Ce au cerut și ce au obținut investitorii din sectorul regenerabilelor? Ministerul Energiei a revizuit OUG ce modifică Legea 220. Este gata pentru aprobarea Guvernului

Publicat pe Categorii Energie, Esential, Info Legislativ, Regenerabile, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Ce au cerut și ce au obținut investitorii din sectorul regenerabilelor? Ministerul Energiei a revizuit OUG ce modifică Legea 220. Este gata pentru aprobarea Guvernului

Începând cu 01 iulie 2017, producătorii şi furnizorii de E-SRE, obligați să tranzacţioneze certificatele verzi numai pe o piață centralizată anonimă organizată de OPCOM

OUG ce modifică Legea 220 poate fi consultată pe site-ul Ministerului Energiei  AICI

Ministerul Energiei a publicat versiunea revizuită în urma consultării publice a Proiectului de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. „Impactul asupra consumatorilor de energie electrică este constant pe toată perioada schemei. Măsurile propuse au ca scop găsirea unui echilibru între interesele investitorilor din sectorul energiilor regenerabile şi interesele investitorilor din sectoarele economice expuse unui risc semnificativ de relocare”, se subliniază în nota de fundamentare a actului normativ.

regenerabili

Principalele schimbări aduse Legii 220 și explicațiile aferente:

 • instituirea obligației pentru producătorii şi furnizorii de energie electrică din surse regenerabile de energie de a tranzacţiona începând cu 01 iulie 2017 certificatelor verzi (CV) numai pe o piață centralizată anonimă organizată de OPCOM. Explicație: această măsură își propune să evite apariția distorsiunilor pe piața de energie electrică și de CV;
 • interzicerea încheierii de acte adiționale la contractele existente până la realizarea piețelor anonime de CV și interzicerea încheierii de noi contracte bilaterale cu o durată ce depășește 1.07.2016;
 • determinarea cantității totale a certificatelor verzi estimată a fi emisă în perioada 2017-2031, cantitate care include și certificatele verzi amânate de la tranzacționare în perioada 2013-2024, împărțită la numărul de ani rămași până la expirarea duratei de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi și instituirea obligației anuale de achiziție a unui număr constant de certificate verzi (CV) pe o perioadă de 15 ani, începând din anul 2017, denumită cantitate statică anuală de CV. Explicație: prin introducerea acesteia se urmărește distribuirea mai uniformă a impactului în factura consumatorului final, explică reprezentanții ministerilor. Conform estimărilor, la acest moment aceasta cantitate statică anuală este de 14.910.140 CV;
 • revizuirea o dată la 2 ani a cantității statice de CV care se preia în piață. Prin definiție propunerea de față se bazează pe estimarea numărului total de CV care vor fi emise și/sau reinserate pe o perioadă de 15 ani. Fiind o estimare pe o durată lungă de timp, este necesar ca periodic aceasta să fie revizuită o dată la doi ani;
 • modificarea doar a modului de calcul al cotei, ținând cont de cantitatea statică de CV și consumul final de energie electrică, păstrându-se obligația de cotă anuală de CV pentru furnizori, inclusiv regularizarea acesteia la începutul anului următor;
 • modificarea duratei de valabilitate a CV, care va fi de la data emiterii certificatului până la data de 31 decembrie 2031, față de 12 luni, cum este în prezent. Prin modificarea propusă va rămâne un număr de certificate netranzacționate, surplusul de CV putând fi vândut pe toată perioada de funcționare a schemei de sprijin la un preț estimat scăzut;
 • extinderea perioadei de amânare, până la data de 31 decembrie 2024, pentru tehnologiile solare. Explicație: amânarea tranzacționării certificatelor verzi este necesară pentru a asigura un grad mai bun de vânzare a CV participanților la piață. Pentru tehnologiile bazate pe energie fotovoltaică, termenul de amânare este până în 2024 deoarece analizând rata internă de rentabilitate putem observa faptul că există o discrepanță majoră între IRR-ul producătorilor SRE. Cea mai mare diferență poate fi observată în anul 2013, an al cărui raport de supracompensare a dus la diminuarea numărului de certificate pentru producătorii ce aveau să își obțină acreditarea în perioada 2014-2016;
 • mărirea perioadei de reinserție pentru producătorii din surse eoliene și hidro la 8 ani, începând de la data de 1 ianuarie 2018 până în anul 2025, reinserția fiind făcută în tranșe lunare egale;
 • mărirea perioadei de reinserție pentru producătorii de energie fotovoltaică la 6 ani, începând de la data de 1 ianuarie 2025 până la data de 31 decembrie 2030, reinserția fiind făcută în tranșe lunare egale. Perioadele de reinserție pentru toate tehnologiile au fost mărite pentru a asigura o introducere liniară a CV, în scopul reducerii impactului la consumatorul final și protejării pieței de certificate verzi;
 • CV va căpăta valoare în momentul tranzacționării și nu la momentul emiterii, acesta nereprezentând un instrument financiar. Această măsură este menită pentru a schimba modul în care CV sunt înregistrate contabil, cu atât mai mult cu cât în modificarea propusă este posibil ca un CV să fie înstrăinat la câțiva ani de la momentul emiterii/reinserării. În prezent, CV sunt recunoscute ca venit înainte de tranzacționare, fapt ce poate conduce la dificultăți ale fluxului de numerar pentru producător;
 • interzicerea tranzacționărilor repetate ale CV, cu excepții pentru cazurile cu deficit de CV la producător. Această măsură se impune întrucât măsura de ajutor de stat instituită prin Legea nr. 220/2008 cu completările și modificările ulterioare, vizează producătorii de E-SRE și nu posibilele speculații în piața de CV;
 • introducerea obligativității furnizorului de a nu factura consumatorilor finali, în momentul regularizării, un preț mai mare al CV decât prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată a CV din anul anterior. Prin această prevedere se dorește limitarea impactului în factura consumatorului și evitarea dezechilibrelor între consumatori;
 • modificarea prețului minim și maxim de tranzacționare al CV, astfel încât modificările din prezentul act normativ să nu conducă la o creștere semnificativă a impactului la consumator;
 • reducerea penalității pentru neîndeplinirea cotei la valoarea de 70 Euro/CV întrucât a fost diminuată valoarea prețului maxim al CV. Estimarea valorii medii a impactului la consumatorul final pentru anul 2017 la 47 RON/MWh comparativ cu 42 RON/MWh în 2016 și care potrivit calculelor efectuate în cadrul unui studiu independent va fi valoarea maximă pe toată perioada de valabilitate a schemei, care poate fi modificat în funcție de prețul CV și consumul de energie electrică. Trendul impactului la consumator este descendent pe perioada de valabilitate a schemei suport, în condițiile în care există un surplus de certificate în piața de CV până la închiderea schemei de sprijin, în anul 2031;
 • introducerea unei prevederi prin care se va asigura un efort maxim în factura consumatorului de 11,1 Euro/MWh. Pentru a asigura menținerea acestui efort se propune ca la momentul regularizării cotei de achizitie de CV să se aibă în vedere ca impactul în factură să nu fie mai mare de 11,1 Euro/MWh consumat. Astfel, în măsura în care la regularizare, ANRE constată că impactul la consumatorul final este mai mare decât pragul maxim menționat, autoritatea recalculează cota în sensul diminuării acesteia, iar numărul de CV ce constituie obligația de achiziție a furnizorului se va recalcula conform noii cote diminuate. Această măsură, împreună cu cea de modificare a prețului maxim, vor limita apariția tranzacționării la prețul maxim al CV, diminuând posibilitatea creșterii efortului la consumatorul final.

Reprezentanții Ministerului Energiei explică carcaterul de urgență al actului normativ  ca fiind dat de necesitatea păstrării unui echilibru între gradul de suportabilitate al consumatorilor și efortul financiar al producătorilor pentru menținerea capacităților SRE în funcțiune în vederea atingerii țintei asumate. Neadoptarea măsurilor imediate, așa cum sunt reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra desfăşurării activităţii producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, existând riscul de a fi afectată atingerea țintei României prin închiderea unor unități de producere, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Ministerul Energiei a realizat, cu ajutorul unui consultant independent, un studiu de impact cu privire la posibile modificări ale cadrului legislativ privind energia produsă din surse regenerabile. În cadrul studiului au fost simulate mai multe scenarii ținând cont de diverși parametri, fiind alese două spre analiză. Primul scenariu prevede instituirea unei obligații anuale de achiziție a unui număr constant de CV pe o perioadă de 15 ani, începând din anul 2017. Al doilea scenariu prevede preluarea unei cote fixe, respectiv 90% din totalul CV emise și reinserate anual. Din analizele efectuate în cadrul unui grup de lucru interinstituțional, format din reprezentanti ai Ministerului Energiei, Ministerului Finanțelor Publice, ANRE, OPCOM, Consiliului Concurenței și Transelectrica, a rezultat că prin implementarea modificărilor din primul scenariu sunt îndeplinite condițiile pentru a oferi soluția optimă de susținere în continuare a SRE, cu impact suportabil în factura consumatorilor finali, în contextul dezvoltării economice, susțin reprezentanții Ministerului Energiei.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.