Consiliul Concurenței: Dezvoltarea necorelată a investițiilor, fără stabilitate legislativă, va crește costurile românilor cu energia

Publicat pe Categorii Opinii / Analize, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Consiliul Concurenței: Dezvoltarea necorelată a investițiilor, fără stabilitate legislativă, va crește costurile românilor cu energia

• Tarifarea diferențiată pe zone geografice a transportului energiei afectează concurența, fără beneficii pentru consumatori

electrica1

Consiliul Concurenței își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că o dezvoltare necorelată a proiectelor investiționale, fără asigurarea unei stabilități legislative care să permită un anumit grad de predictibiliate poate conduce la creșterea costurilor cu energia electrică suportate de consumatorul final. Proiectele energetice din perspectiva capacităților de producere, inclusiv a mixului energetic, și a infrastructurii de transport, trebuie dezvloltate în strânsă legătură cu evoluția consumului la nivel național, cu închiderea capacităților a căror durată de viață a fost depășită (sau înlocuirea acestora) și cu evoluția capacităților de interconexiune și posibilitățile reale de export/import, apreciază reprezentanții instutuției de concurență, în Raportul anual „Mediul concurenţial românesc – evoluţii în sectoare esenţiale”.

Consiliul Concurenței a derulat o investigație sectorială amplă pe piața energiei electrice, pe perioada a 5 ani, concluziile și recomandările fiind incluse în Raportul anual, lansat astăzi, în cadrul unei conferinţe, la Camera de Comerţ şi Industrie a României,

În privința transportului energiei electrice, Consiliul Concurenței consideră că actualul mecanism de tarifare, diferențiat pe zone geografice, afectează concurența, fără a aduce beneficii consumatorilor sau să fie justificat de siguranța Sistemului Energetic Național. Modul de reglementare a tarifului de transport al energiei electrice induce în piață unele distorsiuni, care nu par a fi justificate de rațiuni de siguranță și echilibru al SEN, se precizează în raportul Consiliului Concurenței.

În România, există 7 zone geografice pentru care tariful componentei de introducere în rețea este diferit, iar pentru componenta de extragere există un număr de 8 zone pentru care se percep tarife diferite. Un astfel de mecanism ar putea fi justificat în condițiile în care Transelectrica dorește să încurajeze investițiile în una dintre zonele prestabilite, cu scopul de a menține siguranța și eficiența rețelei pe termen lung, se precizează în analiza Consiliului Concurenței, care evidențiază însă că în aceste zone geografice nu au fost realizate investiții în noi unități de producere/consum.

Ca urmare, se recomandă realizarea unor analize, în vederea schimbării modelului de tarifare a activității de transport a energiei electrice, participanții investigați evidențiind că prețurile de comercializare a energiei electrice sunt direct influențate, printre altele, de tarifele reglementate de transport. De remarcat că acest mecanism de tarifare zonală mai are aplicabilitate în doar câteva dintre statele membre, însă pentru arii geografice mai extinse.

Lipsesc instrumentele financiare de gestionare a riscurilor

Ca urmare a unei evaluări preliminare a instrumentelor de tranzacționare disponibile pe piața de energie electrică din România, Consiliul Concurenței remarcă faptul că operatorii nu au la dispoziție instrumente de gestionare a riscurilor – de ex. . contracte pentru diferență, contracte cu opțiune.

Cu privire la acest aspect, se recomandă autorităților competente realizarea unei evaluări a instrumentelor financiare existente la nivelul statelor membre și implementarea celor adecvate pieței de energie electrică din România.

Structura „coșului de energie” pentru piața reglementată, susceptibilă de a distorsiona concurența între producătorii de energie electrică ce activează pe segmentul concurențial

Din analiza Consiliului Concurenței, a reieșit faptul că pentru o parte dintre producătorii de energie electrică prețul la care aceștia au comercializat energia electrică pe piața reglementată în perioada avută în vedere a fost în mod constant mai mic decât prețul ce putea fi obținut de aceștia pe piața concurențială. Totodată, au existat și producători pentru care prețul obținut pe piața reglementată în perioada 2009 – 2011 a fost mai mare decât prețul ce putea fi obținut dacă respectiva cantitate de energie electrică ar fi fost tranzacționată pe piața concurențială.

Având în vedere rezultatele analizei preliminare, autoritatea de concurență a apreciat că structura „coșului de energie” pentru piața reglementată este susceptibilă de a distorsiona concurența între producătorii de energie electrică ce activează pe segmentul concurențial. Obligațiile de participare la piața reglementată au fost instituite de A.N.R.E. numai pentru producătorul din sursă hidro, respectiv SC Hidroelectrica SA, și pentru cel din sursă nucleară, respectiv SC Nuclearelectrica SA.

Una sau mai multe burse de energie electrică în România?

Consiliul Concurenței consideră necesară adoptarea unei poziții la nivel național privind prezența uneia sau a mai multor burse de energie electrică.

În contextul în care piața de energie electrică se află încă în curs de liberalizare, Consiliul Concurenței apreciază ca fiind justificată la acest moment menținerea unui operator de piață la nivel național datorită efectului pe care lichiditatea unei burse îl are asupra semnalului de preț pe piața de enegie electrică și al implicațiilor pe care acest semnal de preț le are asupra investițiilor în sectorul energetic.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, singurele „structuri operaționale asociate” pieței de energie electrică, ce desfășoară activități de intermediere a tranzacțiilor cu energie electrică pe bază de licență acordată de autoritatea de reglementare, sunt OPE și OPCOM. Totodată, potrivit prevederilor conținute de noua Lege a energiei, participanții la piața angro de energie electrică sunt obligați să încheie tranzacții numai pe piețele centralizate administrate de OPCOM și OPE.

Cu toate acestea, Consiliul Concurenței a apreciat că restricționarea accesului la piața serviciilor de intermediere a tranzacțiilor pentru alte platforme de tranzacționare (cum sunt platformele de tip OTC), în măsura în care există cerere pentru realizarea de tranzacții pe astfel de platforme de tranzacționare, ar putea fi de natură a împiedica dezvoltarea unei piețe concurențiale de energie electrică.

Consiliul Concurenței cere reglementarea activităților conexe celei de distribuție

Operatorii de distribuție desfășoară, pe lângă activitatea licențiată propriu-zisă, și o serie de alte activități conexe celei de distribuție și care pot fi asimilate monopolui zonal deținut de acești operatori. Inspectorii de concurență au constatat că unii dintre operatorii de distribuție au majorat tarifele practicate pentru aceste activități de mai multe ori în perioada analizată, în unele cazuri creșterea tarifului mergând până la 100% anual.

Prin urmare, întrucât în ceea ce privește tarifele practicate pentru realizarea acestor activități de către distribuitor nu poate fi exercitată o presiune concurențială care să limiteze eventualele creșteri nejustificate de preț, fiind foarte dificil de evaluat din perspectiva practicării unor prețuri excesive ca formă de abuz, Consiliul Concurenței a apreciat că cea mai potrivită soluție în acest caz este reglementarea de către autoritatea de reglementare a tuturor activităților prestate de operatorul de distribuție în legătură cu activitatea de distribuție.

Principalele recomandări ale Consiliului Concurenței:

– Introducerea unor instrumente financiare specifice acestor piețe (ex. contracte pentru diferență, contracte cu opțiune), care să ajute operatorii să gestioneze riscurile financiare generate de eventualele neconcordanțe ce pot apărea, la un moment dat, între cerere și ofertă;
– Companiile din domeniu să investească în diversificarea tehnologiilor de producere a energiei electrice, pentru a deveni mai flexibile în livrarea energiei și, implicit, mai competitive. O mai mare flexibilitate în funcționare (mix de surse de producere/tehnologii) ar avantaja producătorii interni în fața concurenților europeni, în perspectiva unei piețe regionale, și, ulterior, a unei piețe unice comunitare, susțin reprezentanții Consiliului Concurenței;
– Realizarea unei delimitări între rolul de acționar și cel de administrator al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri cu privire la companiile din sectorul de producere a energiei electrice în vederea asigurării independenței companiilor aflate în proprietatea statului;
– Realizarea unor analize, în vederea schimbării modelului de tarifare a activității de transport a energiei electrice.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *