Transelectrica: 21% din totalul creanțelor sunt din schema de sprijin de tip bonus pentru cogenerare. Noi obligații pentru producători: Vor primi bonusul dacă nu au datorii!

Publicat pe Categorii Business, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Transelectrica: 21% din totalul creanțelor sunt din schema de sprijin de tip bonus pentru cogenerare. Noi obligații pentru producători: Vor primi bonusul dacă nu au datorii!

Ministerul Energiei repară o eroare din HG 925/2016, prin care producătorii de energie electrică și termică în cogenerare acreditați pot beneficia de bonus pentru o perioadă mai mare de 11 ani…fapt ce contravine deciziei Comisiei Europene

Comisia Europeană a stabilit, printr-o decizie din noiembrie 2016, că „producătorii de energie electrică și termică în cogenerare beneficiază de schema de sprijin pentru o perioadă de maximum 11 ani consecutivi, dar fără a depăși anul 2023”. Într-un exces de zel la Ministerul Energiei, tradus ulterior cu “a fost o eroare”, HG 925/2016 permitea producătorilor să beneficieze de bonus pentru o perioadă mai mare de 11 ani, fapt ce contravine deciziei CE. Acum, tot la Ministerul Energiei s-a depistat eroarea și se propune un proiect de HG care să clarifice situația.

cod_38655700

“După publicarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2016 în Monitorul Oficial al României s-a constatat o eroare, respectiv a fost abrogate alineatul 2 al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă. Prin eliminarea acestei prevederi Prin eliminarea acestei prevederi producătorii de energie electrică și termică în cogenerare acreditați pot beneficia de bonus pentru o perioadă mai mare de 11 ani, ceea ce contravine Deciziei COM C(2016) 7522 final din 16 noiembrie 2016, unde este precizat că producătorii de energie electrică și termică în cogenerare beneficiază de schema de sprijin pentru o perioadă de maximum 11 ani consecutivi, dar fără a depăși anul 2023”, explică reprezentanții Ministerului Energiei. Ca urmare, se propune un proiect de act normativ prin care se reintroduce alineatul corect în concordanță cu prevederile deciziei CE.

Practic, în baza schemei de sprijin valabilă din 2010, producătorii de energie electrică și termică în cogenerare primesc lunar un bonus (stabilit de ANRE), pentru fiecare unitate de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, livrată în rețelele electrice ale Sistemului Electroenergetic Național și vândută pe piața concurențială de energie electrică și/sau prin contracte reglementate. Bugetul schemei este de peste 17 miliarde lei pentru perioada 2010-2023.

Compania Transelectrica, care este administratorul schemei de sprijin, înregistrează, la data de 31 decembrie 2016, creanțe de încasat din schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență în procent de aproximativ 21% din totalul creanțelor comerciale, comparativ cu 31 decembrie 2015 când procentul era de 25%, conform Raportului preliminar pe 2016 a Transelectrica.

Potrivit legislației în vigoare, Compania Naţională „Transelectrica” este responsabilă de administrarea schemei de sprijin, principalele atribuţii fiind de colectare lunară a contribuţiei pentru cogenerare şi plata lunară a bonusurilor. Fondurile necesare în vederea aplicării schemei de sprijin se constituie prin încasarea lunară a contribuţiei pentru cogenerare de la toţi consumatorii de energie electrică, precum şi de la furnizorii care exportă energie electrică.

Astfel, la finele anului 2016, Transelectrica avea creanțe de încasat în sumă de 133,3 mil lei, reprezentate de facturile emise aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, din care:

  • supracompensare pentru perioada 2011-2013 în sumă de 76,7 mil lei, respectiv de la RAAN – 63,5 mil lei și CET Govora SA – 13,2 mil lei;
  • supracompensare pentru 2014 în sumă de 1,4 mil lei, respectiv de la Electrocentrale Oradea;
  • supracompensare pentru 2015 în sumă de 13,2 mil lei de la Electrocentrale Oradea. La sfârșitul lunii septembrie 2016, Electrocentrale Oradea a încheiat un contract de preluare a datoriei reprezentând supracompensarea pentru anul 2014 şi 2015 (24,4 millei) de către SC Termoficare Oradea SA, eşalonând această datorie pe o perioadă de 24 luni (31.10.2016 – 30.09.2018). Astfel, suma de 9,8 mil lei cu scadenţă mai mare de un an a fost reclasificată în categoria creanţelor pe termen lung, potrivit raportului Transelectrica.

Bonusuri necuvenite s-au constatat, pentru 2014, în sumă de 3,9 mil lei, respectiv de la RAAN și CET Govora, pentru 2015 în suma de 0,6 mil lei, respectiv de la CET Govora și Interagro. În datele Transelectrica, apare și o  contribuție pentru cogenerare neîncasată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică, în sumă de 23,05 mil lei, respectiv: Transenergo Com – 4,7 mil lei, ENEL Energie – 4,7 mil lei, ENEL Energie Muntenia – 4,6 mil lei, PetProd – 4,4 mil lei, Romenergy Industry – 2,7 mil lei, RAAN- 2,4 mil lei, UGM Energy – 1,8 mil lei.

Potrivit raportului companiei, pentru stingerea creanțelor generate de supracompensarea aferentă perioadei 2011-2013, Transelectrica a solicitat producătorilor efectuarea de compensări reciproce. RAAN nu a fost de acord cu această modalitate de stingere a creanțelor și datoriilor reciproce, motiv pentru care Transelectrica a aplicat prevederi din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, în care se precizează: “în cazul în care producatorul nu a achitat integral către administratorul schemei de sprijin obligațiile de plată rezultate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plătește producatorului diferența dintre valoarea facturilor emise de producator și obligațiile de plată ale producatorului referitoare la schema de sprijin, cu menționarea explicită, pe documentul de plată, a sumelor respective”. Astfel, Transelectrica a reținut de la plată sumele aferente bonusului cuvenit producătorilor care nu au achitat supracompensarea.

Cu CET Govora, Transelectrica a încheiat o convenție, pe un an, de compensare și eșalonare la plată a sumelor reprezentând creanțe din contravaloarea supracompensării pentru perioada 2011-2013 și a bonusului necuvenit pentru anul 2014. În urma suspendării în instanță a Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 prin care a fost stabilită valoarea supracompensării pentru perioada 2011 – 2013, CET Govora nu a mai respectat obligațiile asumate prin convenție. Din 9 mai 2016 CET Govora a intrat în insolvență. Transelectrica a solicitat instanței admiterea creanțelor, potrivit legii și a sistat aplicarea prevederilor din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și achită lunar către CET Govora bonusul de cogenerare. În octombrie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul declarat de ANRE împotriva Sentinţei din noiembrie 2015, a casat în parte sentinţa atacată şi a respins cererea de suspendare formulată de CET Govora, hotărârea fiind definitivă. Astfel, începând cu data de 05.10.2016, efectele Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 nu mai sunt suspendate, producând efecte pe deplin. În aceste conditii, Transelectrica aplică dispozițiile ANRE pentru datoriile și creanțele reciproce născute ulterior procedurii insolvenței, în sensul reţinerii bonusului datorat CET Govora SA până la concurenţa sumelor aferente schemei de sprijin neachitate companiei.

Ca să primească bonusul, producătorii sunt obligaţi să nu ȋnregistreze datorii faţă de administratorul schemei de sprijin sau să aibă încheiate convenţii de compensare a datoriilor şi creanţelor. În decembrie anul trecut, prin Hotărârea Guvernului nr. 925, s-a adoptat modificarea și completarea HG nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă.

Totodată, supracompensarea se recuperează conform legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat. Supracompensarea/bonusul necuvenit rămas neachitat de către producători, pentru care s-au întreprins toate demersurile legale, se va recupera prin includerea sumei în contribuţia pentru cogenerare, conform metodologiei emise de către ANRE.

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *