Transgaz va avea dreptul de a limita/întrerupe prestarea serviciului de transport al gazelor naturale dacă utilizatorii rețelei au datorii restante pe contractul de echilibrare și acces în PVT. Preaviz de doar 3 zile! ANRE modifică Codul rețelei

Publicat pe Categorii Business, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Transgaz va avea dreptul de a limita/întrerupe prestarea serviciului de transport al gazelor naturale dacă utilizatorii rețelei au datorii restante pe contractul de echilibrare și acces în PVT. Preaviz de doar 3 zile! ANRE modifică Codul rețelei
  • Operatorul de transport și sistem a sesizat faptul că utilizatorii rețelei nu respectă clauzele contractuale privind suplimentarea garanțiilor financiare, precum și obligațiile de plată

ANRE operează noi modificări la Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale. Transgaz a înaintat către ANRE o serie de propuneri pentru modificarea și completarea Codului rețelei, care vizează în principal eliminarea riscului de neachitare a facturilor, potrivit unui document al Autorității. Compania a sesizat faptul că utilizatorii rețelei nu respectă clauzele contractuale privind suplimentarea garanțiilor financiare, precum și obligațiile de plată.

Urmare a cererii Operatorului de transport și de sistem, ANRE a elaborat Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, document pus în consultare publică.  Modificările aduse vizează echilibrarea operațională a SNT și  garanțiile financiare de plată constituite de utilizatorii rețelei (UR) în vederea acoperirii riscului de neachitare a facturilor aferente dezechilibrelor zilnice emise de Transgaz.

Potrivit proiectului de Ordin ANRE, Transgaz va avea dreptul de a limita/întrerupe prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, în situația în care utilizatorii rețelei înregistrează datorii restante pe contractul de echilibrare și acces în PVT (punctual virtual de tranzacționare).

În situația în care UR nu suplimentează corespunzător nivelul garanței în termen de 5 zile lucrătoare, a fost prevăzut dreptul OTS de a restricționa automat accesul UR la tranzacțiile de vânzare în PVT, începând cu următoarea zi gazieră, precum și dreptul OTS de a sista prestarea serviciului de transport al gazelor naturale. Accesul în PVT la tranzacțiile de vânzare, respectiv prestarea serviciul de transport vor fi reluate în momentul în care UR suplimentează garanția.

Dacă UR înregistrează datorii restante provenite din derularea contractelor anterioare de echilibrare și acces la PVT, contractul se încheie după achitarea datoriilor restante.

ANRE a modificat și prevederile cu privire la banca care eliberează scrisoarea de garanție bancară, în sensul că aceasta trebuie să fie emisă de una dintre agențiile de rating: Standard & Poors, Moody’s sau Fitch, cel puţin la nivel de „investment grade“.

În susținerea propunerilor sale, Transgaz a invocat dispozițiile Regulamentului UE nr. 312/2014, precum și raportul ACER ENTSOG din 10 februarie 2021 „Misconduct at EU balancing zones – Policy paper with recommendations”, în care se precizează: ”Pentru a respecta criteriul proporționalității, măsurile reactive ar trebui să includă acțiuni rezonabile pentru colectarea sumei nerambursate. Acestea ar putea fi granulare, sub rezerva specificităților naționale, ceea ce înseamnă că pot fi stabilite mai multe praguri corespunzătoare unei severități tot mai mari a „expunerii” UR (utilizator rețea). Acțiunea poate fi imediată sau OE pot oferi UR posibilitatea de a-și atenua „expunerea”. În funcție de măsurile proactive prevăzute în contract, măsurile reactive ar trebui să includă o cerere de ajustare a garanțiilor de securitate și, ulterior, o suspendare parțială sau totală a contractului, ceea ce înseamnă suspendarea anumitor drepturi ale UR, inclusive nominalizări, pe baza „pragurilor de expunere” menționate, stabilite la nivel național. Suspendarea contractului cu efect imediat ar putea fi luată în considerare și, dacă este cazul, rezilierea contractului sau retragerea licenței ar putea fi aplicate ca măsuri de ultimă instanță.”


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.