INTERVIU Ovidiu POP, VERBUND România: Alarmant! Toți investitorii din sectorul regenerabilelor, mai ales  cei cu o singură  activitate – cea de  producție, sunt pe pierderi

Publicat pe Categorii Interviuri InvesTenergy, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal INTERVIU Ovidiu POP, VERBUND România: Alarmant! Toți investitorii din sectorul regenerabilelor, mai ales  cei cu o singură  activitate – cea de  producție, sunt pe pierderi
 • „Cu toată  responsabilitatea, declar că investițiile în energie din surse regenerabile, realizate  și puse  în  funcțiune nu au  fost investiții  speculative. Au  fost motorul creșterii  economice cu  un aport  de  peste  6  miliarde  de  euro, fiind  realizate la  cele  mai înalte  standarde tehnice”- Dl Ovidiu Pop, Director General Verbund România

Măsurile consecutive, de  modificare dramatică a legislației după un an de  la promulgare, au zdruncinat profund  încrederea  tuturor  investitorilor în  predictibilitatea și seriozitatea legislației în domeniul  investițional, precum și siguranța  obținerii unui  profit  rezonabil  și atractiv pentru  recuperarea  investiției, reclamă Dl Ovidiu Pop, Director General Verbund România. Nu numai noi, ci  toți investitorii din sectorul regenerabilelor, dar mai ales cei cu o singură  activitate – cea de  producție, sunt pe pierderi, atrage atenția Pop. Unul dintre cei mai importanți investitori în domeniul energiei regenerabile – VERBUND a  investit, în România,  peste  367  milioane  de  Euro, în trei  parcuri  eoliene: SC.Alpha Wind,  SC.  CAS – Regenerabile  și  SC  Ventus în  județul  Tulcea ,  88  de  turbine  eoliene ENERCON cu o putere instalată de  226,2  MW,  toate  în funcțiune  în  decembrie  2013, împreună cu  stația  de  record  la  SEN  de  400/110KV. Despre activitatea Verbund România, greutățile pe care le întâmpină, așteptările acționarului, planuri de viitor și alte aspecte relevante pentru afacerile în energie din surse regenerabile, am discutat cu Dl. Ovidiu POP, Director General VERBUND România, în interviul acordat publicației InvesTenergy.

Ovidiu-Pop-Verbund

Asociațiile din sectorul regenerabilelor au semnalat, în repetate rânduri, în ultimul an mai ales, situația critică a producătorilor din domeniu. Cum se simte unul dintre cei mai importanți investitori în domeniul energiei regenerabile – VERBUND în România?

–  Este începutul unui an  în care investitorii in  energie din surse  regenerabile, mai ales  după Conferința COP 21 de la Paris, își pun mari  speranțe. Și  pe  mine,  la  fel  ca pe mulți  alții, la  început  de  an, mă încearcă  un  anume  optimism, și  sunt convins, indiferent  de decizie, pozitivă  sau  negativă  pentru  sectorul  regenerabilelor, îi va face pe  decidenți să fie mai  responsabili. Doar  sunt  tehnocrați  și nu  au  obligația culorii  politice ,  ci doar  a  culorii  optimismului.

Reprezint în  România interesele celei  mai  mari  companii de  utilități din  Austria, Verbund, proprietate  a  Republicii Austria, companie  cotată  la  Bursa  din  Viena  și  New York. În  România, Verbund  a  investit  peste  367  milioane  de  Euro, în trei  parcuri  eoliene: SC.Alpha Wind,  SC.  CAS – Regenerabile  și  SC  Ventus în  județul  Tulcea ,  88  de  turbine  eoliene ENERCON cu o putere instalată de  226,2  MW,  toate  în funcțiune  în  decembrie  2013 împreună cu  stația  de  record  la  SEN  de  400/110KV.

După o  experiență  de  peste 30  de  ani în  sectorul de producere  termo, profesional am fost foarte mândru de  această  investiție realizată  la  cele  mai înalte  standarde  tehnice, de  calitate și în conformitate cu exigențele funcționării în  Sistemul Energetic Național.

Totodată, eram  convins de  marile  beneficii pentru  generațiile  viitoare, după  expirarea schemei financiare  suport de 15  ani, având  în vedere că pentru  a produce 226 MW, 24  de ore  din  24 , ai  nevoie  de  1,3  milioane  de  “metri  cubi” de  gaze  naturale. Înmulțiți doar cu prețul actual al  gazului metan și veți vedea costurile  cu  combustibilul  pentru  o singură  zi  de  producție.

–  Asistăm la o permanentă dispută între producătorii clasici de energie și producătorii de energie din surse regenerabile…

–  A  existat în  sectorul energetic o  anumită  solidaritate de  breaslă , la bucuriile,  necazurile și incidentele  inerente  pe  acest lanț  energetic: producere , transport,  distribuție și  consumatori. Cu  toții aveam o  atitudine  constructivă, corectă și  cinstită față  de  noi și față de produsul  nostru –  “energia  electrică” , marfă și  serviciu  continuu, 24  din  24 ore,  cu  profund  caracter public și  mai  ales  social.

Dintr-un  egoism  minor, a apărut în decursul anului  2013 o dispută  neprincipială între  producătorii  clasici  și  cei  din  surse  regenerabile. Primilor,  li  s-au alăturat și  marii  consumatori  intensivi, foarte  vocali , care  au  omis efectul  reducerii  prețului energiei  electrice  datorită  regenerabilelor.

Sunt  convins și am  certitudinea  că  nici  mâine,  nici poimâine  și  nici  peste  10  sau  50 de  ani, sistemul energetic nu va funcționa fără  mari  mase  metalice  în  rotație: termo, hidro  sau  nuclear. Nu  vom putea  regla  acest  indicator de  calitate  al  energiei – “frecvența”  în limitele  49,5 și  50,5  Hz doar  din electronica  de mare putere,  este nevoie  de aceste mase  mari in  rotație. Marea  nenorocire  este  că sunt foarte vechi, cu  randamentele  anilor  1970 și cu instalații de  mediu obligatorii  care împovărează  costul de  producție. Până și  Grupul  nr.  1  de  700 MW de  la  CNE  Cernavodă împlineste anul  acesta  20  de  ani! Mulți înainte  in  deplină  securitate  și  siguranță, este urarea mea.

Categoric, fiecare  tehnologie de  producere trebuie să-și găsească locul ei bine  definit în mix-ul energetic  al  SEN. Nici una  nu  o  substituie  pe cealaltă, dar  randamentul economic al  fiecăreia  trebuie  obligatoriu  să  fie supraunitar.Trebuie să înțelegem acest  lucru și cu cât  tergiversăm luarea acestor  măsuri, cheltuielile organizatorice  și cele  sociale vor  fi  mult  mai mari  și  mai  dureroase.

–  Care au fost măsurile care au condus la situația critică în care se află în prezent sectorul regenerabilelor?

–  Toate  aceste  atitudini și luări  de poziții conform eternei doctrine  românești “ moartea  caprei  vecinului” au  determinat  decidenții, fără  un  studiu  de  impact:

 • să  suspende unul sau  mai  multe certificate  verzi la tranzacționare până în  2017;
 • să excludă energia  regenerabilă  produsă  peste  cea  notificată zilnic de la  schema de  sprijin;
 • să excepteze consumatorii energointensivi printr-o procedură și un procedeu  netransparent;
 • să impună  noi taxe: vezi”taxa  pe  stâlp”;
 •  să  impoziteze un venit potențial – certificatele verzi la primire – cu șanse  din  ce în ce mai  scăzute  de a fi obținut în mod real;

…. De notat și că toate aceste măsuri au fost luate pe  parcursul unui an!!!

–  Am auzit discutându-se despre o selecție naturală în cadrul sectorului regenerabilelor…Ce părere aveți?

–  Un lucru sunt sigur și îl vedem/simțim cu toții: aceste  măsuri consecutive, de  modificare dramatică a legislației după  nici un an și  două luni de  la  promulgare, au zdruncinat profund  încrederea  tuturor  investitorilor în  predictibilitatea și seriozitatea legislației în domeniul  invetițional, precum  și  siguranța  obținerii unui  profit  rezonabil  și atractiv pentru  recuperarea  investiției.

Au fost intenții de vânzare din partea Verbund? InvesTenergy a publicat despre intenția, respectiv oferta Hidroelectrica de a achiziționa parcul eolian din Tulcea? Ați mai primit și alte oferte?

– Sincer, eram  convins  că investitorul majoritar , după  realizarea investiției în  eolian, mai repede sau mai târziu, va demara un parteneriat  cu Hidroelectrica pentru finalizarea unor  investiții  hidro începute și  neterminate, cu mari  șanse  de  reușită  din  două  motive: că este un  business  benefic pentru ambele  părți și că  astfel se va realiza o optimizare a  producției  eolian –hidro.

Cum vedeți viitorul pentru sectorul regenerabilelor? Ce învățăminte trebuie să tragă actualul guvern din greșelile predecesorilor?

–  Evoluția  pe  parcursul  ultimilor ani a prețului de  vânzare  a  energiei  electrice, impredictibilitatea legislației, lipsa  de  perspectivă și  viziune,  faptul  că nu ne  hotărâm odată pentru  totdeauna, în ce direcție vrem  să mergem, aceste  ezitări fac ca  investitorii să-și  îndrepte privirile  spre  alte  meleaguri, spre alte oportunități.

În  anul  1989 cu toții am optat, având  o  anumită  viziune deși mulți nu știam ce  este: pentru o economie  liberă de piață, concurențială.

Principial, în nici un domeniu nu putem sa îngrădim libera  inițiativă și să nu acceptăm concurența și  competiția. Fiecare este  liber  să  decidă , în  nume  propriu, dacă  acceptă  sau  nu regulile și  condițiile, reguli de joc pe care le stabilește  statul. Dacă  nu  se  produce  suficient, se va  veni  cu  o schemă atractivă. Dacă se  produce  mult și  statul  consideră că-și risipește  resursele, va  lua  măsuri  de  a  îngrădi și restricționa competiția. Dar să nu o facă în timpul  jocului, nu  retroactiv,  ci in  viitor, de  la  o dată  anume!

Din  păcate, statul, decidentul  politic, autoritatea au  lovit  doar  în  investitorul onest,  care  de  bună  credință le-a dat credit.

Cu  toata  responsabilitatea, declar că investițiile în energie din surse regenerabile, realizate  și puse  în  funcțiune nu au  fost investiții  speculative. Ele  au  fost motorul creșterii  economice cu  un aport  de  peste  6  miliarde  de  euro, fiind  realizate la  cele  mai înalte  standarde tehnice.

– Autoritățile române trebuie să țină cont de deciziile luate la  COP 21…

– Vă îndrept atenția asupra țintelor agreate de statele lumii la Paris- COP21:

 •  reducerea  emisiilor de  gaze  cu  efect  de  seră cu  40 de  gigatone  astfel încât temperatura  medie  globala  să nu  crească cu mai mult de  1,5 grade  Celsius în perioada  2025-2030;
 • să fie un “divorț” între creșterea  produsului intern brut și emisiile de  gaze cu efect de sera,    creșterea PIB –lui să  fie urmată de  o  reducere semnificativă a emisiilor;
 • încălzirea și climatizarea spațiilor acoperă 50% din  consumul  final de energie  primară, în care cărbunele  are  un aport de  15%, iar  hidrocarburile  de  10%   cu mari posibilități de  reducere  a  emisiilor de CO2;
 • programele  de  electrificare sunt  cruciale pentru  reducerea  CO2;
 • există zone unde datorită  disponibilității de peste  60%, sursele  regenerabile pot fi  eficiente și  fără  schema de  sprijin.

Dacă un  investitor dorește să  investească într-o capacitate de  producere a  energiei verzi în Romania după  31 decembrie  2016 este  complet debusolat. Din păcate,  nu există nicio gândire din  partea autorităților dacă  va  fi  sau nu susținut potențialul investitor printr-o schemă  de   sprijin având în vedere  că  schema actuală, potrivit Legii 220/2008, își încetează  efectele  la  sfârșitul  acestui  an.

În  lume  sunt peste 1,5  miliarde  de  oameni care  nu  au  acces  la  electricitate, o parte dintre aceștia  trăiesc în România. Inacceptabil pentru o  țară  membra UE! Ne aducem  aminte de existența acestor oameni doar în  campanile  electorale și doar la nivel declarativ!

–  Care este situația economico-financiară a VERBUND România? Care sunt cele mai mari probleme pe care le întâmpină compania? S-a procedat la deprecierea activelor din România cu circa 140 de milioane de euro, asa cum ați precizat la un moment dat.

–   Anul  2014, pentru  societățile  Alpha, CAS și Ventus îl  considerăm  un  an  de  referință în  viața  economica a  acestor companii,  an în care  am  “beneficiat” de toate  modificările succesive ale  legislației, toate în detrimentul investitorului. În 2014, acționarul a  hotărât deprecierea cu  140  milioane  de euro a  valorii activelor sale  din  România.

Asociațiile  profesionale, a  căror membru  suntem,  au prezentat decidenților politici, autorităților, în nenumărate rânduri, studii de  impact ale  acestor măsuri asupra viabilității financiare a  societăților noastre, elaborate de consultanți neutri, nume  de referință  din  domeniu. Din păcate, aceste studii nu au  avut  nici un ecou și implicit nu  s-au  soldat cu nici un rezultat. Nu  s-a  promovat  nici măcar o singură  propunere, deși pe parcursul discuțiilor dintre autorități și reprezentanții asociațiilor de profil, multe  dintre acestea au fost acceptate  ca  fiind  pertinente.

Anul 2015,pentru societățile  noastre , din  punct de  vedere  financiar, seamănă  leit cu anul de referință  2014.

Prețul de  vânzare a  energiei a fost favorabil, trebuie să recunoaștem, fiind mai mare cu 0,4  euro/MWh, fapt ce  nu  compensează însă nerealizările de producție, care au fost cu 15%  mai mici datorită  condițiilor meteo, la acceași putere  instalată și  disponibilitate a turbinelor eoliene. Producția realizată în anul 2015 a fost la nivelul de 85% față de anul 2014. Producția notificată în 2015 pentru care am primit și CV uri este de 393,000 MWh. Se acordă certificate verzi pentru minim dintre producție și notificare certificate verzi, statul susținând astfel doar 60% din producție, dar în realitate nu acordă certificate verzi pentru toată producția!

– Ce măsuri au afectat activitatea companiei?

–  Disfunctionalitățile piețelor de  certificate  verzi: cea  centralizată – câteva  luni fără  tranzacții, alte luni cu tranzacții  nesemnificative față  de   oferta  de vânzare; pe  cea  bilaterală – sesiuni  zilnice de  tranzacționare  la  intervale  de  5  minute, cu grad  mic de reușită, au agravat și mai mult situația financiară a companiilor noastre.

Fără falsă  modestie, ne  lăudăm  că  suntem companii cu experiență, cu  personal înalt calificat, motivat  și  determinat,  însă această situație privind  certificatele verzi (ce au totuși   un  impact de până  la  6% în factura  consumatorului), ne-a  pus  în  situația ca  la  sfârșit de  an  să  valorificăm  doar  în  proportie  de 60 % aceste certificate. Dacă  adaugăm  și  pe  cele  emise  în anul  2015 ,avem  la  începutul anului  2016, peste 350.000 de  certificate  verzi tranzacționabile, unele  încet-încet, dar  sigur, își vor  pierde  termenul de  valabilitate. Impactul  asupra situației fluxului de numerar a fost nefavorabil: veniturile impozabile înregistrate nu s-au transformat în încasări (din cauza certificatelor verzi nevândute) ceea ce a pus presiune pe cash flow și a impus decalarea termenelor de rambursare a împrumuturilor contractate de societăți în scopul finanțării investiției .

Nu numai  noi, ci  toți investitorii, dar mai ales  cei cu o singură  activitate –  cea de  producție, sunt pe pierderi.

Cu toate măsurile  de reducere a  cheltuielilor curente:  prin renegocierea contractelor de  servicii  cu  terții, internalizarea unor servicii, renunțarea completă la alte servicii, sistarea  unor investiții – exemplul parcului  eolian  Alpha Sud  1 de  57MW,  renunțarea la  unele  dotări, reducerea  deplasărilor, etc., precum și evoluția nefavorabilă  a  cursului  valutar în  condițiile  denominării în euro a creditelor  societăților noastre a crescut și mai mult costul îndatorării, implicit decalarea termenelor de  rambursare a  împrumuturilor.

–  La începutul interviului, v-am simțit optimismul…pe măsură ce mi-ați răspuns la următoarele întrebări, starea dvs de spirit s-a schimbat. Unde v-a dispărut optimismul Domnule Pop?

–  Cum  vă  spuneam stimată  Doamnă  Cristina Trefas, la  începutul  discuției  noastre, că  mai  am  un dram de  optimism, din păcate  citind recentul Comunicat al ANRE privind  cota obligatorie  estimată  de  achiziție de  certificate verzi pe  anul  2015,  acesta s-a spulberat. Am  trecut  de  partea  cealaltă , la  pesimism. Citind și ultimul aliniat de  pe  prima pagină  a  comunicatului , pesimismul  s-a cronicizat și  brusc mi-am  adus  aminte de  un  banc  pe care l-am auzit la radio Erevan și pe care îmi permit să vi-l spun și dvs.:

Un  ascultător  întreabă: Dacă în “anul  în  curs “am  implinit  18 ani, pot  să  conduc  mașina? Răspuns: Da,  dacă ai permis de conducere  de  la Pitești  sau  începând cu  data la care ai obținut,  prin  examen, permisul de  conducere (cu referire la decizia întârziată a Autorității că scutirea de la plata unor certificate verzi a  marilor consumatori de energie nu se aplică retroactiv!).

Ce măsuri urgente se impun pentru a da șansa investitorilor să supraviețuiască?

–  Având în vedere cele de mai sus, considerăm că se impune luarea de măsuri urgente pentru soluționarea problemei redistribuirii certificatelor exceptate, precum și a altor măsuri urgente pentru a reda funcționalitatea și lichiditatea piețelor de certificate verzi.

În final, pentru a menține în aceeași notă, mă întreb: Să imi păstrez optimismul și să sper că echipa de tehnocrați de la Guvern va mișca lucrurile în direcția corectă?!

–  Vă mulțumesc Domnule Pop !

 

 

 


Publicat de

Cristina Trefaș

Director Editorial

3 comentarii la “INTERVIU Ovidiu POP, VERBUND România: Alarmant! Toți investitorii din sectorul regenerabilelor, mai ales  cei cu o singură  activitate – cea de  producție, sunt pe pierderi”

 1. Foarte bun si realist interviul cu Dl Pop. Felicitari Ovidiu! Sper ca decidentii sa aiba si ei rabdare sa-l citeasca sau macar sa ajunga inca odata pe briefingul lor de presa. Este loc pentru toata lumea in sectorul energetic, dar cu o strategie coerenta si cu cap. 🙂

 2. Sunt de acord producatorii de energie regenerabila care si-au bazat investitiile pe mecanismul suport al certificatelor verzi sa accepte ca economia tarii nu mai suporta acest grad inalt de subventionare al energiei verzi (de altfel printre cele mai generoase din UE) ?
  Sunt ei de asemenea de acord sa participe la finantarea unei instalatii de stocare a energiei de major interes national de tip CHAP?
  Sunt de acord sa compenseze pierderile producatorilor traditionali (carbune, hidro-mare, hidrocarburi-vara) atunci cand vantul bate puternic si soarele straluceste la maxim? Pentru ca si acestia le „acopera spatele” atunci cand vantul nu bate si soarele nu straluceste?
  Sunt de acord sa accepte si problematica sociala a generarii energiei in Romania, respectiv ca baza curbei de sarcina o constituie „masele mari in rotatie” cu multi oameni/MW, in opozitie cu energia de varf produsa pe campuri pazite de cativa paznici si vanduta de directori cu salarii occidentale?
  Sunt ei de acord ca profitul trebuie sa revina si romanilor captivi la „prizele” distribuitorilor straini_
  Daca da, atunci sa se aseze la masa cu guvernul si sa demonstreze ca traiesc si muncesc in Romania si sunt solidari cu acest popor.

 3. Era de asteptat sa se intample asa !!! si e de asteptat sa fie si mai rau !!! PENTRU INVESTITORII IN EOLIENE !!!
  Este lafel ca la creditele in fr elvetieni .. ori stiai ca Romania nu are strategie energetica si in consecita tu – investitoul te arunci in bezna , ori observai ca al’de PLAVETI face legi fara sa priceapa nimic din ele , ori nici tu nu stiai nimic si atunci nici nu e cazul sa mai ai bani Aici au investit posesorii de capital speculativ care stiau ce risca .. DAR VOI CEI CARE MAI PRICEPETI ENERGETICA NU OBSERVATI CA ENERGIA EOLIANA ESTE ARUNCATA PESTE BORD PE GRATIS ADICA IN DEZECHILIBRU DE SISTEM ??? SAU E CAZUL SA FACEM CU TOTII PE PROSTII …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *