Memorandum pe masa Guvernului. Exceptări pentru Complexul Energetic Valea Jiului să poată să facă angajări și să acorde indemnizații, tichete cadou, sporuri pentru angajați

Publicat pe Categorii Minerit
Prima Pagina Minerit Memorandum pe masa Guvernului. Exceptări pentru Complexul Energetic Valea Jiului să poată să facă angajări și să acorde indemnizații, tichete cadou, sporuri pentru angajați

Complexul Energetic Valea Jiului  ar putea fi exceptat de la aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Pe masa Guvernului este, pentru aprobare, un Memorandum inițiat de ministrul Energiei Sebastian Burduja și avizat de către ministrul Finanțelor,  Marcel Ioan Boloș și Viceprim-ministru Marian Neacșu.

Guvernul  poate aproba prin memorandum în cazuri temeinic justificate, ca anumite categorii de operatori economici să aplice parțial sau să fie exceptați de la aplicarea prevederile secțiunilor din cadrul Capitolului III Măsuri pentru disciplina economico-financiară, pe baza unor analize fundamentate, elaborate de aceștia, din care să rezulte modul în care le este afectată activitatea și avizate de autoritățile publice tutelare, care vor iniția și proiectul de memorandum.

Societatea este afectată de prevederea Art. XLI alin (1), care stipulează faptul că ”Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorilor economici, inclusiv filialelor acestora, li se interzice acordarea de premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similar, în situația în care au înregistrat pierderi contabile din anii precedenți și nerecuperate și/sau înregistrează pierderi contabile în anul curent”.

În memorandum se arată că, începând cu data de 01.11.2022, CEVJ a funcționat cu un număr de 9 salariați și un Buget de venituri și cheltuieli fundamentat la capitolul ,,Venituri” cu veniturile prognozate a se obține din vânzarea unui număr nesemnificativ de active rămase de la Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului SA. Cum valorificarea activelor nu s-a realizat, societatea a încheiat anul 2022 și primele 9 luni ale anului 2023 cu pierdere.

Actuala structură a CEVJ a fost constituită urmare încredințării bunurilor ce compun activele funcționale energetice și industriale din cadrul Sucursalei Electrocentrale Paroșeni, Exploatării Miniere Lonea, Exploatării Miniere Livezeni, Exploatării Miniere Vulcan, Exploatării Miniere Lupeni, Prestserv Petroșani, Sediului executiv din domeniul public sau privat al statului în vederea administrării acestora de către Societatea Complexul Energetic Valea Jiului — S.A., în numele Ministerului Energiei, conform Ordinului Ministrului Energiei nr.1227/03.10.2023. De asemenea, începând cu data de 05.10.2023, cei 2.045 salariați ai S:C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. au fost angajați la noua societate.

Prin OUG nr.79/02.10.2023, CEVJ beneficiază de un ajutor de stat în sumă de 70.502 mii lei pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, care, împreună cu veniturile obținute din neutralizarea cărbunelui acoperă cheltuielile de funcționare ale societății în lunile octombrie și noiembrie a.c.,

urmând a se adopta OUG privind acordarea unei finanțări sub formă de grant pentru perioada decembrie 2023 – martie 2024, ca parte din ajutorul de stat pentru închidere și punere în siguranță a minelor de huilă. La dimensionarea cuantumului ajutorului de stat s-au luat în considerare inclusiv cheltuielile necesare pentru acoperirea drepturilor prevăzute în Contractul colectiv de muncă în vigoare.

De asemenea, la exploatările miniere E.M.Lonea și E.M.Lupeni, activitatea de punere în siguranță a zăcământului se desfășoară pe două schimburi din patru, încălcându-se flagrant standardele ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 31000, ISO/TC 82, ISO/TC 82/SC 7, fapt ce a condus la întârzierea executării lucrărilor programate, precum și la apariția unor fenomene de autoîncălzire (focuri de mină). Acest fapt a condus la intrarea în presiune a lucrărilor miniere (reducerea secțiunilor galeriilor) datorită avansărilor foarte mici din lipsa personalului. Întârzierea executării lucrărilor miniere de punere în siguranță a zăcământului se datorează și lipsei fondurilor necesare executării lucrărilor programate începând cu anul 2019.

Pentru evitarea apariției unor dezechilibre în desfășurarea activității, atât în subteran cât și la suprafață, într-un context deja critic al asigurării locurilor de muncă cu personal conform regulamentelor/normativelor în vigoare, ocuparea a 43 de posturi vacante este necesară și deosebit de importantă, se semnalează în documentul menționat.

Având în vedere că aceste posturi vacante sunt din domeniul unor activități specifice (mecanic mașina de extracție, artificieri, operatori stație tratare apă, electricieni, lăcătuși, mineri, măsurători de gaze, operator arzătoare cazane, operator tablou comandă, operator turbine și instalații hidrotehnice, etc.) lipsa plasării de personal calificat poate conduce la riscuri greu de cuantificat

care să afecteze întreg procesul de punere în siguranță a zăcământului, a locurilor de muncă și de producere a energiei electrice.

Situația neocupării posturilor vacante a condus la întârzierea lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului și la fenomene de auto-încălzire (focuri de mină) prin apariția gazelor de distilare care au condus la închiderea locurilor de muncă. De asemenea, în această situație, pot apărea consecințe deosebit de grave cu impact major, putând duce până la explozie.

De asemenea, se insistă pentru acordarea indemnizației pentru activitatea de salvare minieră, indemnizație aferentă intervențiilor la apariția unor evenimente care pun în pericol siguranța locurilor de muncă și a salariaților, cum ar fi apariția unor focuri endogene, surpări de galerii, explozii, accidente de muncă, toate lucrările pentru eliminarea pericolului și care se efectuează cu salvatori minieri specializați.

Toţi salariaţii societăţii să primească, în continuare, tichete cadou sau adaos în bani, în valoare de minim 300 lei/salariat/eveniment, cu ocazia: Vinerii Mari, Sf. Paşti, 4 Decembrie (Sf. Varvara – Ocrotitoarea Minerilor) şi a Crăciunului.

Pe lângă aceste adaosuri, CCM al CEVJ prevede și acordarea următoarelor:

– adaos acordat cu ocazia pensionării, 4 salarii medii brute pe societate realizate în anul anterior;

– adaos în valoare de 400 lei, cu ocazia zilei salariatului;

– adaos în valoare de 400 lei/persoană cu ocazia zilei Energeticianului (20 iulie) pentru salariații din activitatea energetică;

– adaos în valoare de 400 lei/persoană cu ocazia zilei Minerului (6 august) pentru salariații din activitatea minieră și Executivul societății;

– adaos de Ziua Copilului, 120 lei/copil.

Aceste adaosuri constituie resurse financiare esențiale pentru salariații societății și familiile lor, ele fiind acordate în urma negocierilor cu partenerul de dialog social, ca o recompensă echitabilă a muncii deosebite și ca o condiție esențială pentru motivarea și menținerea moralului acestora, ținând cont de specificul activității miniere și energetice, se specifică în memorandum.

Este de notorietate faptul că Valea Jiului este o regiune defavorizată prin prisma caracterului său mono industrial, unde familia unui lucrător din domeniul minier/energetic (CEVJ) se bazează, de cele mai multe ori, pe un unic întreținător, se mai subliniază în document.

De la 1 ianuarie 2024, se impune suplimentarea personalului existent cu 325 de posturi.

Argumentul prezentat în memorandum: Având în vedere necesitatea continuării activității de punere în siguranță a zăcământului în conformitate cu studiul GIG la exploatările miniere Lonea și Lupeni până în anul 2026, lucrări de închidere de suprafață și ecologizare până în anul 2032, este necesară suplimentarea personalului existent la cele 3 sucursale cu 325 de lucrători, pe durată determinată.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *