Declarația VLER privind implicarea tinerilor energeticieni în realizarea noii Strategii Energetice a României

Publicat pe Categorii Esential
Prima Pagina Actual Esential Declarația VLER privind implicarea tinerilor energeticieni în realizarea noii Strategii Energetice a României

Considerând că le revine responsabilitatea de a schimba mentalităti, de se gândi la propriul lor viitor Și la noile tehnologii energetice pe care ei înșiși le vor aplica in urmatorii 20 de ani, tinerii energeticieni din cadrul Programului VLER, CNR-CME, și-au anunțat oficial disponibilitatea de a se implica activ la realizarea noii Strategii Energetice a României pe termen lung. În acest sens, a fost adoptată Declarația VLER privind implicarea tinerilor energeticieni la redactarea noii Strategii Energetice, ca un document imperios necesar dezvoltării viitorului sustenabil în contextul schimbării noii paradigme energetice mondiale.

vler

Până acum, tinerii energeticieni au răspuns documentelor supuse dezbaterii publice de către Ministerul Energiei privind Strategia Energetică Națională pe perioada 2015-2035 și perspective pentru 2050 și au elaborat două Documente de Poziție VLER privitor la acest Document, ce au fost transmise factorilor de decizie economici și politici.

Apreciind inițiativa tinerilor energeticieni, InvesTenergy vă prezintă Declarația VLER privind implicarea tinerilor energeticieni la redactarea noii Strategii Energetice a României:

1. Recentele provocări ale istoriei, centralizate sub forma „Trilemei energiei” lansată de către Consiliul Mondial al Energiei, impun noi direcții de acțiune – întrebarea nefiind cum sau din ce cauză, ci când.

2. Sustenabilitatea și securitatea energetică, suportabilitatea prețurilor la energie, competitivitatea și mediul înconjurător reprezintă premisele tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, iar perspectiva le poate considera deopotrivă o amenințare și oportunitate.

3. Este imperios necesară realizarea unei Strategii Energetice a României bine fundamentată, bazată pe expertiza principalilor actori de pe piața de energie din România: operatorii energetici, specialiștii din cadrul institutelor de cercetare-dezvoltare și ITC, reprezentanții mediului academic, ai organismelor neguvernamentale în domeniu și ai asociațiilor consumatorilor.

4. Noua Strategie Energetică trebuie să contureze principalele direcții pentru fiecare subcapitol al sectorului energetic românesc și trebuie să reprezinte o bază solidă pentru un viitor consens politic asupra domeniului.

5. Strategia Energetică trebuie să acopere corect și obiectiv toate provocările viitoare ale sectorului energie-mediu din țara noastră și să armonizeze interesele tuturor părților implicate, inclusiv cele ale decidenților politici, astfel încât gradul de stabilitate și de predictibilitate ale cadrului legislativ să se constituie în garanții pentru întregul sector.

6. Odată definită Strategia Energetică, aceasta trebuie implementată de către stat prin politici guvernamentale de orientare a investițiilor, care să conducă la realizarea mixtului energetic preconizat, a ritmului de dezvoltare prevăzut și a accesibilității formelor de energie pentru populație și industriile naționale.

7. Având ca model experiența înaintașilor și expertiza contemporanilor, prin inteligența, capabilitatea, îndrăzneala și ideile noastre, tinerii VLER își exprimă disponibilitatea de a se implica activ la realizarea noii Strategii Energetice Naționale pe termen lung, în vederea elaborării unui document riguros, stabil – indiferent de schimbările guvernamentale, puternic și capabil să răspundă fluctuațiilor apărute în piața, flexibil la schimbarea condițiilor economice, atractiv pentru investitori. Conturarea strategiei să se realizeze pe termen lung, orientarea pe termen mediu, iar evaluarea și actualizarea pe termen scurt.

8. Acoperirea necesarului de energie și utilizarea rațională a acesteia trebuie să aibă în vedere limitarea poluării mediului ambiant. În acest sens, sursele regenerabile de energie cu accent pe energia solară și eoliană, promovarea biomasei și a surselor geotermale, gazele neconvenționale, vehiculele electrice, combustibilii off-shore de mare adâncime, tehnologiile off-grid și micro grid, complexele de tip smart house, smart grid şi smart city, utilizarea eficientă a energiei și stocarea acesteia, tehnologiile de captare şi stocare a dioxidului de carbon (CCS), realizarea la nivel operațional a generației a IV-a de reactoare cu fisiune nucleară cu neutroni rapizi vor reprezenta deja tehnologii uzuale pentru energetica anului 2035, pe care tinerii profesioniști de azi și viitorii lideri energeticieni de mâine le vor fi asimilat și le vor fi stăpânit cu pricepere până atunci. Pentru a atinge aceste obiective, tinerii au nevoie de suportul specialiștilor de astăzi, ingineri, economiști, finanțiști, oameni de știință și oameni de afaceri, decidenți politici și economici care să fie pasionați și conștienți de utilizarea cu resposabilitate a resurselor planetei.

9. Tinerii VLER susțin că o bază solidă a politicii energetice va fi garantată de o securitate națională energetică bine implementată, corelată cu celelalte strategii de securitate și cu planul național de dezvoltare, urmată de competitivitatea energetică, susținută de programe de eficiență energetică

10. Este necesar un cadru legislativ și fiscal predictibil și performant, care va determina un preț suportabil al facturii pentru consumator și va limita efectele schimbărilor climatice

11. Cheia succesului energiei într-o lume în schimbare aparține în egală măsură și tinerilor profesioniști în domeniul energetic. Provocările sunt mari, iar tinerii energeticieni din cadrul Programului VLER, CNR-CME, acceptă și primesc aceaste provocări, cu dorința ca rezultatul scontat să fie pe măsură.

12. Tinerii VLER își asumă cu responsabilitate viziunea necesară unei schimbari reale a paradigmei energetice, pe baza unui set solid de valori care să vină în întâmpinarea unor evoluții tehnologice și tendințe colaterale ale sectorului energie-mediu (evoluții geopolitice, modele socio-economice, curente ideologice etc), precum și viziunea privind armonizarea legislației energetice românești legislația europeană la nivelul anului 2035.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

2 comentarii la “Declarația VLER privind implicarea tinerilor energeticieni în realizarea noii Strategii Energetice a României”

  1. E frumos in teorie , nu zic ca nu aveti dreptate dar din pacate la noi POLITICUL dirijeaza totul.

  2. Felicitari. Curaj si perseverenta pentru a va „bate” pentru binele acestei tari!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *