Transgaz caută Director General și Director Financiar pentru următorii 4 ani. A început selecția în baza OUG 109, candidaturile se pot depune până pe 11 iunie. Ion Sterian dorește să rămână la conducerea societății. Ce așteptări au acționarii

Publicat pe Categorii Business, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Transgaz caută Director General și Director Financiar pentru următorii 4 ani. A început selecția în baza OUG 109, candidaturile se pot depune până pe 11 iunie. Ion Sterian dorește să rămână la conducerea societății. Ce așteptări au acționarii

SNTGN Transgaz, operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale, a publicat anunțul de selecție pentru posturile de Director General și Director Financiar. Cei interesați pot depune candidaturile şi documentele solicitate prin anunţ până în data de 11.06.2021.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, SNTGN Transgaz, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, declanșează procedura de selecţie pentru postul de Director General și pentru postul de Director Financiar, se precizează în Anunț.

Ion Sterian este Director General provizoriu/Administrator executiv  al Transgaz până la finalizarea procedurii de selecție. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, conform hotărârii CA din data de 10.05.2021.

Ion Sterian dorește să rămână la conducerea Transgaz. Dacă va avea aprobarea acționarilor, pentru Sterian va fi  al treilea mandat plin consecutiv de administrator. După ce în perioada 2013 – 2017 a fost președinte al CA Transgaz, mandatul a fost reînnoit până în aprilie 2021. În raportul său de activitate,  ce va fi prezentat acționarilor, Sterian precizează că Transgaz este una dintre marile companii naționale în care modelul de guvernanță corporativă funcționează cu succes și că obiectivele strategice asumate prin Planul de administrare al societății în perioada 2017 – 2021 au fost îndeplinite.

Citiți mai multe pe https://www.investenergy.ro/ion-sterian-vrea-inca-4-ani-la-sefia-transgaz-conduce-compania-din-2013-si-insista-pentru-al-treilea-mandat-consecutiv-de-administrator-se-cere-aprobarea-actionarilor-pentru-reinnoirea-mandatelor-a/

Conform anunțului, cerințele obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească Directorul General al Transgaz sunt:

 • studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniile tehnic, economic, juridic;
 • experiență profesională relevantă (minim 15 ani) din care minim 8 ani, cumulativ, experiență în administrarea, managementul general al unor întreprinderi din sectorul energetic, cu activitate reglementată, listate la bursă;
 • obținerea de performanțe economice și financiare marcate prin profit în ultimii 5 ani de administrare, management general al unor întreprinderi din sectorul energetic, cu activitate reglementată și listate la bursă, a căror cifră de afaceri a fost de minim 300 milioane euro;
 • experiența în atragerea de fonduri nerambursabile pentru proiecte de investiții strategice;
 • să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar și fiscal infracțiuni incompatibile cu calitatea de director general;
 • să nu fie în stare de incompatibilitate și/sau conflict de interese, conform legii;
 • cunoașterea limbii române scris, citit, vorbit;

Prin experiență relevantă în activitatea de conducere se înțelege ocuparea următoarelor funcții: membru în consiliul de administrație/supraveghere, director general,/director executive, se precizează în anunț.

Cerințele obligatorii pentru postul de Director Financiar:

 • studii superioare finalizate cu diplomă de licență (profil economic);
 • cel puțin o specializare/certificare profesională în domeniul financiar/bancar/contabil;
 • experiență profesională (experiență în strategia financiară, investițională, finanțarea și managementul proiectelor strategice, gestiunea finanțelor, bugetului și patrimoniului, a capitalurilor și contabilitatea activității companiilor din sectorul energetic;
 • experiență și cunoștințe în domeniul pieței de capital și obligațiilor de raportare ale emitenților de valori mobiliare) minim 10 ani din care cel puțin 5 ani în funcții de conducere în domeniul activității economice,managementului financiar/ bancar/contabil;
 • cunoștințe și experiență în domeniul Standardelor Internaționale de Raportare Financiară –IFRS/ Standardelor de contabilitate internațională – IAS;
 • să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar și fiscal infracțiuni incompatibile cu calitatea de director financiar;
 • să nu fie în stare de incompatibilitate și /sau conflict de interese, conform legii;
 • cunoașterea limbii române, scris, citit și vorbit;
 • cunoașterea limbii engleze, scris, citit, vorbit.

Societatea a publicat, de asemenea, Scrisoarea de așteptări necesară selecției și evaluării membrilor Consiliului de Administrație/Directorilor pentru perioada 2021-2025 la SNTGN Transgaz. În document sunt prezentate dezideratele acționarului majoritar, respectiv statul român prin Secretariatul General al Guvernului, în consultare cu ceilalți acționari privind evoluția Transgaz în următorii 4 ani.

Acționarul majoritar urmărește ca Transgaz să devină un operator de transport și sistem cu recunoaștere pe piața international a gazelor naturale, un lider pe piața energetică din regiune, cu un siistem national de transport gaze naturale modern, integrat la nivel european și un sistem de management performant.

Obiectivele strategiei de administrare a societății conform așteptărilor acționarilor sunt:

 • creșteri semnificative de eficiență și profitabilitate
 • menținerea unui tariff minim prin scăderea costurilor și controlul strict al achizițiilor
 • repoziționarea strategica a companiei în contextul energetic actual national și international
 • asumarea unui program investițional ambițios, în valoare de 4 miliarde euro pentru dezvoltarea SNT în următorii 10 ani
 • asigurarea unui management eficace în gestionarea resurselor umane
 • atragerea de finanțări europene și de la instituții fiananciar bancare internaționale etc.

Înființarea hub-ului de gaze naturale în România este un alt proiect ambițios pe care SGG îl vrea realizat de către Transgaz.

Puteți vizualiza Scrisoarea de așteptări


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *