Administratorii pot conduce liniștiți Romgaz. Cu aprobarea acționarilor, la calculul indicatorilor de performanță, factorii externi – eliminați

Publicat pe Categorii Business, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Administratorii pot conduce liniștiți Romgaz. Cu aprobarea acționarilor, la calculul indicatorilor de performanță, factorii externi – eliminați
  • Nerespectarea calendarului de creştere graduală a preţului de comercializare a gazelor din producţia internă, reglementări de natură fiscală, diminuarea consumului de gaze naturale la nivel național sunt factori ale căror efecte nu se vor regăsi în calculele celor de la Romgaz

Administratorii Romgaz au obținut aprobarea acționarilor să se pună la adăpost de factorii externi. În ședința AGOA de ieri, acționarii au fost de acord cu modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență externi care nu sunt sub controlul managementului societății, precum și cu încheierea unui Act adițional la Contractul de administrare.

Romgaz

Ca urmare, șefii Romgaz nu mai au motive de îngrijorare că nu-și vor putea îndeplini obiectivele şi indicatorii de performanţă în momentul apariției unor cauze obiective, imprevizibile şi care sunt în afara controlului conducerii administrative şi executive a societăţii de natură. Vor fi eliminați astfel de la calcul indicatorilor de performanță, următorii factori externi:

  • nerespectarea calendarului de creştere graduală a preţului de comercializare a gazelor din producţia internă, avut în vedere la elaborarea şi aprobarea Planului de administrare;
  • reglementări de natură fiscală cu impact semnificativ asupra performanţelor societăţii, cum ar fi: prelungirea aplicării şi după data de 31 decembrie 2014 a perioadei de aplicare a impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute de producătorii de gaze naturale ca urmare a dereglementării preţurilor; respectiv introducerea începând cu data de 1 ianuarie 2014 a taxei pe construcţiile speciale, aşa numita “taxă pe stâlp”;
  • diminuarea consumului de gaze naturale la nivel național.

Potrivit Planului de administrare a SNGN “ROMGAZ” SA pe perioada 2013-2017, “Indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul plan, ca rezultat al obiectivelor strategice stabilite şi a planului de măsuri de realizat pentru îndeplinirea acestora, vor fi supuşi din nou analizei în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în cazul în care se va constata că, din motive care nu sunt sub controlul administratorilor, din cauze externe societăţii (declinul pieţei de gaze naturale şi energie electrică, modificări ale cadrului legal şi de reglementare s.a.) sau ca urmare a retratării situaţiilor financiare conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) obiectivele şi respectiv indicatorii de performanţă nu pot fi îndeplinite”

Într-un referat al companiei se arată că reglementarea unor preţuri de valorificare a gazelor din producţia internă la un nivel cu mult sub cele din Memorandum are un impact negativ semnificativ asupra următorilor indicatori de performanţă: cifra de afaceri, EBITDA, productivitatea muncii şi cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare.

Diminuarea consumului de gaze naturale la nivel national este unul dintre factorii externi luați în considerare de reprezentanții Romgaz. Deşi deţine o poziţie de oligopol sau chiar duopol şi întrucât încă nu există condiţii tehnice pentru ca România să exporte gaze, vânzările companiei şi implicit ceilalţi indicatori economico-financiari ai societăţii sunt puternic dependenţi de consumul de gaze de pe piaţa internă, se subliniază în referatul Romgaz. Consumul de gaze cu mult mai mic decât cel prognozat are un impact negativ semnificativ asupra cifrei de afaceri, aceasta cu atât mai mult cu cât Romgaz a fost unul dintre principalii furnizori de gaze naturale din import, susțin reprezentanții companiei. Potrivit datelor ANRE, consumul de gaze al României a scăzut cu 4,5% anul trecut, până la 121,1 milioane de MWh.

Existenţa acestui risc a fost adusă la cunoştinţa acţionarilor de către administratorii societăţii, în Planul de administrare fiind menționat ca unul dintre factorii externi ce pot influenţa semnificativ indicatorii de performanţă ai societăţii, prin “diminuarea cererii de gaze naturale şi energie electrică ca efect direct al creşterii preţurilor de valorificare a producţiei interne de gaze naturale şi energie electrică, conform calendarului de aliniere asumat de România”. În referat se mai subliniază că “Primul efect al apariţiei acestui risc se va materializa în reducerea sau chiar dispariţia de pe piaţă a gazelor naturale din import, cu implicaţii directe asupra cifrei de afaceri şi implicit a profitului societăţii”.

Impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute de producătorii de gaze naturale ca urmare a dereglementării preţurilor și impozitul pe construcţii, așa numita taxă pe stâlp, au influențat rezultatele financiare ale companiei.  Potrivit datelor Romgaz, valoarea impozitului suplimentar aferentă anului 2014 a fost de 376,7 milioane lei, iar cea aferentă perioadei ianuarie-octombrie 2015 de 294,8 milioane lei. Iar valoarea impozitului pe construcţii aferentă anului 2014 a fost de 91,6 milioane lei, iar cea aferentă anului 2015 de 65,3 milioane lei.

Romgaz a  încheiat primul trimestru cu un profit net de 490 milioane de lei (109 milioane  euro), în scădere cu 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut urmare a  diminuării cererii de gaze. Producția de gaze înregistrată în primele 3 luni a fost cu 4,3% mai mică decât cea din primul trimestru a anului trecut și din cauza temperaturilor ridicate din lunile ianuarie și februarie.

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.