“Abordare prudentă”, cu reducerea costurilor la Transelectrica. Profitul a scăzut cu 73% în primul semestru. Cauza: creşterea de trei ori a preţului mediu al energiei achiziţionate pe PZU a condus la majorarea cu 156% a cheltuielilor nete cu consumul propriu tehnologic

Publicat pe Categorii Business, Furnizare / Distributie / Transport, Semnal
Prima Pagina Business Furnizare / Distributie / Transport “Abordare prudentă”, cu reducerea costurilor la Transelectrica. Profitul a scăzut cu 73% în primul semestru. Cauza: creşterea de trei ori a preţului mediu al energiei achiziţionate pe PZU a condus la majorarea cu 156% a cheltuielilor nete cu consumul propriu tehnologic

Transelectrica raportează un profit net pe primul semestru de 28 milioane lei, comparativ cu 104 milioane lei înregistrat în S1 2021,  respectiv o scădere cu 73%. Pe primul trimestru, Transelectrica a înregistrat o scădere cu 90% a profitului net, ajungând la 8 milioane lei față de 81,9 milioane lei înregistrat în T1 2021.

Scăderea profitabilității activităţii Transelectrica comparativ cu S1 2021 a fost determinată exclusiv de creşterea preţului mediu al energiei achiziţionate pe PZU care a fost de trei ori mai mare decât în anul precedent, ceea ce a condus la creşterea cheltuielilor nete cu consumul propriu tehnologic (CPT) cu 258 milioane lei, mai mari decât în anul precedent (+156%), depășind semnificativ valorile înregistrate în ultimii ani, motivează reprezentanții societății, în Raportul semestrial al societății.

Situația actuală a prețurilor pe piața angro a energiei electrice este fundamental diferită față de situaţia din S1 2021, puternic influenţată de creșterea prețurilor pe piața de energie electrică. Piețele centralizate pe termen scurt, organizate de Bursele de energie electrică, au înregistrat prețuri istorice nemaiîntâlnite, aceasta situație fiind influențată de contextul internațional pe piaţa de energie, accentuat de conflictul din Ucraina, se prezintă în raport.

Veniturile totale operaționale realizate în intervalul ianuarie-iunie 2022 au înregistrat o creștere în procent de 83% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior (2.604 milioane lei în S1 2022 față de 1.422 milioane lei în S1 2021). Creșterea a fost determinată în principal de majorarea tarifului mediu de transport, de creșterea veniturilor din interconexiune, precum și de creșterea veniturilor realizate pe piața de echilibrare.

Cheltuielile totale operaționale (inclusiv amortizare) au înregistrat de asemenea o creștere semnificativă comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, 2.568 milioane lei în S1 2022 față de 1.298 milioane lei în S1 2021, determinată exclusiv de creșterea prețului mediu al energiei electrice.

În pofida unui an foarte dificil și a dificultăților întâmpinate în S1 2022, Compania și-a respectat toate obligațiile financiare, reușind să înregistreze un rezultat pozitiv. Managementul Companiei a avut pe tot parcursul perioadei închise o abordare prudentă, reducând costurile, Companiei, analizând riscul de neplată, luând în considerare cei mai importanți factori pentru a se asigura că nu se vor înregistra pierderi economice se precizează în Raportul semestrial.

Transelectrica a înregistrat, în S1 2022, costuri nete cu achiziţia energiei pentru  acoperirea consumului propriu tehnologic în suma de 422,9 milioane lei, mai mari cu 156% (+258 milioane lei) comparativ cu S1 2021.  Cauzele acestor creșteri majore, prezentate în raport, sunt:

  • preţul mediu al energiei achiziţionate de pe PZU/PI,  a fost în primul semestru de peste 3 ori mai mare față de perioada similară a anului 2021, depășind semnificativ valorile înregistrate în ultimii ani. Aceeaşi tendinţă se observă şi la nivel european, ceea ce a avut un impact semnificativ în costurile înregistrate pentru acoperirea CPT;
  • imprevizibilitatea pieței s-a manifestat prin creşterea accentuată şi rapidă a prețurilor, în contextul creşterii preţului certificatului de emisii de carbon, al unui nivel al capacităților de producere a energiei electrice insuficient pentru a înlocui producția bazată pe combustibili fosili, în special pe cea pe cărbune. Aceasta, în contextul liberalizării pieței, a lipsei concurenței producătorilor şi a concurenţei furnizorilor pentru cumpărarea de energie, pentru a-și putea îndeplini contractele cu numeroșii clienți ce au optat pentru piața liberă;
  • creşteri de peste 2 ori mai mari ale preţului mediu al energiei achiziţionate de pe Piaţa de Echilibrare, urmare a modificărilor legislative apărute pe piața de echilibrare (eliminarea limitelor de preț la ofertare, eliminarea obligativității participării la piața de echilibrare, aplicarea prețului unic de decontare, trecerea pieţei de echilibrare la intervalul de decontare de 15 minute);
  • în urma publicării Ordonanței de Urgență nr. 27/18.03.2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 01 aprilie 2022 – 31 martie 2023, au fost încheiate contracte bilaterale direct cu producătorii de energie cu livrare din luna aprilie 2022, ce acoperă circa 75% din consumul propriu tehnologic estimat, ceea ce reduce necesitatea achiziționării energiei pentru acoperirea CPT de pe piața spot și creează un cadru mai stabil pentru previzionarea costurilor și veniturilor cu CPT.

Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.