PCCB-flex, un nou produs care asigură flexibilitatea tranzacționării pe termen lung. ANRE pune stop comportamentului comercial inadecvat al unor participanți la piață

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Info Bursier, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica PCCB-flex, un nou produs care asigură flexibilitatea tranzacționării pe termen lung. ANRE pune stop comportamentului comercial inadecvat al unor participanți la piață

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei  (ANRE) a elaborat Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării pe termen lung. Documentul este supus consultării publice.

Necesitatea elaborării PCCB-flex a rezultat în urma revizuirii cadrului de reglementare privind tranzacţionarea pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale, având în vedere situaţiile semnalate în ultima vreme privind comportamentul comercial al unor participanţi la piaţă, precizează ANRE. Participanții la piață vor avea astfel la dispoziție o modalitate de tranzacționare cu un grad sporit de flexibilitate, care să răspundă necesităților de tranzacționare a acestora, în condițiile respectării principiului nediscriminării, caracterului public, centralizat și nediscriminatoriu prevăzut în Lege, se menționează în documentul de prezentare a Regulamentului.

ANRE prezintă elementele specific ale  PCCB-flex, conform căreia contractele se atribuie prin licitație extinsă:

  • Durata livrării, care este de minimum o lună şi poate propune mai multe perioade de livrare stabilite prin oferta iniţiatoare, cu o durată a fiecarei perioade de minim o lună;
  • Profilul zilnic de livrare definit de ofertant, care poate fi: livrare în bandă la putere constantă (luni-duminică 00.00-24.00);  livrare la putere constantă la ore vârf de sarcină (luni-vineri 07.00-23.00); livrare la putere constantă la ore vârf de sarcină (luni – duminică 17.00 – 22.00); livrare la putere constantă la ore gol sarcină (luni-vineri 00.00-07.00 și 23.00-24.00 și sâmbătă-duminică 00.00-24.00). Profilul zilnic de livrare poate conține o variație a puterii orare de cel mult +/- 25%, cu condiția notificării reciproce a cantității de energie electrică din contract, conform prevederilor Regulamentului de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, cumodificările și completările ulterioare, aprobat cu Ordinul ANRE nr. 32/2013. De asemenea, intervalul orar al profilului de livrare poate conține o variație de o oră +/-, cu condiția menținerii aceluiași număr de ore din interval;
  • Prețul de atribuire a contractului/contractelor (prețul de închidere a licitației) se poate ajusta zilnic, începând cu prima zi de livrare, proporțional cu evoluția indicatorului specific ROPEX_DAM_H, calculat și publicat pe pagina de internet a OPCCB;
  • Interzicerea includerii în contract a clauzelor privind posibilitatea denunțării contractului, solicitarea de denunțare fiind tratată drept încălcare a contractului și supusă clauzelor de reziliere;
  • Introducerea unei sume penalizatoare, reprezentând valoarea integrală a contractului, în situația refuzului încheierii contractului sau al rezilierii acestuia după semnarea de către părți.

Totodată, participanții la pieţele centralizate de energie vor fi sancționați drastic pentru comportamente indecvate, respectiv neîncheierea sau denunțarea contractului, potrivit unui proiect de ordin ANRE.

Citește și: ANRE ia măsuri. Participanții la pieţele centralizate de energie vor fi sancționați drastic pentru comportamente inadecvate: neîncheierea sau denunțarea contractului


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *