent la condamnare din partea Curții de Justiție a UE. Finanțare urgentă de la buget pentru gestionarea deșeurilor din industriile extractive

Publicat pe Categorii Mediu, Minerit, Petrol si gaze, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal România, risc iminent la condamnare din partea Curții de Justiție a UE. Finanțare urgentă de la buget pentru gestionarea deșeurilor din industriile extractive
  • Ministerul Economiei propune OUG privind reglementarea unor măsuri necesare rezolvării problemelor de mediu aflate în procedură de infringement

România riscă o condamnare și măsuri pecuniare în cazul unei decizii definitive a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene dacă nu ia măsuri urgente pentru prevenirea poluării transfrontaliere. Comisia Europeană a declanşat împotriva României acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Directiva 21 din 2006  privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive, care a vizat iazurile de decantare (Tăuşani şi Boşneag) aparţinând Moldomin, societate aflată în faliment.

Comisia a impus țării noastre luarea de măsuri adecvate  în sensul de a se asigura că operatorii iau măsuri pentru prevenirea sau reducerea poluării, care în anumite cazuri înseamnă investiții concrete. Lucru care nu s-a întâmplat, situația trenând din mai bine de 4 ani. Autorităţile române aveau obligația să ia măsuri de conformare pentru iazurile Tăuşani şi Boşneag-extindere până cel târziu la data de 22 aprilie 2014.  CE a notificat țara noastră că s-a declanşat procedura de infringement în legătură cu cele 19 depozite de deşeuri şi 2 iazuri de decantare din exploatările miniere situate în Moldova Nouă.

curtea_europeana_de_justitie_00626400

Ulterior, Comisia a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, apreciind că “prin neluarea măsurilor necesare, România nu se poate considera că și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriilor extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE”.

Situația este delicată, fiind vizate companii aflate în faliment, care nu pot fi obligate legal și nu pot să suporte costurile depoluării pentru că sunt în incapacitate financiară și în proces de lichidare, explică reprezentanții Ministerului Economiei. Pe de altă parte, prin neluarea de măsuri, statul român pune în pericol sănătatea umană și se expune la o condamnare și ulterior la sancțiuni pecuniare până la data conformării la obligațiile privind gestionarea deșeurilor din industria extractive, admit oficialii români.

OUG: Investiții în industria extractivă, cu sprijin de la stat

Ministerul Economiei a pregătit o nouă ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri necesare rezolvării problemelor de mediu aflate în procedură de infringement, aflată în dezbatere publică. Aceasta reglementează cadrul juridic privind realizarea investițiilor din industria extractivă, cu finanțare de la bugetul de stat, în scopul conformării la obligațiile de mediu și evitării deciziilor de condamnare și sancționare ale României de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

În proiectul de ordonanţă se precizează că investiţiile vor fi realizate de către „ordonatorul principal de credite care are în subordine, în coordonare, sau sub autoritatea cărora se află persoana juridică res­ponsabilă cu gestionarea de­şeurilor din industria extractivă şi se finanţează din fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul acestuia”.

„Risc iminent, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă că procedura contencioasă în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene este în faza pledoariilor orale”, se specifică în documentul întocmit de Ministerul Economiei.

Potrivit unor studii tehnice efectuate de un institut specializat în domeniul iazurilor de decantări, în care s-au analizat 3 variante de rezolvare a problemelor de mediu, s-a optat pentru umectarea suprafeței iazului Boșneag-extindere utilizând apă din Dunăre, investiție evaluată la 1,657 milioane de euro. Comisia Europeană a agreat  această soluție, în august anul trecut aprobându-se, în ședință de Guvern, un Memorandum în acest sens. S-a decis atunci elaborarea unei Ordonanțe de Urgenta a Guvernului și a unei Hotărâri de Guvern de alocare a acestor fonduri de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, cu condiția recuperării integrale a acestora. A fost adoptată OUG nr. 36/2015 publicată în MO nr.693/14.09.2015 conform căreia pot fi alocate sumele necesare către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru finanțarea cheltuielilor necesare realizării măsurilor privind reducerea poluării generate de iazului de decantare Boșneag-extindere, situație ce face obiectul acțiunii Comisiei Europene la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Însă până la sfârșitul anului 2015 nu s-a emis o Hotărâre de Guvern cu privire la cele de mai sus, expirând perioada în care o astfel de hotărâre putea să fie emisă, dat fiind că suntem într-un nou exercițiu bugetar, este constatarea actualei echipe de la Ministerul Economiei, care vine acum și propune o nouă OUG!

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *