Comisia Europeană: O nouă strategie industrială pentru o Europă verde, digitală și competitivă. O piață unică în avantajul întreprinderilor și consumatorilor

Publicat pe Categorii Opinii / Analize, Stiri externe
Prima Pagina Actual Stiri externe Comisia Europeană: O nouă strategie industrială pentru o Europă verde, digitală și competitivă. O piață unică în avantajul întreprinderilor și consumatorilor
  • Se vor lua măsuri  de modernizare și de decarbonizare a industriilor mari consumatoare de energie, de sprijinire a sectoarelor durabile și de mobilitate inteligentă, de promovare a eficienței energetice și de asigurare a unei aprovizionări suficiente și constante cu energie din surse cu emisii de CO2 reduse la prețuri competitive

Comisia Europeană a prezentat o nouă strategie menită să ajute industria europeană să conducă tranziția dublă către neutralitatea climatică și către poziția de lider în domeniul digital. Strategia urmărește să stimuleze competitivitatea Europei și autonomia sa strategică într-o perioadă de mutații geopolitice și de intensificare a concurenței la nivel mondial.

În strategie sunt prevăzute diverse acțiuni menite să sprijine toți actorii din industria europeană, inclusiv întreprinderile mari și mici, întreprinderile nou-înființate inovatoare, centrele de cercetare, prestatorii de servicii, furnizorii și partenerii sociali. O strategie specifică pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) urmărește să reducă birocrația și să ajute numeroasele IMM-uri din Europa să își desfășoare activitatea la nivelul întregii pieței unice și în afara acesteia, să obțină acces la finanțare și să contribuie la pregătirea tranziției digitale și verzi.

Potrivit comunicatului CE, inițiativele includ, de asemenea, măsuri concrete pentru abordarea barierelor din calea funcționării optime a pieței unice, aceasta fiind cel mai puternic atu al Europei care le poate permite tuturor întreprinderilor noastre să se dezvolte și să fie competitive atât în Europa, cât și dincolo de granițele acesteia.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat: „Industria europeană este motorul creșterii și al prosperității Europei. Acest motor funcționează cel mai bine atunci când își valorifică punctele forte: oamenii – cu ideile, talentele, diversitatea și spiritul lor antreprenorial. Acest lucru este mai important ca niciodată, având în vedere că Europa a pornit pe calea unei tranziții verzi și digitale ambițioase într-o lume din ce în ce mai instabilă și mai imprevizibilă. Industria europeană are toate atuurile necesare pentru a conduce această tranziție, iar noi vom face tot ce ne stă în putință pentru a o sprijini”.

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a afirmat: „Europa are cea mai puternică industrie din lume. Întreprinderile noastre – mari și mici – ne asigură locuri de muncă, prosperitate și autonomie strategică. Gestionarea tranziției verzi și digitale și evitarea dependențelor externe într-un nou context geopolitic necesită schimbări radicale, schimbări care trebuie să înceapă acum.”

Pachetul privind politica industrială. Inițiative

Pentru a susține poziția de lider a Europei în sectorul industrial, o nouă Strategie industrială va contribui la îndeplinirea a trei priorități-cheie: menținerea competitivității industriei europene la nivel mondial și a unor condiții de concurență echitabile, atât la nivel intern, cât și la nivel mondial, asigurarea neutralității climatice a Europei până în 2050 și conturarea viitorului digital al Europei.

Strategia propune un Plan de acțiune privind proprietatea intelectuală menit să sprijine suveranitatea tehnologică, să promoveze condiții de concurență echitabile la nivel mondial, să combată mai bine furtul de proprietate intelectuală și să adapteze cadrul juridic la tranziția verde și digital.

Întrucât concurența este cel mai bun stimulent pentru întreprinderile noastre, se solicită revizuirea în curs a normelor UE în materie de concurență, inclusiv evaluarea în curs a procedurilor de control al concentrărilor economice și verificarea adecvării orientărilor privind ajutoarele de stat.

Pe lângă utilizarea optimă a setului său de mecanisme de apărare comercială, până la jumătatea anului 2020 Comisia va adopta o carte albă care va aborda efectele de denaturare cauzate de subvențiile străine pe piața unică, precum și accesul întreprinderilor din țări terțe la procedurile de achiziții publice din UE și la fondurile acordate de UE. Problema legată de subvențiile străine va fi abordată într-o propunere de instrument juridic în 2021. Aceste lucrări vor merge mână în mână cu eforturile în curs de consolidare a normelor mondiale privind subvențiile industriale depuse în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, precum și cu acțiunile de combatere a lipsei accesului reciproc la procedurile de achiziții publice din țările terțe;

Se vor lua măsuri cuprinzătoare de modernizare și de decarbonizare a industriilor mari consumatoare de energie, de sprijinire a sectoarelor durabile și de mobilitate inteligentă, de promovare a eficienței energetice și de asigurare a unei aprovizionări suficiente și constante cu energie din surse cu emisii de CO2 reduse la prețuri competitive.

Consolidarea autonomiei industriale și strategice a Europei va fi asigurată prin aprovizionarea cu materii prime critice, prin intermediul unui Plan de acțiune privind materiile prime critice, și cu medicamente, pe baza unei noi Strategii a UE privind produsele farmaceutice, precum și prin sprijinirea dezvoltării infrastructurilor digitale strategice și a tehnologiilor generice esențiale;

Se va crea o Alianță pentru hidrogen curat, menită să accelereze decarbonizarea industriei și să mențină poziția de lider în sectorul industrial, urmată de alianțe pentru industriile cu emisii reduse de dioxid de carbon, pentru tehnologiile și platformele cloud în domeniul industrial și, respectiv, pentru materiile prime;

Vor fi adoptate noi acte legislative și orientări cu privire la achizițiile publice verzi și se va pune un accent sporit pe inovare, investiții și competențe.

Pe lângă stabilirea unui set cuprinzător de acțiuni, atât la nivel orizontal, cât și pentru tehnologii specifice, Comisia va analiza în mod sistematic riscurile și nevoile diferitelor ecosisteme industriale. În cadrul acestei analize, Comisia va colabora strâns cu un Forum industrial deschis și incluziv, care urmează să fie înființat până în septembrie 2020. Din cadrul forumului vor face parte reprezentanți ai industriei, inclusiv IMM-uri, întreprinderi mari, parteneri sociali, cercetători, precum și reprezentanți ai statelor membre și ai instituțiilor UE. Atunci când va fi necesar, experți din sectoare specifice vor fi invitați să își împărtășească cunoștințele. Zilele industriei, organizate în fiecare an de Comisie, vor continua să reunească toți actorii relevanți.

O nouă Strategie pentru IMM-uri

IMM-urile au un rol esențial în structura industrială a Europei, furnizând două din trei locuri de muncă, precum și în asigurarea succesului acestei noi abordări industriale. Strategia are scopul de a ajuta IMM-urile să conducă dubla tranziție, ceea ce presupune și asigurarea accesului la competențele potrivite. Pentru a consolida capacitatea IMM-urilor de a efectua această tranziție, Comisia va actualiza Rețeaua întreprinderilor europene, prin asigurarea participării în cadrul acesteia a unor consilieri specializați în domeniul durabilității. Comisia va extinde, de asemenea, centrele de inovare digitală la nivelul tuturor regiunilor din Europa pentru a le permite IMM-urilor să integreze inovațiile digitale. Se vor crea posibilități de voluntariat și de formare în domeniul tehnologiilor digitale. Pentru a facilita funcționarea IMM-urilor în cadrul pieței unice și în afara acesteia, Comisia propune măsuri menite să elimine obstacolele de natură reglementară și practică din calea comerțului sau a dezvoltării activităților, ca de exemplu intensificarea eforturilor pentru a asigura efectuarea rapidă a plăților, în special prin intermediul unui nou observator virtual, precum și prin soluționarea alternativă a litigiilor. Pentru a facilita cotarea la bursă a IMM-urilor în Europa, Comisia va sprijini, de asemenea, în cadrul componentei pentru IMM-uri a programului InvestEU, un fond pentru ofertele publice inițiale ale IMM-urilor. Se va consolida și spiritul antreprenorial al femeilor prin stimularea investițiilor în întreprinderi și fonduri conduse de femei.

În plus, Comisia invită statele membre să se asigure că întreprinderile pot apela la un ghișeu unic pentru asistență. Obiectivul este ca Europa să devină locul ideal pentru a demara și a dezvolta o afacere. Comisia va colabora cu statele membre în vederea stabilirii unui standard Start-up Nations la nivelul UE pentru ca acestea să partajeze și să adopte cele mai bune practici pentru a accelera dezvoltarea IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate de înaltă tehnologie. Pentru a asigura angajamentul politic față de aceste măsuri, un înalt reprezentant al UE pentru IMM-uri va garanta un parteneriat și o coordonare strânse cu statele membre prin intermediul reprezentanților naționali pentru IMM-uri, precum și cu autoritățile regionale și locale. Va fi consolidată, de asemenea, perspectiva IMM-urilor în legislația UE.

O piață unică în avantajul întreprinderilor și consumatorilor

Piața unică este una dintre cele mai mari realizări ale Europei și le oferă întreprinderilor europene o piață internă de mari proporții. Aceasta stimulează concurența și comerțul în cadrul UE și le oferă cetățenilor UE o gamă mai largă de bunuri și servicii și mai multe oportunități antreprenoriale și de încadrare în muncă. De asemenea, le asigură întreprinderilor europene efectul de pârghie de care au nevoie pentru a deveni lideri pe scena mondială, susține CE.

Cu toate acestea, europenii se confruntă în continuare cu bariere care îi împiedică să valorifice pe deplin potențialul pieței unice. Conform estimărilor, eliminarea acestor bariere ar putea genera venituri de până la 713 miliarde EUR până la sfârșitul deceniului. Un raport privind barierele din cadrul pieței unice, publicat ieri, 10 martie, identifică o gamă largă de obstacole existente pe piața unică, din perspectiva întreprinderilor și a consumatorilor din Europa. Raportul precizează cauzele profunde ale acestor bariere: normele naționale restrictive și complexe, capacitățile administrative limitate, transpunerea imperfectă a normelor UE și asigurarea inadecvată a respectării acestora.

Pentru a elimina aceste bariere, Comisia a adoptat astăzi un Plan de acțiune pentru o mai bună implementare și asigurare a respectării normelor privind piața unică, ce vizează abordarea obstacolelor care rezultă din încălcarea legislației UE. Planul de acțiune se bazează pe un parteneriat reînnoit între statele membre și Comisie, având în vedere responsabilitatea lor comună de a se asigura că normele privind piața unică sunt respectate și aplicate în mod corespunzător. În acest context, planul de acțiune lansează un Grup operativ comun al Comisiei și al statelor membre care să consolideze cooperarea în domeniul asigurării respectării normelor privind piața unică. La rândul său, Comisia va sprijini autoritățile naționale și locale în eforturile lor de a pune în aplicare în mod corect legislația europeană și nu va ezita să ia măsuri ferme împotriva încălcării normelor privind piața unică.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.