Distribuitorii de energie concesionari, obligați la investiții în rețele. ANRE a elaborat o nouă metodologie de stabilire a tarifelor de distribuție

Publicat pe Categorii Esential, Investitii / Tranzactii, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Distribuitorii de energie concesionari, obligați la investiții în rețele. ANRE a elaborat o nouă metodologie de stabilire a tarifelor de distribuție
 • Consumatorii nu vor mai suporta anticipat costuri aferente unor investiții care nu se efectuează conform prognozei; operatorii care nu efectuează investițiile la nivelul solicitat și aprobat vor fi penalizați;
 • Reglementatorul nu va mai include în tarife costuri nejustificate, eliminând astfel practica operatorilor de distribuție de a pune în funcțiune mijloace fixe rezultate din investiții în luna decembrie

Noi reguli pentru distribuitorii de energie electrică. La stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei- ANRE va verifica dacă operatorii de distribuție concesionari au realizat  investițiile la nivelul prognozat și nu va mai recunoște în avans costuri cu amortizarea investițiilor prognozate. Autoritatea a elaborat o nouă metodologie de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, adecvată celei de-a patra perioadă de reglementare care începe la 1 ianuarie 2019. Propunerea de revizuire a principiilor care stau la baza metodei de calcul a tarifelor este în dezbatere publică.

Scopul declarat al reglementatorului este stabilirea unor tarife de distribuție corecte, distribuitorii concesionari urmând să fie determinați să crească nivelul de investiții în rețelele electrice în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciului de distribuţie şi reducerii pierderilor în reţele.

Astfel, utilizatorii nu vor mai suporta anticipat costuri aferente unor investiții care nu se efectuează conform prognozei, ANRE efectuând corecții anuale ale costurilor aferente investițiilor. Operatorii care nu efectuează investițiile la nivelul solicitat și aprobat vor fi penalizați de ANRE, se prevede în noua metodologie. De asemenea, pentru evitarea includerii în tarife a unor costuri nejustificate, Autoritatea va ajusta prognozele de costuri în acord cu practica distribuitorilor de a pune în funcțiune mijloace fixe rezultate din investiții în luna decembrie.

Pe viitor, vor fi eliminate din BAR acele mijloace fixe care nu sunt utilizate de operatorul de rețea pentru prestarea serviciului de distribuție. Distribuitorii concesionari vor intensifica și diversifica măsurile în vederea reducerii pierderilor în RED, respectiv reducerea costurilor aferente CPT. Distribuitorii vor depune, în continuare, eforturi pentru eficientizarea rețelelor electrice și creșterea nivelului de performanță a serviciului la nivelul înregistrat în țările europene. ANRE va accepta în tariful de distribuție un nivel scăzut al consumului propriu tehnologic, în vederea diminuării pierderilor/costurilor suportate de consumatori.

Se dorește, totodată, ca distribuitorii dă fie preocupați de intensificarea activității de mentenanță în rețele.  ANRE propune introducerea unor reguli mai stricte cu privire la alocarea costurilor între activitățile desfășurate de distribuitori în vederea evitării subvențiilor încrucișate între serviciul de distribuție și alte activități reglementate/nereglementate. Iar costurile determinate de forța majoră nu vor mai fi incluse în cadrul costurilor de operare și mentenanță necontrolabile. Motivația ANRE: se are în vedere faptul că în cadrul costurilor de operare și mentenanță controlabile sunt aprobate costuri pentru reparații neprogramate, categorie în care se vor include și reparațiile instalațiilor electrice necesare ca urmare a apariției unor fenomene meteorologice deosebite.

Autoritatea mai propune eliminarea necesarului de fond de rulment din venitul reglementat, având în vdere că nivelul creditelor pe termen scurt contractate de distribuitori este aproape nul.

Ca ANRE să considere costurile ca fiind justificate economic și să le recunoască în tarifele de distribuție a energiei electrice, operatorii trebuie să se încheie contractele de prestări servicii  prin proceduri concurențiale, transparente și nediscriminatorii și să dimensioneze și utilizeze un număr optim de personal.

ANRE vine cu noi reguli pentru distribuitorii concesionari în metodologia supusă dezbaterii publice:

 • utilizarea unor analize comparative între operatorii de distribuție;
 • stabilirea tarifelor astfel încât să se asigure un profit rezonabil, care să asigure atât interesul investitorilor în desfășurarea activității de distribuție, cât și siguranța SEN și calitatea serviciului prestart utilizatorilor, precum și suportabilitatea tarifelor de către utilizatori. În acest sens, ANRE propune creșterea procentului alocat utilizatorilor din câștigul de eficiență deținut de distribuitori de la 50% la 60% și efectuartea unei corecții anuale aferente profitului brut din alte activități, astfel încât acesta să nu depășească 5%;
 • returnarea cât mai promptă către consumatori a câștigului de eficiență obținut de distribuitori;
 • creșterea gradului de transparență în procesul de stabilirea și aprobare a tarifelor de distribuție. ANRE va publica pe site, în anul de referință al perioadei de reglementare, a elementelor care intră în calculul venitului reglementat pentru această perioadă.

Noua metodologie stabileşte modul de determinare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie prestat de operatorii de distribuţie, metoda de reglementare ce urmează a fi adoptată fiind de tip „coş de tarife plafon”.

Potrivit ANRE, aplicarea acestui tip de reglementare stimulativă asigură:

 • un mediu de reglementare eficient;
 • o alocare echitabilă a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei peste ţintele stabilite de ANRE, între operatorul de distribuţie şi beneficiarii serviciului de distribuţie;
 • viabilitatea financiară a societăţilor de distribuţie;
 • funcţionarea efectivă şi eficientă a societăţilor de distribuţie;
 • prevenirea abuzului de poziţie dominantă a operatorului de distribuţie;
 • promovarea investiţiilor eficiente în reţeaua de distribuţie a energiei electrice;
 • promovarea unor practici eficiente de exploatare şi mentenanţă a reţelei de distribuţie a energiei electrice;
 • folosirea eficientă a infrastructurii existente;
 • operarea în condiţii de siguranţă a reţelei de distribuţie;
 • îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie;
 • o abordare transparentă privind procesul de reglementare.

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *