ANRE simplifică procesul de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienții finali. Clarificări cu privire la documente, citire index, ce conține oferta-tip și dreptul furnizorului să rezilieze contractul

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Info Consumatori, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica ANRE simplifică procesul de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienții finali. Clarificări cu privire la documente, citire index, ce conține oferta-tip și dreptul furnizorului să rezilieze contractul

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei simplifică procesul de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienții finali.

Printr-un proiect de Ordin, aflat în consultare publică, ce modifică şi completează Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, ANRE clarifică aspecte referitoare la procesul de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienții casnici. Astfel, s-au clarificat documentele care stau la baza încheierii contractului de furnizare a energiei electrice. Sunt necesare: cererea de încheiere a contractului, cu oferta aleasă, copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului, copia documentului din care rezultă deținerea în proprietate sau în folosință a  spaţiului care face obiectul locului de consum.

Documentele, precum şi încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se pot realiza şi prin mijloace electronice, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în situaţia în care furnizorul oferă această posibilitate de contractare, se specifică în proiectul de Ordin ANRE.

Totodată, s-a detaliat ce trebuie să conţină oferta-tip, respectiv preţul energiei electrice furnizate defalcate pe componente, preţul energiei electrice care include tariful de transport component de injecţie în reţea (Tg), tarifele reglementate pentru servicii, respectiv tariful de transport componenta de extragere din reţea, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciul de distribuţie, taxe şi contribuţii stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare.

În proiectul de ordin se precizează clar că clientul casnic și clientul noncasnic mic comunică furnizorului indexul autocitit la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului. Ulterior, furnizorul are obligaţia de a prelua şi de a transmite operatorului de rețea indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea  datelor referitoare la contractul de furnizare. Indexul autocitit se ia în considerare de către operator la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului. În cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit, operatorul de rețea are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a furnizorului.

Un alt aspect clarificat face referire la dreptul furnizorului să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, în următoarele condiţii cumulative:

– a comunicat clientului final preavizul de deconectare;

– a comunicat clientului notificarea de reziliere a contractului cu minimum 15 zile înainte de data rezilierii şi clientul final nu a achitat factura până în ziua anterioară datei de reziliere;

– notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct în forma stabilită de către furnizor şi conţine data la care se reziliază contractul, fără a fi condiţionat de întreruperea alimentării cu energie de către OR a locului de consum respectiv.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *