Grupul Electrica în 2019: Profitul net, cu 71% mai mare față de valoarea bugetată. Planul de investiții, îndeplinit. Corina Popescu, CEO: Implementarea strategiei ne asigură perspective solide de dezvoltare a companiei

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Grupul Electrica în 2019: Profitul net, cu 71% mai mare față de valoarea bugetată. Planul de investiții, îndeplinit. Corina Popescu, CEO: Implementarea strategiei ne asigură perspective solide de dezvoltare a companiei

În anul 2019, Grupul Electrica a obținut un profit net consolidat de 207 milioane RON, în creștere cu 71,2% față de valoarea bugetată pentru 2019, respectiv cu 10,3% mai mic față de 2018, pe baza situațiilor financiare consolidate auditate. Profitul net consolidat înregistrat în 2019 a scăzut față de nivelul anului anterior, în condițiile în care EBITDA a înregistrat o creștere de 5,5%, în principal pe seama creșterii cheltuielilor cu amortizarea și deprecierea, precum și în condițiile creșterii cheltuielilor financiare nete, comunică Electrica.

Propunerea CA este să se distribuie un dividend brut în valoare de 0,7248 RON/acțiune din profitul individual al anului 2019. Valoarea totală brută a dividendelor este de 246,1 milioane RON, corespunzător unui procent de 100% din profitul net individual după repartizarea la rezerva legală, stabilită pe baza situațiilor financiare individuale auditate ale Electrica S.A. pentru anul 2019. Randamentul dividendului propus este de 7,18%, raportat la prețul de închidere al acțiunilor pe BVB din data de 3 martie 2019*).

Corina Popescu, Director General Electrica, a afirmat: “După cum știm cu toții deja, anul 2019 a fost unul foarte dificil, plin de provocări pentru industria energetică și nu numai. 2019 a marcat și începutul unei noi perioade de reglementare, care a adus schimbări importante. Modificările semnificative ale cadrului legislativ și de reglementare au avut efecte vizibile asupra afacerii, iar costurile cu achiziția de energie electrică au crescut cu aproximativ 25%. Cu toate acestea, printr-un efort remarcabil de echipă, Grupul Electrica a obținut un profit net consolidat mai mare cu peste 71% comparativ cu suma bugetată pentru 2019. Profitul net individual realizat asigură un dividend stabil pe acțiune și un randament atractiv al dividendului, de peste 7%, in linie cu nivelul cu care i-am obișnuit pe acționarii noștri. La finalul anului trecut, am lansat Strategia Grupului Electrica pentru perioada 2019-2023, care este deja în faza de implementare și care potențează beneficiile obținute prin procesele de transformare derulate până la acest moment și abordează oportunitățile în vederea pregătirii Grupului pentru o evoluție sustenabilă. Suntem convinși că implementarea strategiei ne asigură perspective solide de dezvoltare a companiei. Mizăm în continuare pe creșterea eficienței operaționale și pe îmbunătățirea calității serviciilor pe care le oferim, în baza unor investiții susținute și a unor programe ambițioase de optimizare a activităților și a costurilor”.

În anul 2019, Electrica  a obținut un profit net individual de 258 milioane RON, în creștere cu 31,9% față de valoarea bugetată pentru 2019, respectiv cu 13,5% mai mic comparativ cu nivelul anului 2018, în baza situațiilor financiare individuale auditate. În 2019, EBITDA realizată de Grupul Electrica a fost în sumă de 718 milioane RON, în creștere cu 5,5% față de nivelul de 681 milioane RON înregistrat în anul precedent. Creșterea EBITDA a fost generată, în principal, de segmentul de distribuție, care a înregistrat o majorare de 74 milioane RON, respectiv 13,9% față de nivelul anului anterior.

Veniturile operaționale totale ale Grupului Electrica, în anul 2019, s-au ridicat la valoarea de 6.440 milioane RON, reprezentând o creștere cu 11,5% față de anul 2018. Pe segmentul de furnizare, veniturile au fost mai mari cu 19,4%, în contextul creșterii prețurilor de vânzare a energiei electrice cu 7,6% și a creșterii cantității furnizate cu 8,3% pe piața cu amănuntul, a dezvoltării activității de furnizare de gaze naturale și a creșterii veniturilor din certificate verzi, acestea din urmă având impact neutru în marja de furnizare.

Distribuțiile Electrica și-au îndeplinit planul de investiții

În ceea ce privește segmentul de distribuție, veniturile au fost cu 0,1% mai mari, în principal ca efect al ușoarei creșteri a cantității distribuite, în medie cu 0,4%.

În anul 2019, operatorii de distribuție din cadrul Grupului Electrica au realizat și pus în funcțiune investiții reprezentând 99,8% din valoarea planului anual asumat, de 612,5 milioane RON, se specifică într-un comunicat transmis de Electrica.

Ca rezultat al eforturilor investiționale, dar și al planurilor de măsuri operaționale derulate de companiile de distribuție din cadrul Grupului, acestea s-au încadrat în țintele de pierderi în rețea (CPT) pe nivelele de medie și joasă tensiune, comparativ cu valorile țintă reproiectate de ANRE pentru anul 2019.

•        În 2019, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 17,7 TWh (în creștere cu 0,4% față de 2018) către un număr de aproximativ 3,8 milioane de utilizatori.

•        Operatorii de distribuție din cadrul Grupului au distribuit aproximativ 40% din energia electrică totală distribuită la nivel național către utilizatorii finali.

•        Electrica Furnizare are o cotă de piață de 18,60%. Este lider pe piața reglementată, cu o cotă de piață de 51,48%, iar pe piața concurențială are o cotă de 10,93% (conform raportului ANRE pentru primele 11 luni din 2019).

Propunere de buget pentru 2020

Consiliul de Administrație a înaintat spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, programată să aibă loc pe data de 29 aprilie 2020, propunerea de buget pentru anul 2020.

Astfel, profitul net individual bugetat pentru anul 2020 este de 261 milioane RON, iar profitul net bugetat la nivel consolidat este de 384 milioane RON. Rezultatul bugetat pentru anul 2020, în creștere comparativ cu anul anterior, este generat, în principal, de evoluția estimată pentru segmentul de furnizare, precum și de impactul anticipat al unor elemente nerecurente la nivelul veniturilor din reluări de provizioane.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Un comentariu la “Grupul Electrica în 2019: Profitul net, cu 71% mai mare față de valoarea bugetată. Planul de investiții, îndeplinit. Corina Popescu, CEO: Implementarea strategiei ne asigură perspective solide de dezvoltare a companiei”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.