INTERVIU Adrian TANȚĂU, Decan FABIZ: Programul de tip MBA Energy Business este unic pentru pregătirea în sectorul afacerilor cu energie

Publicat pe Categorii Interviuri InvesTenergy, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal INTERVIU Adrian TANȚĂU, Decan FABIZ: Programul de tip MBA Energy Business este unic pentru pregătirea în sectorul afacerilor cu energie
  • FABIZ încheie parteneriate cu companii din sectorul energetic pentru premierea celor mai buni masteranzi şi acoperirea unei cote din taxa de şcolarizare
  • La “International Conference on Business Excellence in Energy, Climate Change and Sustainability”, pe 3 martie, se vor dezbate teme de maxim interes:  eficienţa energetică, modelele pentru afacerile cu energie, strategii sustenabile

 INTERVIU cu Dl Prof. Dr. Adrian Dumitru TANȚĂU, Decan Facultatea de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine – FABIZ

birou3 (1)

–  În cadrul FABIZ se derulează Programul „Entrepreneurship and Business Administration in Energy”. Prezentați-ne, vă rugăm, acest program…

–  Programul de tip MBA Energy Business este un program unic în Europa Centrală şi de Est, fiind primul program acredidat pentru această specializare. Programul s-a înfiinţat dintr-un efort comun al specialiştilor de pe piaţa afacerilor cu energie şi mediul academic, surprinzând necesitatea acoperirii în planul cunoaşterii a unui vid educaţional.

În cadrul acestui program, masteranzii au şansa să învețe cum funcționează economia reală, interesele care o guvernează și problemele cu care se confruntă. Programul se adresează în aceeași măsură și persoanelor care doresc să dezvolte propria afacere în domeniul producției sau tradingului de energie,  care prin absolvire vor dobândi competențe necesare utilizării metodelor, tehnicilor și instrumentelor aferente acestui sector.  Programul este derulat în limba engleză ceea ce îi conferă o deschidere internaţională.

– Există interes pentru programul MBA Energy Business? Cui se adresează programul?

–  Programul este destinat viitorilor lideri în afacerile cu energie. Grupul ţintă al programului nostru îl reprezintă tinerii de până la 40 de ani care doresc să facă o carieră în domeniul afacerilor cu energie.

–  Participanții (studenții) lucrează în companii din sectorul energetic?

–  Peste 70% dintre masteranzi lucrează în sectorul energetic la companii private: OMV, CEZ, sau Instituţii de Stat: ANRE, Curtea de Conturi, şi avem până în prezent şi masteranzi din Republica Moldova, Iordania şi Irak. Prezenţa specialiştilor cu o îndelungată şi variată experienţă în domeniu, va permite cursanților să acumuleze cele mai utile cunoştinţe într-o perioadă scurtă de timp.

– Referitor la cursuri – se țin doar în facultate ? Se face practică? Unde – în companii, instituții publice? Exemplificați…

–  Modulele programului se organizează atât la Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (FABIZ) din cadrul ASE Bucureşti, cât şi în companii şi instituţii publice: General Electric, Electromagnetica sau OPCOM. Cursurile se desfășoară vineri, sâmbătă și duminică o dată la două săptămâni,  la care se adaugă comunicarea on-line, oferind cursanţilor posibilitatea de a lucra într-o companie din sectorul energetic.

– Cine sunt profesorii?

–  Profesorii programului nostru sunt cadre didactice de la FABIZ şi profesori asociaţi care sunt specialişti de prestigiu din sectorul energetic. In prezent predau la acest program: Corina Popescu – Secretar de Stat în Ministerul Energiei, Iulian Iancu – Preşedinte al Comisiei de Industrie şi Servicii din Camera Deputaţilor, Ion Lungu – Director Trading Energy la CEZ, Valeriu Binig – partner la E&Y, Radu Dudau – Consilier personal al Ministrului Energiei, Gheorghe Oana – Vicepreşedinte al Autorităţii de Audit de la Curtea de Conturi, Virgil Muşatescu – consilier la Consiliul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei, Dan Moraru – întreprinzător în afacerile cu energie, Filip Cârlea – Director al Centrului de Eficienţă Energetică şi Energie Regenerabilă din cadrul Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, Dl. Lungu Cătălin, Preşedinte al Filialei Valahia a Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România (AIIR)  şi alţi specialişti invitaţi din ţară şi din Germania. De exemplu, în anul 2014 am beneficiat în cadrul unui proiect propriu de un suport financiar obţinut prin intermediul Ambasadei Republicii Federale Germania în Bucureşti pentru invitarea Dlui Holger Berg. Acesta este Director de Proiect la Wuppertal  Institut fuer Klima, Umwelt und Energie şi a susţinut prelegeri în cadrul modulului de  Energie Regenerabilă şi Schimbări Climatice pe care îl coordonez.

De asemenea, am valorificat experienţa şi cercetările doctoranzilor pe care îi coodonez în cadrul Şcolii Doctorale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, de exemplu: Dl Robert Steiger, din Germania, care este şi inventator în domeniul eficienţei energetice, Dl Mohammadreza Khorshidi din Iran, CEO la o companie din domeniul petrolier, sau Dl Regneală Horaţiu, CEO la o divizie de energie fotovoltaică.

–  Care sunt taxele de școlarizare?

–  Taxele de școlarizare sunt de 2000 Euro pe an. În prezent încheiem noi parteneriate cu companii din sectorul energetic pentru premierea celor mai buni masteranzi şi acoperirea unei cote din taxa de şcolarizare.

–  Când se fac înscrierile pentru anul viitor?

–  Înscrierile pentru anul universitar 2016-2017 se fac, conform Metodologiei de Admitere a ASE Bucureşti, în luna iulie 2016. Înafară de aceasta, avem prezentări ale programului, cum ar fi cea din 3 martie 2016 din cadrul “International Conference on Business Excellence in Energy, Climate Change and Sustainability”, la care se pot face chiar preînscrieri.

–  Domnule Tanțău, de ce recomandați MBA Energy Business din cadrul FABIZ?

–  Recomand acest program de MBA deoarece este unic pentru pregătirea în sectorul afacerilor cu energie şi se bazează pe experienţa de 25 de ani de predare în limbi străine a FABIZ. În cadrul FABIZ a fost inaugurat sistemul de “team teaching” acum 10 ani, iar noi l-am implementat şi la acest program. Astfel, la fiecare modul sunt doi profesori, unul de la FABIZ şi celălalt din mediul de afaceri cu energie. Iniţial, acest mod de predare a fost utilizat cu succes la MBA-ul româno-german unde unul dintre profesori era din ASE-FABIZ şi unul de la partenerul nostrum şi anume Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Gelsenkirchen, Germania.

De remarcat este faptul că programul de MBA româno-german derulat la FABIZ a fost reacreditat internaţional pentru încă cinci ani de FIBAA (Foundation for International Business Administration Acreditation) în anul 2014.

–  FABIZ, împreună cu SBE (Society for Business Excelence) și ASE București, organizează, în data de 3 martie 2016, o conferință internațională specializată pe energie , cu tema: “International Conference on Business Excellence in Energy, Climate Change and Sustainability”. Care este scopul acestei conferințe?

 – Conferinţa reuneste în secţiunile sale, atât reprezentanţi ai mediului de afaceri, cât şi cercetători. Această conferinţă internaţională aduce pentru prima oară la ASE Bucureşti reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai autorităţilor statului, cercetători străini şi români cu procupări remarcabile din sectorul enegiei.

–  Detaliați, vă rog, tematica evenimentului…

–  Principalele teme care vor fi abordate în cadrul Conferinţei internaţionale sunt: eficienţa energetică, modelele pentru afacerile cu energie, modele şi strategii sustenabile.

–  Domnule Tanțău, de ce ar trebui să participe actorii de pe piața energiei la dezbaterile conferinței?

–  La această conferinţă avem ocazia să punem faţă în fată actori din piaţa de energie cu cercetători preocupaţi de acest subiect şi cu profesori, atât universitari, cât şi asociaţi, care deţin şi o importantă experienţă practică. De remarcat este că o parte din speakeri, care sunt deja consacraţi în cadrul Conferinţelor din sectorul energiei din România, au acumulat o nouă experienţă, de doi ani, în calitate de profesori invitaţi ai acestui program şi o să poată să împărtăşească participanţilor provocările care îi determină să contribuie la dezvoltarea în continuare a acestui program. Nu în ultimul rând doresc să subliniez că participanţii la conferinţă au ocazia să comunice direct cu masteranzi ai programului şi cu doctoranzi care au teme specifice în sectorul energiei.

–  Un mesaj pentru reprezentanții companiilor din sectorul energetic: de ce să investească în școlarizarea angajaților?

–  În cadrul programului vor fi prezentate activităţile şi interesele companiilor din sectorul energetic. Acest lucru va facilita: îmbunătăţirea imaginii companiilor active pe piaţa de energie, înţelegerea aşteptărilor consumatorilor şi autorităţilor publice şi diminuarea respingerii evoluţiei pieţelor de energie din partea consumatorilor. Participarea la programul de tip MBA Energy Business va reduce substanțial eforturile angajatorilor pentru calificarea resursei umane și va contribui la creșterea capacității de răspuns la provocările permanente din domeniu.

–  Care sunt obiectivele FABIZ?

–  Obiectivul FABIZ este de a deveni o facultate respectată la nivel internaţional, cu programe de studiu acreditate internaţional, cu proiecte de cercetare câştigate în competiţii internaţionale, cu profesori care să deţină o carte de vizită internaţională, cu absolvenţi care să fie vânaţi pentru poziţii importante la nivel internaţional.

Dl Prof. Dr. Dr. Adrian Dumitru Tanţău este Decan al Facultății Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine (ASE București, www.fabiz.ase.ro) din anul 2012. Totodată, este Președinte al „Society for Business Excellence”. Între anii 2009-2013 a fost membru al Consiliului de Administrație de la Hidroserv Porțile de Fier S.A., Drobeta Turnu Severin. Din anul 2014 este Director al Programului de tip MBA  Entrepreneurship and Business Administration in Energy. Dl Tanțău este doctor în Inginerie Electrică (Universitatea Politehnica București) și doctor în Management (Academia de Studii Economice București). De asemenea, a absolvit Facultatea de Electrotehnică (UPB) și Facultatea de Management (ASE). Activitatea  sa de cercetare este orientată asupra modelelor de afaceri în domeniul energiei, în special energie regenerabilă, securitate și eficiență energetică. În prezent coordoneazĂ  lucrĂri de doctorat În acest domeniu. A publicat  20 de cărţi, 57 articole si a fost membru în 25 proiecte de cercetare. Este membru al European Foundation for Entrepreneurship Research, cu sediul la Amsterdam, din 2006; membru al Comisiei de Specialitate Științe Economice și Administrarea Afacerilor CNATDCU din 2012; membru al Comitetului ştiinţific la Conferinţa internaţională Business Excellence, Braşov 2009-2014; membru onorific al Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei în 2014.

 

 

 


Publicat de

Cristina Trefaș

Director Editorial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.