Marii consumatori de energie vor primi ajutoare de stat de 291 milioane euro pentru perioada 2019 – 2021. Nu trebuie să aibă datorii la stat și să nu disponibilizeze mai mult de 25% din numărul angajaților. MEEMA a pus în dezbatere publică Ghidul solicitantului

Publicat pe Categorii Business, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Marii consumatori de energie vor primi ajutoare de stat de 291 milioane euro pentru perioada 2019 – 2021. Nu trebuie să aibă datorii la stat și să nu disponibilizeze mai mult de 25% din numărul angajaților. MEEMA a pus în dezbatere publică Ghidul solicitantului

La Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri  se lucrează de zor ca schema de sprijin pentru marii consumatori de energie să devină  operațională cât mai repede. După ce Guvernul a aprobat o nouă ordonanţă de urgenţă, MEEMA a pus în dezbatere publică, pe o perioadă de 10 zile, Ghidul solicitantului elaborat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice.

Ministrul Virgil Popescu a informat sîptămâna trecută, după ședința de guvern, că urmează să fie publicat caietul de sarcini şi ghidul solicitantului prin ordin al ministrului în termen de două zile de la publicarea în Monitorul Oficial a ordonanţei. După care va demara procedura de oferire a acestui ajutor de stat.Se susțin astfel 15 ramuri din industrie. De notat că schema de stat propusă în decembrie 2019 a fost aprobată de Comisia Europeană în data de 08.05.2020 și a fost transpusă, din nou, în ordonanţă de urgenţă în legislaţie.

Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 291 milioane euro pentru toată perioada de implementare. Durata de valabilitate a schemei de ajutor de stat este aferentă perioadei 2019 – 2021.

În Ghidul solicitantului se precizează că în anul 2021 nu se mai depun cereri de emitere a acordului de finanțare. Conform art. III alin. 2 din OUG nr. 81/2019, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021 se va efectua numai plata ajutorului de stat pentru compensarea emisiilor indirecte aferente anului 2020.

Citește și: https://www.investenergy.ro/schema-de-sprijin-pentru-marii-consumatori-de-energie-operationala-in-curand-o-noua-oug-dupa-autorizarea-ce-ministrul-virgil-popescu-vom-publica-caietul-de-sarcini-si-ghidul-solicitantului-dupa-c/

Ajutorul de stat se acordă în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat sub forma unei alocări financiare nerambursabile. Intensitatea maximă a ajutorului de stat astfel acordat va reprezenta 75% pentru costurile eligibile suportate în anii 2019 și 2020. Ajutorul va fi plătit beneficiarului în anul în care au fost suportate costurile sau în anul următor celui în care au fost suportate costurile, potrivit documentului aflat în consultare publică.

Ajutorul de stat acordat conform prezentei scheme nu poate fi cumulat cu un alt ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE sau cu alte forme de finanțare din partea Uniunii Europene, se mai precizează în ghid.

Condițiile pe care trebuie să îndeplinească solicitantul pentru a fi inclus în schema de ajutor

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

– sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– activitatea se încadrează în codurile CAEN prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 81/2019, cu modificările și completările ulterioare;

– nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului;

– nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

– nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul punctului 2.2. din Orientările Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (“O întreprindere este considerată a fi în dificultate în cazul în care, fără intervenția statului, aceasta va fi obligată, aproape sigur, să își înceteze activitatea în termen scurt sau mediu”);

– nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

– pe durata de valabilitate a acordului de finanțare, eventualele disponibilizări nu depășesc 25% din numărul angajaților la momentul depunerii cererii de finanțare;

– pe durata de valabilitate a acordului de finanțare își mențin activitatea în Spațiul Economic European;

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri are obligația de a verifica anual respectarea îndeplinirii de către beneficiari a condițiilor impuse de reglementările Uniunii Europene și cele naționale în vigoare, precum și de prevederile OUG nr. 81/2019, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, va monitoriza schema de ajutor de stat astfel încât să asigure că beneficiarul ajutorului de stat continuă să se încadreze în condițiile de eligibilitate stabilite în schemă în baza documentației depuse anual de către beneficiar.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.