Transelectrica conștientizează necesitatea implementării unei strategii de dezvoltare adecvată a sistemului de transport al energiei, impusă de noile provocări

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Flux energetic
Prima Pagina Energie Electrica si termica Transelectrica conștientizează necesitatea implementării unei strategii de dezvoltare adecvată a sistemului de transport al energiei, impusă de noile provocări
  • Iulian Iancu, Președinte CNR-CME: Dezvoltarea sistemului de transport al energiei din România trebuie reanalizată fundamental, în contextul în care UE şi-a planificat o creştere foarte mare a ponderii energiei regenerabile, concomitent cu utilizarea şi stocarea de noi surse, precum hidrogenul

C.N.T.E.E. Transelectrica conștientizează necesitatea implementării unei strategii de dezvoltare adecvată, impusă de noile provocări. În consecință, a dezvoltat o serie de proiecte de retehnologizare, modernizare și creștere a capacității de transport a energiei electrice, care urmează a fi implementate în următorii patru ani, este mesajul transmis de reprezentanții companiei, la Conferința „Transportul energiei electrice – impactul major în tranziția în sectorul energiei din România și din Europa Centrală și de Est“, organizată de CNR-CME.

În deschiderea conferinței, Iulian Iancu, Președintele Asociației CNR-CME, a făcut o analiză a contextului actual din sectorul de transport al energiei electrice din România și cu referire la nivel european. „Dezvoltarea sistemului de transport al energiei din România trebuie reanalizată fundamental, în contextul în care UE şi-a planificat o creştere foarte mare a ponderii energiei regenerabile, concomitent cu utilizarea şi stocarea de noi surse, precum hidrogenul”, a precizat Iancu.

În opinia sa,“contextul actual ca o provocare pentru sectorul energetic naţional, care presupune investiţii uriaşe pe partea de stocare şi transport de hidrogen şi care necesită o modificare integrală a planului de dezvoltare şi investiţii al Transelectrica. Trebuie să trecem la reanalizarea fundamentală a modului de dezvoltare a sistemului naţional de transport al energiei din România, având în minte că UE şi noi toţi, ne propunem ca la capătul acestei tranziţii să fie energia electrică, iar pentru asta trebuie să se electrifice tot ce se poate electrifica, iar fondurile de inovare sa fie dirijate către electrificarea a ceea ce astăzi nu ştim/nu putem să electrificăm”.

Precizări punctuale ale reprezentanților Transelectrica la Conferința CNR-CME:

  • Pentru fiecare proiect, compania  dezvoltă şi modernizează Rețeaua Electrică de Transport şi are în vedere reducerea impactului asupra mediului înconjurător. De asemenea, este implicată în proiecte de cercetare – inovare, precum şi în ample proiecte de retehnologizare a stațiilor și a liniilor electrice de transformare.
  • Proiectul de integrare a pieței interne europene este în curs de realizare, iar pentru  perioada 2021-2022 sunt  prevăzute  acțiuni suplimentare esențiale;
  • Există soluţii tehnice pentru creşterea nivelului de rezilienţa a instalaţiilor electrice. Trebuie cunoscute vulnerabilităţile și trebuie evaluate şi pregătite soluţii pentru limitarea daunelor. Dotarea informatică a sistemului reprezintă un avantaj prin posibilitatea cunoaşterii, prin simulare, a evenimentelor extreme şi adoptarea de măsuri de limitare, dar şi o importantă vulnerabilitate la atacurile cibernetice.
  • Lecțiile învățate, privitoare la rolul crucial al companiilor  de transport al energiei electrice în tranziția energetică sunt grupate în patru direcții majore:

       Focalizarea pe viitor, cu referire principală la considerarea creșterii producerii energiei electrice din surse regenerabile și a sistemelor de stocare;

       Formarea ecosistemului, în care companiile de transport a energiei electrice reprezintă factori motori ai tranziției, iar colaborarea cu autoritatea de reglementare și companiile de distribuție a energiei electrice sunt tot mai importante;

       Acordarea de atenție dimensiunii sociale a acțiunilor în tranziție, cu evaluarea implicațiilor sociale și colaborarea cu publicul larg;

       Realizarea transformării companiei și, în același timp, realizarea performanțelor propuse. Creșterea capabilităților de cooperare cu publicul larg reprezintă o prioritate pentru companiile de transport al energiei electrice.

Organizată în ziua de 11 martie 2021, în format online, de către Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) și CNTEE Transelectrica SA, conferința a abordat soluții pentru dezvoltarea sistemului de transport al energiei electrice, astfel încât să se asigure acoperirea necesarului de energie electrică al ţării în viitor. Au fost, de asemenea avansate soluţii moderne pentru asigurarea disponibilităţii sistemului de energie pentru toţi utilizatorii.

Experți de notorietate ai domeniului de transport și distribuție a energiei electrice și de administrare a pieței de electricitate, ai mediului academic și ai CNR-CME au abordat subiecte de maxim interes privind dezvoltarea sistemului de transport, platforme pentru dezvoltarea pieţei de energie electrică, conectarea la piaţa unică europeană și pregătirea personalului în condiţiile digitalizării şi ale exigențelor pentru îmbunătățirea siguranţei în funcţionare.

Printre principalele aspecte subliniate în cadrul conferinței se numără următoarele:

1.      Strategia de dezvoltare a Transelectrica pentru perioada 2021-2025 cuprinde o serie de proiecte importante de investiții pentru consolidarea Rețelei  Electrice de Transport al Energiei Electrice (RET), printre care: retehnologizarea și modernizarea stațiilor electrice existente; creşterea capacităţilor de schimb pe interfaţa de vest și de sud a României (granița cu Bulgaria), pe interfaţa cu Republica Moldova, precum și pe interfața între zona de est (în special Dobrogea) și restul sistemului electroenergetic interconectat; integrarea în SEN  a puterii generate din alte centrale; siguranţa alimentării consumului din zone deficitare.

2.      Principalele direcţii strategice în domeniul digitalizării și al integrării surselor regenerabile de energie în Rețeaua Electrică de Transport vizează: asigurarea infrastructurii adecvate, introducerea digitalizării în concordanță cu strategiile și politicile Transelectrica, creșterea eficienței energetice, reducerea congestiilor în RET.

3.      Planificarea și dezvoltarea Rețelei Electrice de Transport are în vedere: funcţionarea în siguranţă a SEN, dezvoltarea adecvată a RET, creșterea capacității de interconexiune, integrarea sustenabilă a energiei din surse regenerabile, studii de dezvoltare a infrastructurii fizice, retehnologizări de stații electrice, sisteme moderne de monitorizare, sistem integrat de monitorizare și prognoză a energiei din centralele electrice eoliene.

4.      Integrarea piețelor europene se confruntă cu dificultatea cauzată de lipsa unei capacități interzonale suficiente. Deși integrarea pieței energiei electrice a continuat să progreseze (stabilirea cadrului de cooperare între Părțile implicate în SDAC-Single Day-Ahead Market), sunt necesare și acțiuni suplimentare: implementarea proiectului de cuplare a pieței bazat pe fluxuri, realizarea proiectului “Interim Coupling”, activități de cercetare – dezvoltare și sprijinirea extinderii cuplării pieței, noile modele de piață și o performanță sporită. Transelectrica și Operatorul Comercial al Pietei de Energie – OPCOM sunt prezente în cele mai importante proiecte la nivel European.

5.      Privitor la reziliență, adică acea capacitate a unei structuri de a răspunde, absorbi şi recupera rapid funcţionalitatea iniţială în urma unui eveniment extrem, s-au menționat criteriile Consiliului Mondial al Energiei pentru planificarea rezilienței la evenimente extreme: a) învățare, anticipare, recunoașterea și abordarea evenimentelor perturbatoare, b) declanșarea soluţiilor de răspuns, bazate pe expertiza operatorilor şi colaborare, c) revenirea la funcţionalitate se referă la componente și la întregul sistem, d) rezilienƫă pe tot lanƫul energetic – de la sursa primară de energie la furnizare. De asemenea s-a analizat rezilienţa privind riscurile de atacuri cibernetice, subliniindu-se că  răspunsul la  atacuri cibernetice constă ȋn crearea unor canale securizate într-o rețea neasigurată.

6.      Rolul companiilor  de transport al energiei electrice este crucial  în tranziția energetică și are trei implicații strategice: a) în infrastructură, oameni și instrumente, b) în proiectare, perspectivă, ecosistem, c) în dezvoltare de rețele transfrontaliere și regionale. Trebuie acordată atenție celor 4 D factori la nivel global care includ:  Decarbonarea, Descentralizarea, Digitalizare, Demand (cerere). În egală măsură trebuie considerate următoarele recomandări importante pentru tranziția energetică: Focalizarea pe viitor, Dimensionarea ecosistemului și Transformarea organizației.

Asociația Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) cuprinde cea mai mare rețea națională de specialiști din domeniul energiei şi este principala organizaţie din domeniul energiei din România, membru fondator al Consiliului Mondial al Energiei, din anul 1924. CNR-CME este o organizatie profesională, apolitică, neguvernamentală, fără scop lucrativ sau patrimonial, CNR-CME concentrează interesele diferitelor instituții și organizații din România interesate în problemele energiei și ale relației acesteia cu economia și cu mediul înconjurator, ale specialiștilor și ale societății civile.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *