ANRE a pus în consultare publică primele reglementări pentru aplicarea OUG 114. S-a stabilit cum vor plăti titularii de licențe în energie și gaze contribuția anuală de 2% din cifra de afaceri. Banii intră în contul Autorității

Publicat pe Categorii Business, Esential, Info Legislativ, Semnal
Prima Pagina Actual Esential ANRE a pus în consultare publică primele reglementări pentru aplicarea OUG 114. S-a stabilit cum vor plăti titularii de licențe în energie și gaze contribuția anuală de 2% din cifra de afaceri. Banii intră în contul Autorității
  • Și operatorii economici străini, cu sediul social într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, beneficiari ai deciziilor de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, vor achita contribuția bănească referitoare la cifra de afaceri realizată în România

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE prezintă, în consultare publică primele reglementări pentru aplicarea OUG 114, respectiv: Ordinul privind aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 si de modificare a Ordinului președintelui ANRE nr. 224/2018; Metodologia privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale; Anexe aferente.

Astfel, titularii de licențe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice și termice în cogenerare pentru componenta energia electrică, al gazelor naturale au obligația legală de a achita o contribuție bănească egală cu 2% din cifra de afaceri realizată de aceștia din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE. Cifra de afaceri este calculată conform reglementărilor ANRE aprobate prin ordin al președintelui ANRE cu avizul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Contribuția bănească se achită în contul ANRE deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

Potrivit metodologiei Autorității, titularii licențelor acordate de ANRE în domeniul energiei electrice și/sau al gazelor naturale au obligația de a plăti anual ANRE o contribuție bănească egală cu 2% din cifra de afaceri realizată în anul precedent din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate.

Titularii licențelor acordate de ANRE în domeniul energiei electrice și termice în cogenerare au obligația de a plăti anual ANRE o contribuție bănească egală cu 2% din cifra de afaceri realizată în anul precedent din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate pentru componenta energie electrică.

Și operatorii economici străini, cu sediul social într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, beneficiari ai deciziilor de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, vor achita contribuția bănească calculată conform prevederilor art. 5, referitoare la cifra de afaceri realizată în România. Deciziile de confirmare sunt asimilate licențelor emise de către ANRE.

Metodologia prezentată de ANRE cuprinde, printre altele, prevederi referitoare la determinarea cifrei de afaceri reprezentând baza de calcul a contribuției (inclusiv în cazul operatorilor economici care preiau activitatea desfășurată pe baza unei licențe de același tip de către altă persoană sau în cazul celor care își încetează activitatea), modalitatea de achitare a contribuției, regularizarea acesteia etc

Reglementatorul a stabilit că titularii de licente vor comunica ANRE, prin scrisoare oficială semnată de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită de acesta, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 sau 2, după caz, până la data de 20 februarie, valoarea cifrei de afaceri estimate a fi realizată în anul precedent din activitățile ce fac obiectul licențelor detinute.

Pentru titlularii de licente a caror contribuție bănească este superioară nivelului de 5000 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale, a stabilit Autoritatea.

În cazul netransmiterii datelor solicitate în termenul prevăzut sau al transmiterii eronate a acestora în urma primirii notificări, ANRE va regulariza contribuția datorată pe baza ultimei cifre de afaceri raportate la Ministerul Finanțelor Publice. Regularizarea contribuției bănești se va desfășura în perioada 1 iunie – 31 decembrie a anului curent.

Specialiștii ANRE au mai stabilit că durata de suspendare a unei licențe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de ANRE, nu diminuează valoarea contribuției percepute de la titularul licenței pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia. Așa că, cei din piață care s-au gândit să-și suspende activitatea un an, doi sau trei pentru a-și salva afacerea nu scapă de plata contribuției.

Prin derogare de la prevederile prezentei metodologii, la stabilirea cifrei de afaceri pentru care se percepe contribuția bănească se au în vedere și următoarele cazuri particulare:

  1. cifra de afaceri a operatorilor pietelor centralizate nu include veniturile din tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica/gaze naturale pentru pietele in care operatorul pietei centralizate are rol de contraparte;
  2.  cifra de afaceri nu include veniturile din tranzactiile de energie electrica/gaze naturale ale furnizorilor de energie electrica/gaze naturale ce au rolul de intermediari pentru piata cu negociere dubla continua;
  3. cifra de afaceri aferenta activitatii producatorului de energie electrica si, dupa caz, de energie termica include si contravaloarea certificatelor verzi, conform reglementarilor Ministerului Finantelor Publice.

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.