Anunț de la MEEMA: S-a prelungit perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul pentru Modernizare până la data de 30 octombrie 2020. Interes major, ministerul este asaltat cu întrebări

Publicat pe Categorii Business, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Anunț de la MEEMA: S-a prelungit perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul pentru Modernizare până la data de 30 octombrie 2020. Interes major, ministerul este asaltat cu întrebări

În urma solicitărilor primite, Ministerul Energiei, Economiei și Mediului de Afaceri – MEEMA anunță prelungirea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul pentru Modernizare până la data de 30 octombrie 2020. Termenul stabilit inițial era 16 octombrie.

Pe site-ul ministerului este publicat un Anunț prin care MEEMA solicită celor interesați să  transmită propuneri de proiecte pentru finanțare din Fondul pentru modernizare  în vederea întocmirii unei liste indicative de proiecte. Selecția proiectelor pentru finanțare din Fondul pentru modernizare se va realiza în urma unor procese de selecție care se vor derula după aprobarea cadrului legislativ de implementare a Fondului pentru modernizare (perioada 2021-2030), precizează ministerul.

Imediat după publicarea primului Anunț, MEEMA a fost asaltată cu o serie de întrebări din partea celor interesați. Pentru a vă lămuri asupra unor parcurgeți documentul cu Întrebări și răspunsuri publicat pe site-ul ministerului.

MEEMA a venit și cu o erată la anunțul privind solicitarea de transmitere propuneri de proiecte pentru finanțare din Fondul pentru modernizare. La Secțiunea ”Mențiuni”, pct.1 se înlocuiește cu urmărorul conținut: ”Pentru cerința de la punctul I, lit.a, se va preciza denumirea inițiatorului proiectului, încadrarea ca întreprindere mică, mijlocie sau mare / UAT, reprezentantul legal al acestuia și informații privind obiectul de activitate. Nu sunt luate în considerare sucursalele, agenţiile, reprezentanţele societăţilor sau alte unităţi fără personalitate juridică.

Videoconferința organizată de Comisia Europeană în data de 28 septembrie 2020 pe marginea Fondului pentru Modernizare poate di vizionată accesând următorul link:

https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en#tab-0-0

Ministerul a publicat, de asemenea, informații cu privire la Regulamentul UE nr.1001/2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului de modernizare, art. 10d, cu intrare în vigoare de la 30 iulie 2020. Sunt prezentate, totodată, responsabilitățile MEEMA în implementarea Fondului de Modernizare.

http://economie.gov.ro/fondul-de-modernizare

Investițiile propuse de Statele Membre sunt considerate ca fiind eligibile pentru finanțare din Fondul pentru modernizare cu până la 100% din cheltuielile eligibile, dacă Banca Europeană pentru Investiții (BEI) decide că acestea sunt proiecte prioritare, conform art.10d alin. (2) din Directiva (UE)2018/410, respectiv investiții în producția și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice (cu excepția eficienței energetice legate de producerea de energie cu utilizarea de combustibili fosili solizi), stocarea energiei și modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor centralelor de termoficare, rețelele pentru transportul de electricitate și creșterea interconectărilor dintre statele membre.

În cazul în care o investiție în modernizarea sistemelor energetice, care este propusă să fie finanțată din Fondul pentru modernizare, nu se încadrează în domeniile prevăzute la art. 10d alin. (2), dar investiția respectivă respectă cerințele prevăzute la art. 10d alin.(1), și este conformă cu obiectivele Directivei  (UE) 2018/410 precum și cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia pentru 2030 și cu obiectivele pe termen lung exprimate în Acordul de la Paris, Comitetul pentru investiții emite o recomandare privind finanțarea propunerii de investiții cu până la 70% din cheltuielile eligibile, potrivit Anunțului MEEMA.

De asemenea, atât pentru investițiile prioritare cât si pentru investițiile neprioritare, BEI/Comitetul pentru investiții va analiza dacă propunerea de investiții îndeplinește oricare din cerințele prevăzute la art. 6 alin. (7) lit. c) sau art. 7, alin. (7) lit. e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001, care fac referire la evaluarea proiectului din punct de vedere al ajutorului de stat. Potrivit art.3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, fiecare Stat Membru beneficiar trebuie să pună la dispoziția BEI și a Comitetului pentru investiții o prezentare generală a investițiilor pentru care intenționează să prezinte propuneri de investiții în următorii 2 ani calendaristici.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *