Transelectrica – „Organizaţie care învaţă”, în proces de transformare digitală. Strategia de cercetare și inovare, provocări pentru următorii 10 ani. Tendințele tehnologice vor crea o nouă realitate în sistemele energetice

Publicat pe Categorii Business, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Transelectrica – „Organizaţie care învaţă”, în proces de transformare digitală. Strategia de cercetare și inovare, provocări pentru următorii 10 ani. Tendințele tehnologice vor crea o nouă realitate în sistemele energetice
  • Până în 2025, tehnologia fotovoltaică va fi cea mai ieftină formă de obținere a energiei electrice în multe regiuni ale lumii. Evoluții ale tehnologiei de producție a energiei fotovoltaice vor reduce costurile energiei solare cu până la 40% în următorii zece ani, iar prețul modulelor va scădea cu peste 20% pentru fiecare dublare a capacității, potrivit specialiștilor companiei
  • Transelectrica prezintă proiectele ce au componenta de Cercetare-Inovare, ce sunt puse în practică prin proiecte pilot, cuprinse în Planul de investiții

Inovarea va fi promovată prioritar pentru activităţile de bază ale companiei Transelectrica aducând plusvaloare prin digitalizarea proceselor, îmbunătăţirea serviciilor şi creşterea competențelor personalului. Va fi motorul care va permite companiei să implementeze conceptele „Organizaţie care învaţă” (Learning Organization). Inovarea şi cercetarea vor susţine ca obiectiv major Digitalizarea, potrivit Strategiei CNTEE Transelectrica în domeniul Cercetării și Inovării, prezentată în Planul de Dezvoltare a RET pentru perioada 2020 – 2029.

Reprezentanții societății prezintă provocările prezente și viitoare pentru operatorii de transport și sistem (OTS), tendințele tehnologice relevante care vor crea o nouă realitate în sistemele energetice.  Astfel, digitalizarea care va duce la date mai multe, mai rapide și mai valoroase, la creșterea puterii de calcul și la o mai bună conectivitate a tuturor activelor unui sistem energetic. Acest lucru va optimiza proiectarea, planificarea și operarea activelor în domeniul energiei eoliene, solare, transport, distribuție și utilizarea energiei electrice în societate, se specifică în strategie.

În ce privește energia solară, evoluții ale tehnologiei de producție a energiei fotovoltaice vor reduce costurile energiei solare cu până la 40% în următorii zece ani, iar prețul modulelor va scădea cu peste 20% pentru fiecare dublare a capacității. Până în 2025, tehnologia fotovoltaică va fi cea mai ieftină formă de obținere a energiei electrice în multe regiuni ale lumii, precizează specialiștii Transelectrica.

Alte două provocări sunt stocarea energiei și comunicaţiile bidirecționale, necesarepentru o mai bună implicare a clienților finali în îmbunătățirea calității serviciilor de care beneficiază.

Rețelele de energie inteligente, respectiv reţelele electrice de tip Smart Grid, vor începe să se gestioneze singure și vor include caracteristici care permit autoconfigurarea pentru a gestiona securitatea, siguranţa și reducerea pierderilor, autoreglarea pentru a aborda variațiile de tensiune și auto-optimizarea pentru a atenua perturbațiile. Vor fi dezvoltate noi tehnici de modelare pentru proiectarea, testarea și verificarea managementului rețelei electrice, se precizează în strategie.

Strategia de cercetare şi inovare în cadrul Companiei va respecta modelul de organizare centralizat (comitet de conducere, administrator strategie, procedurare procese, roluri bine definite, management bazat pe obiective). Finanţarea lucrărilor de cercetare şi inovare va fi asigurată prioritar atât din surse proprii cât şi din alte surse ajungând la nivelul grupului cel mai consistent al operatorilor de reţea europeni (ex. programe de finanţare nerambursabilă, subvenţii, grant-uri, parteneriate etc.).

Totodată, strategia asigură dezvoltarea și implementarea tehnologiilor inteligente implementând un număr important de „inițiative inteligente” cuprinse în „Programul de transformare digitală a Companiei”.

Transelectrica prezintă proiectele ce au componenta de Cercetare-Inovare, ce sunt puse în practică prin proiecte pilot, cuprinse în Planul de investiții.

Un exemplu în acest sens este Proiectul Pilot Retehnologizare stația 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală, care va fi prima stație din România 100% digitală, monitorizarea LEA, monitorizarea unităților trafo.

De asemenea, sunt și proiecte finanțate din fonduri europene prin axa Horizon 2020 din cadrul Comisiei Europene, unde  Transelectrica este parteneră în cadrul consorțiilor, și anume:

Proiectul European de cercetare CROSSBOW (Managementul prin interconexiuni al energiilor regenerabile și unităților de stocare în cadrul unei piețe angro transnaționale) – este unul dintre cele mai mari proiecte de cercetare-inovare finanțate de către Comisia Europeană în cadrul Programului Orizont 2020, parte a tematicii H2020-LCE-2016-2017 (COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY), în cadrul topicului LCE-04-2017 – „Demonstrarea integrării într-un sistem a tehnologiei rețelelor inteligente de transport și tehnologiilor de stocare, în condițiile creșterii ponderii energiilor din surse regenerabile”.

Consorțiul proiectului este format din 24 de parteneri (din 13 țări): 8 Operatori de Transport și Sistem din zona Europei de S-E, 1 Operator de Distribuție, 1 Centru Regional de Securitate, 2 Mari producători, 5 Universități, 6 Parteneri din industrie și o Asociație.

Demarat în noiembrie 2017, proiectul se află în faza de dezvoltare tehnologii, după definirea cerințelor “requirements” și cazurilor de utilizare “use cases”. Transelectrica este unul dintre cei mai mari OTS, dintre cei 8 implicați, cu una dintre cele mai mature piețe, având un rol important în proiect, din punct de vedere al rețelei și al poziționării geografice. La finalul celor 48 de luni, proiectul își propune să dezvolte și să găsească soluții de utilizare mai eficientă a liniilor de interconexiune, a producătorilor din surse regenerabile și a unităților de stocare distribuite în întreaga regiune balcanică (SEE Region), prin dezvoltarea a 9 produse.

Transelectrica va participa în majoritatea pachetelor de lucru organizate, aducându-și aportul amplu în acest proiect de la care se așteaptă rezultate importante pentru ceea ce vor devein sistemele electroenergetice în următorul deceniu, se precizează în strategie.

Proiectul European de cercetare INTERRFACE. În consorțiul proiectului există 42 de parteneri, a demarat în luna ianuarie 2019, se va desfășura pe parcursul a 48 de luni și își propune dezvoltarea și demonstrarea unei Arhitecturi de Servicii de Rețea Interoperabilă la nivel pan-European (ASRIE), care va deveni o interfață între sistemul electroenergetic (TSO & DSO) și clienți (consumatori) ce va permite operarea coordonată a acestora și procurarea serviciilor de către toți actorii implicați în acest lanț. În proiect vor fi dezvoltate și aplicate tehnologii de ultimă oră bazate pe “Blockchain” și “Big data management” ce vor aduce noi oportunități în Piața de energie, cu beneficii în zona de integrare a resurselor regenerabile, scăderea costurilor energiei electrice etc.

Transelectrica prezintă proiectul în strategia, ce  componente de noutate va furniza acesta:

− noi servicii: reguli de piață, coordonare și alocare distribuită flexibilă din surse de energie distribuite;

− tehnologii digitale: Internet of things, Big data management, Blockchain, Novel AI;

− tehnologii avansate de comunicații și gestionare a informațiilor care vor ajuta modelul plug-and-play pentru diferite servicii și unelte într-o platformă IT care susține implementarea Arhitecturii de Servicii de Rețea Interoperabilă la nivel pan-European (ASRIE);

− modele de date ce vor spori confidențialitatea acestora și vor avea o nouă structură, asigurând un schimb eterogen și unificat între diverși actori la nivel European;

− schimbări și evoluții în rolurile actorilor în cadrul SEN: în special prin creșterea implicării, schimbarea rolului consumatorilor și a pieței de energie prin gestionarea necesităților și capabilităților acestora.

Proiectul European de cercetare PHOENIX, finanțat de către Comisia Europeană în cadrul Programului Horizon 2020. Are în vedere identificarea unor soluții de apărare a instalațiilor/sistemelor/ansamblurilor etc. la eventuale atacuri cibernetice PHOENIX își propune să ofere un scut de protecție cibernetică infrastructurii europene EPES, care să permită detectarea la scară largă a unor eventuale atacuri cibernetice și minimizarea efectelor lor.

Proiectul este format dintr-un consorțiu prestigios format din 25 de parteneri (+1 terță parte), susținut de CERT-RO, care acoperă toate domeniile necesare, inclusiv producția de energie din surse regenerabile (RES)/VPP, TSO, DSO, agregatori, comercianți cu amănuntul, clienți, consumatori, furnizori de tehnologie, IMM-uri. Validarea PHOENIX va avea la baza 5 proiecte pilot de scară largă.

PHOENIX beneficiază de o finanțare europeana de 10.999.208 Euro, Transelectrica fiind beneficiara a 170.000 Euro. Proiectul este structurat pe 10 pachete de lucru, iar Compania este implicata în 3 dintre ele, având ca responsabilitate achiziționarea unui server care va fi utilizat întrun proiect pilot de testare atacuri cibernetice și care va fi utilizat într-o arhitectură de lucru virtuală, se specifică în startegie .

Proiectul European de cercetare FARCROSS, finanțat de către Comisia Europeană în cadrul Programului Horizon 2020, are în vedere:

  •  abordarea tehnologiilor de înalt nivel, care să faciliteze mărirea capacității de transfer a liniilor (de ex. Dynamyc Line Rating și Power Flow Control);
  •  dezvoltarea piețelor și a platformelor de cuplare a piețelor pentru îmbunătățirea piețelor actuale intra-day;
  •  managementul în timp real al incidentelor
  •  suport pentru managementul sistemelor, prin asigurarea echilibrului și al serviciilor de reducere a riscului, la nivel regional
  •  testarea serviciilor de asigurare a flexibilității, pentru evitarea congestiilor, a reglării frecvenței și pentru integrarea flexibilă a microrețelelor care generează/utilizează energie electrică.

Conform “Grant Agreement”, sunt 30 de participanți.  Componenta financiară aferentă Transelectrica este de 183.000 euro.

Atât Strategia CNTEE Transelectrica în domeniul cercetării și inovării, Politica CNTEE Transelectrica în domeniul Smart Grid și Programul de transformare Digitală 2018-2027 își asumă obiective și ținte pentru următorii 10 ani și susțin Strategia CNTEE Transelectrica în domeniul managementului activelor, se subliniază în Planul de dezvoltare a RET, actualizat de Transelectrica.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.