Ce s-a tranzacționat pe OPCOM în primul semestru: 63 TWh energie electrică și 6 milioane de certificate verzi

Publicat pe Categorii Flux energetic
Prima Pagina Actual Flux energetic Ce s-a tranzacționat pe OPCOM în primul semestru: 63 TWh energie electrică și 6 milioane de certificate verzi

Cantitățile de energie electrică contractate pentru livrare în 2015 pe piețele administrate de OPCOM totalizează 63 TWh, rezultat care – susțin reprezentanții OPCOM – reprezintă expresia tranzacționării centralizate și transparente a energiei electrice în România, cu efecte benefice asupra pieței și indicatorilor care caracterizează functionarea acesteia: volume tranzacționate, participare, grad de concentrare și nivel al prețurilor angro pentru energia electrică. Suplimentar acestor tranzacții, aproape 6 milioane de certificate verzi au fost contractate centralizat în aceeași perioadă a anului, potrivit datelor furnizate de OPCOM.

OPCOM a prezentat, într-un comunicat, evoluția pe piețele pe care le administrează ]n primul semestru al anului 2015.

Piața pentru Ziua Următoare (PZU) și Piața Intrazilnică (PI)

Pe platforma PZU, în luna iunie 2015, au activat 214 participanți, contribuind la stabilirea unei medii lunare a volumului tranzactionat de 2.703,7 MWh/h. Datele semestriale OPCOM indică o creștere a volumului tranzacționat de la 1,9 TWh în 2006, la 11,7 TWh în 2015, în procente din consumul intern de energie electrică reprezentând 44,06%.
Prețul mediu la care s-au stabilit tranzacțiile a înregistrat o variație de aproximativ 1%, crescând de la 143,92 lei/MWh (32,23 EUR/MWh) în perioada ianuarie-iunie 2014 la 145,02 lei/MWh (32,59 EUR/MWh) în perioada ianuarie-iunie 2015.

Piata Intrazilnică La finele primului semestru al anului 2015, Piata intrazilnică de energie electrică înregistrează un număr de 111 participanți, din care mai puțin de 50% (48,65%) au utilizat aceasta piață proiectată să asigure echilibrarea pozițiilor aproape de momentul livrării, contribuind astfel la gestionarea eficientă a dezechilibrelor părților și menținerea, pe ansamblul sistemului, a echilibrului între productie și consum. Potrivit OPCOM, volumul tranzacționat în primele șase luni ale anului 2015 -30.074,117 MWh la prețul mediu ponderat de 129,82 lei/MWh, respectiv 29,22 EUR/MWh – rămâne însă la valori reduse comparativ cu indicatorul așteptat, în condițiile în care energia produsa din resurse regenerabile în mixul energetic a crescut față de prima jumătate a anului trecut cu peste 80%.
Așteptările reprezentanților OPCOM este ca utilizarea acestei piețe să se intensifice și din perspectiva dezvoltărilor așteptate pentru anii următori care au în vedere considerarea, în procesul de stabilire a rezultatelor algoritmului de tranzacționare, a capacităților interzonale.

Piata centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică:

Licitație extinsă (PCCB-LE) – 125 participanți care au încheiat 298 contracte, la un preț mediu ponderat de 159,84 lei/MWh (35,93 EUR/MWh), totalizând o cantitate de 10,7 TWh. Analiza OPCOM reflectă faptul că prin tranzacțiile stabilite, anul 2015 asigură livrari pentru anul următor de 4,6 TWh, cantitate care reprezintă o cota de circa 8,77% din consumul intern.

Modalitatea de tranzacționare PCCB-NC – 71 participanți, au fost atribuite un număr de 5.942 contracte, la un preț mediu ponderat de 154,28 lei/MWh (34,68 EUR/MWh), totalizând o cantitate de 3,6 TWh.
Livrările contractate pentru anul 2015 au însumat 2,9 TWh, reprezentând o cota de 5,55% din consum, prețul mediu ponderat fiind de 158,80 lei/MWh (35,68 EUR/MWh), în timp ce livrările contractate pentru anul 2016 totalizează 0,6 TWh, reprezentând o cota de 1,20% din consum, prețul mediu ponderat fiind de 132,48 lei/MWh (29,87 EUR/MWh).

Piata centralizata cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrica (PC-OTC) – în primul semestru al anului 2015 au fost tranzacționate de cei 45 participanți activi pe PC-OTC, reprezentând 63% din cei 71 de participanți inregistrați la piață la sfârșitul lunii iunie 2015, o cantitate de energie electrică de 8,9 TWh, la un preț mediu ponderat de 157,52 lei/MWh (35,47 EUR/MWh).
Livrarile contractate pentru anul 2015 au însumat 12,5 TWh, respectiv o cotă de 23,63% din consumul anului 2015, prețul mediu ponderat fiind de 161,98 lei/MWh (36,49 EUR/MWh). Pentru anul 2016, livrările contractate totalizează 1,3 TWh, respectiv o cotă de 2,41% din consum, prețul
mediu ponderat fiind de 163,63 lei/MWh (36,97 EUR/MWh).

Piata centralizată pentru serviciul universal (PCSU) În luna februarie a acestui an, a fost lansat mecanismul care permite achiziția energiei electrice de pe piața angro de către furnizorii de ultimă instanță pentru acoperirea consumului de energie electrică facturat la tarif
CPC (componenta de piață concurențială) al clienților finali deserviți în regim de serviciu universal. Numărul participanților activi în cele două licitații organizateîin primul semestru al anului 2015 a atins valoarea de 22, iar livrările contractate pentru anul 2015 au ânsumat 3,0 TWh, prețul mediu ponderat fiind de 168,16 lei/MWh (37,65 EUR/MWh).

Piețele de certificate – Piața Centralizată pentru Certificate Verzi (PCCV) În primele șase luni ale anului 2015 au fost tranzacționate centralizat, de către cei 246 participanți activi din cei 791 înregistrați la sfârșitul lunii iunie 2015, 35.875 certificate verzi, la un preț mediu ponderat de 130,95 lei/certificat verde (29,36 EUR/certificat verde, calculat la cursul de schimb utilizat în stabilirea valorilor de tranzacționare a certificatelor verzi pe piața de certificate verzi pentru anii 2014 și 2015).

Piata Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2015 au fost tranzacționate, de către cei 381 participanți activi pe PCBCV, un număr de 5.772.438 certificate verzi, la un preț mediu ponderat de 131,00 lei/certificat verde (29,37 EUR/certificat verde, calculat la cursul de schimb utilizat în stabilirea valorilor de tranzacționare a certificatelor verzi pe piața de certificate verzi pentru anii 2014 și 2015).
Potrivit OPCOM, tranzacțiile stabilite în primul semestru al anului 2015, cumulat pe cele doua piețe, însumează 5.808.313 certificate, reprezentând obligațiile asumate de partenerii de contract pentru termene ajungând
până la 13 ani.

Platforma de Tranzacționare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera. Din totalul celor 12 companii înregistrate la sfârșitul lunii iunie 2015 pe Platforma de tranzacționare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, niciun participant nu a fost activ, nefiind stabilite tranzacții cu certificate de mediu pe această platformă in primul semestru al anului 2015.

Piața Centralizată de Gaze Naturale .La sfârșitul lunii iunie 2015, numărul participanților înscriși la această piață era de 16.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *