Cum vor fi salvați regenerabilii? Ministerul Energiei a finalizat OUG. În 2017, impactul la consumatorul final –  47 RON/MWh; efort maxim în factură de 11,1 Euro/MWh

Publicat pe Categorii Business, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Cum vor fi salvați regenerabilii? Ministerul Energiei a finalizat OUG. În 2017, impactul la consumatorul final –  47 RON/MWh; efort maxim în factură de 11,1 Euro/MWh

Citește și: Impactul noilor modificări pentru regenerabili: un consumator casnic va plăti 0,6 lei pe lună

  • Reprezentanții ministerului spun că s-a ales soluția optimă de susținere în continuare a surselor regenerabile, cu impact suportabil în factura consumatorilor finali. Să vedem reacțiile investitorilor…

În sfârșit, Ministerul Energiei vine cu vești pentru investitorii din sectorul regenerabilelor: a finalizat și a publicat spre consultare publică mult-așteptatul proiect de Ordonanță de Urgență  pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

regenerabili

În Nota de fundamentare, necesitatea adoptării unei ordonațe în regim de urgență este explicată prin păstrarea unui echilibru între gradul de suportabilitate al consumatorilor și efortul financiar al producătorilor pentru menținerea capacităților SRE în funcțiune în vederea atingerii țintei asumate. Neadoptarea măsurilor imediate, așa cum sunt reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra desfăşurării activităţii producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, existând riscul de a fi afectată atingerea țintei României prin închiderea unor unități de producer, admit reprezentanții ministerului.

Ministerul Energiei a apelat la sprijinul unui consultant independent – firma Economic Consulting Associates – pentru realizarea unui studiu de impact care a sat la baza modificărilor cadrului legislativ privind energia produsă din surse regenerabile. Studiul, care este publicat pe site-ul ministerului, cuprinde mai multe scenarii ținând cont de diverși parametri, fiind analizate două dintre acestea. Primul scenariu prevede instituirea unei obligații anuale de achiziție a unui număr constant de certificate verzi pe o perioadă de 15 ani, începând din anul 2017. Al doilea scenariu prevede preluarea unei cote fixe, respectiv 90% din totalul certificatelor verzi emise și reinserate anual, se precizează în documentul ministerului.

S-a decis, urmare a analizelor efectuate în cadrul grupului de lucru interinstituțional, format din reprezentanti ai Ministerului Energiei, Ministerului Finanțelor Publice, ANRE, OPCOM, Consiliului Concurenței și Transelectrica să se meargă pe primul scenariu pe motiv că sunt îndeplinite condițiile pentru a oferi soluția optimă de susținere în continuare a SRE, cu impact suportabil în factura consumatorilor finali.

Trendul impactului la consumator –  descendent pe perioada de valabilitate a schemei suport

Astfel, valorea medie a impactului la consumatorul final pentru anul 2017 a fost estimată la 47 RON/MWh comparativ cu 42 RON/MWh în 2016. Potrivit calculelor efectuate în cadrul studiului, aceasta va fi valoarea maximă pe toată perioada de valabilitate a schemei. Trendul impactului la consumator este descendent pe perioada de valabilitate a schemei suport, în condițiile în care există un surplus de certificate în piața de certificate verzi până la închiderea schemei de sprijin, în anul 2031, se menționează în nota de fundamentare a actului normativ.

Totodată, este introdusă o prevedere prin care se va asigura un efort maxim în factura consumatorului de 11,1 Euro/MWh.  Cu mențiunea expresă, că pentru a asigura menținerea acestui efort, se propune ca la momentul regularizării cotei de achizitie de certificate verzi să se aibă în vedere ca impactul în factură să nu fie mai mare de 11,1 Euro/MWh consumat. Această măsură, împreună cu cea de modificare a prețului minim și maxim, vor limita apariția tranzacționării la prețul maxim al certificatelor verzi, diminuând posibilitatea creșterii efortului la consumatorul final, susțin reprezentanții Ministerului Energiei.

Principalele schimbări preconizate, prezentate în nota de fundamentare:

– instituirea obligației anuale de achiziție a unui număr constant de certificate verzi (CV) pe o perioadă de 15 ani, începând din anul 2017. Conform estimărilor, la acest moment aceasta este de 17.257.720 CV;

– revizuirea o dată la 2 ani a cantității statice de CV care se preia în piață;

– modificarea doar a modului de calcul al cotei, ținând cont de cantitatea statică de CV și consumul final de energie electrică, păstrându-se obligația de cotă anuală de CV pentru furnizori, inclusiv regularizarea acesteia la începutul anului următor;

– modificarea duratei de valabilitate a CV, care va fi de la data emiterii certificatului până la data de 31 decembrie 2031, față de 12 luni, cum este în prezent. Prin modificarea propusă va rămâne un număr de certificate netranzacționate, surplusul de CV putând fi vândut pe toată perioada de funcționare a schemei de sprijin la un preț estimat scăzut;

– extinderea perioadei de amânare, până la data de 31 decembrie 2017,   pentru tehnologiile eoliene și micro-hidro și extinderea perioadei de amânare, până la data de 31 decembrie 2024, pentru tehnologiile solare. Amânarea tranzacționării certificatelor verzi este necesară pentru a asigura un grad mai bun de vânzare a CV participanților la piață;

-mărirea perioadei de reinserție pentru producătorii din surse eoliene și hidro la 8 ani, începând de la data de 1 ianuarie 2018 până în anul 2025, reinserția fiind făcută în tranșe lunare egale;

– mărirea perioadei de reinserție pentru producătorii de energie fotovoltaică la 6 ani, începând de la data de 1 ianuarie 2025 până la data de 31 decembrie 2030, reinserția fiind făcută în tranșe lunare egale;

Perioadele de reinserție pentru toate tehnologiile au fost mărite pentru a asigura o introducere liniară a CV, în scopul reducerii  impactului la consumatorul final și protejării pieței de certificate verzi, explică reprezentanții ministerului.

-CV va căpăta valoare în momentul tranzacționării și nu la momentul emiterii, acesta nereprezentând un instrument financiar. Această masură este menită pentru a schimba modul în care CV sunt înregistrate contabil, cu atât mai mult cu cât în modificarea propusă este posibil ca un CV să fie înstrăinat la câțiva ani de la momentul emiterii/reinserării;

-interzicerea tranzacționărilor repetate ale CV, cu excepții pentru cazurile cu deficit de CV la producător;

– introducerea obligativității furnizorului de a nu factura consumatorilor finali, în momentul regularizării, un preț mai mare al CV decât prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată a CV din anul anterior. Prin această prevedere se dorește limitarea impactului în factura consumatorului;

-modificarea prețului minim și maxim de tranzacționare al CV, astfel încât modificările din prezentul act normativ să nu conducă la o creștere semnificativă a impactului la consummator;

-reducerea penalității pentru neîndeplinirea cotei la valoarea de 70 Euro/CV  întrucât a fost diminuată valoarea prețului maxim al CV.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ pot fi transmise la Ministerul Energiei până la data de 4.11.2016.

 

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.