Ministerul Energiei prezintă Schemele pentru subvenție energie și gaze pentru această iarnă. Compensarea acordată consumatorului casnic va fi consemnată distinct în factura emisă de furnizor

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Info Consumatori, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Ministerul Energiei prezintă Schemele pentru subvenție energie și gaze pentru această iarnă. Compensarea acordată consumatorului casnic va fi consemnată distinct în factura emisă de furnizor

Ministerul Energiei a pus în consultare publică proiectul Ordonanței Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022.

În anexă sunt prezentate Schemele pentru subvenție energie electrică  și gaze pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

Le redăm în continuare așa cum sunt prezentate.

Pentru energie electrică:

Clienții casnici, persoanele fizice al căror consum de energie electrică în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se situează între 150 kwh-1000 kwh inclusiv, beneficiază de o compensare în sumă fixă de 0,21 lei/kwh aferentă acestui consum de energie electrică.

Compensația/kwh este valoarea în lei reprezentând media aritmetică a tarifelor reglementate potrivit legislației secundare emisă de către Autoritatea Națională de reglementare în Domeniul Energiei (tariful pentru serviciul de distribuție al energiei electrice, tariful pentru serviciul de transport și componentele tarifului de transport și tariful pentru serviciul de sistem). Prețul de referință luat în calcul pentru energia activă este 0,68 lei/kwh și include tarifele reglementate și TVA.

Exemplu de calcul, pentru exemplificare:

Ex. 1. prețul de vânzare al energiei electrice = 0,92 lei/kwh

Valoare compensare = 0,21 lei/kwh.

Calcul determinare preț în urma compensării = 0,92 lei -0,21= 0,71 lei/kwh

Pret final energie electrică client casnic – 0,71/kwh

Ex. 2. prețul de vânzare al energiei electrice = 0,88 lei/kwh

pretul de referință al energiei electrice = 0,68lei/kwh.

Valoarea compensatiei = 0,88 lei -0,68= 0,20 lei/kwh

Pret final energie electrică client casnic – 0,68

Pentru gaze naturale:

Pentru calculul compensării la gaze naturale se va aplica o cotă procentuală după cum urmează:

Valoare consum, 1noiembrie -31martie: 80 m3 -960 m3

Valoarea compensare pentru fiecare din cele 5 luni de iarnă – 25%.

Pentru compensarea consumului de gaze naturale s-a luat în calcul o valoarea de referință reprezentând 80% din consumul annual estimat, pe următoarele tranșe de consum annual:100-300m3, 300-600m3, 600-900m3,  900-1100m3, 1100-1200m3.

Compensația se aplică pentru clienții casnici care au încheiate contracte de furnizare de gaze naturale la un preț de referință al gazelor naturale mai mare de 125 lei/MWh. Cota procentuală aferentă compensării se determină prin raportare la prețul vânzare a gazelor naturale.

In situatia în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferența dintre prețul de vânzare a gazelor naturale și suma de compensate este mai mica de 125 lei/Mwh, se compensează doar diferența dintre prețul de vânzare a gazelor naturale și prețul de referință.

Pentru exemplificare:

Ex. 1. prețul de vânzare a gazelor naturale = 145 lei/Mwh

pretul de referință a gazelor naturale = 125 lei/Mwh.

Valoarea compensatiei determinată ca procent de 25% = 145 lei x25%= 36,25 lei

Valoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la procentul de 25% = 145 lei- 36,25 lei= 108,75 lei.

 Valoarea compensatiei acordate: Pret de vânzare gaze naturale – Preț de referință = 145 lei – 125 lei = 20 lei

Ex. 2. prețul de vânzare gaze naturale = 225 lei/Mwh

pretul de referință a gazelor naturale = 125 lei/Mwh.

Valoarea compensatiei acordate, determinată ca procent de 25% = 225 lei x25%= 56,25 lei

Valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensației procentul de 25% = 225 lei – 56,25 = 168,75lei

Intrucât valoarea rezultată ca urmare a aplicarii compensării în procent de 25% este mai mare de 150 lei, valoarea compensației este cea determinată potrivit procentual.

Cum se aplică compensările la facturi

Schema de compensare pentru energie electrică vizează acordarea unei compensări la plata facturilor de energie electrică în valoare de 0,21 RON kwh, care reprezintă media aritmetică a tarifelor reglementate (compus din tarif serviciului de de distribuție, tarif mediu de transport și componentele tarifului de transport și tariful pentru servicii de sistem) a energiei electrice pentru cele 8 regiuni.

Compensarea facturilor aferente consumului de gaze naturale se realizează prin aplicarea unei cote procentuale de 25% la un preț de referință de 125 lei /MWh.

Compensarea se aplică facturilor de gaze naturale emise în perioada 1 decembrie 2021 – 30 aprilie 2022, pentru consumul facturat aferent perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, indiferent de tipul de factură – estimat sau regularizare.

Compensarea se aplică facturilor de energie electrică emise în perioada 1 noiembrie 2021 – 30 aprilie 2022, pentru consumul facturat aferent perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, indiferent de tipul de factură – estimat sau regularizare.

Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de energie electrică sunt persoanele fizice al căror consum de energie electrică în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se situează între 150 kwh-1000 kwh, inclusiv.

Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de gaze naturale sunt persoanele fizice al căror consum de gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se situează între 80 m3 – 960 m3 , inclusiv.

Consumatorii casnici de energie electrică și de gaze naturale beneficiază de această compensare în situația în care se încadrează în limitele de consum menționate și dacă nu beneficiază de subvenția acordată pentru consumatorul vulnerabil potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Compensarea acordată consumatorului casnic va fi consemnată distinct în factura/anexa la factură emisă de furnizorul de energie electrică/gaze naturale. Schema de compensare se aplica și în cazul condominiilor și/sau cvartalelor cu încălzire centralizată care au un singur punct de consum care deserveste spatiile locative din condominiu sau cvartal. Pentru punctul de consum aferent încălzirii centralizate dintr-un condominiu și/sau cvartal, încadrarea în tranșele de consum, pentru fiecare dintre spațiile locative se realizează în baza consumului înregistrat la punctul de consum prin raportare la numărul de spații locative.

Actul mormativ mai prevede că, în situația în care compensarea prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este mai mare decât valoarea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili în baza prevederilor art. 7 si art. 25 din Legea nr .226/2021, atunci aceștia beneficiază de sprijinul prevăzut la art. 1 calculat ca diferența dintre compensarea prevăzută în anexa la prezenta ordonanță de urgență și nivelul ajutorului acordat.

Impactul financiar total asupra bugetul de stat este de 1.304.934.197 lei, din care suma de 494.204.246 lei pentru compensarea facturilor de energie electrică, respectiv 810.729.951 lei pentru compensarea facturilor de gaze naturale.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului energiei, se stabilește procedura de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, documentele și termenele pe baza cărora se realizează decontarea, precum și alte măsuri necesare aplicării prevederilor odonanței de urgență.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *