Directoratul Transelectrica cere aprobarea acționarilor pentru rectificarea BVC pe 2022. Veniturile și cheltuielile pe piața de echilibrare au înregistrat creșteri de circa 82% în S1, cheltuielile privind achiziția energiei necesară CPT sunt mai mari cu 10%, comparativ cu valorile aprobate

Publicat pe Categorii Business, Furnizare / Distributie / Transport, Semnal
Prima Pagina Business Furnizare / Distributie / Transport Directoratul Transelectrica cere aprobarea acționarilor pentru rectificarea BVC pe 2022. Veniturile și cheltuielile pe piața de echilibrare au înregistrat creșteri de circa 82% în S1, cheltuielile privind achiziția energiei necesară CPT sunt mai mari cu 10%, comparativ cu valorile aprobate
  • Se propune o creștere a veniturilor și cheltuielilor pe piața de echilibrare cu câte 680.069 mii lei
  • Preţurile pe pieţele pe termen scurt (PI, PZU), mediu şi lung (PCCB-LE-flex şi PCCB-NC) depăşesc valorile istorice din ultimii 7 ani

La Transelectrica, Directoratul solicită aprobarea acționarilor pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a companiei pentru anul 2022.  Se propune o creștere a veniturilor pe piața de echilibrare cu 680.069 mii lei și a cheltuielilor pe piața de echilibrare cu aceeași valoare, comparativ cu valorile aprobate prin BVC/2022.

Rezultatul brut propus pentru rectificare aferent anului 2022 va fi menținut la nivelul aprobat prin BVC/2022, în sumă de 1.040 mii lei.

O influență majoră în ceea ce privește creșterea veniturilor și cheltuielilor totale comparativ cu nivelul aprobat pentru anul 2022, provine din segmentul de activitate non-profit, respectiv din piața de echilibrare, susțin reprezentanții Transelectrica. Astfel, având în vedere modificările cadrului de reglementare privind regulile de decontare pe această piață, veniturile și cheltuielile pe piața de echilibrare în semestrul I al anului 2022 au înregistrat creșteri majore, de circa 82%, comparativ cu valorile aprobate pentru semestrul I 2022.

De asemenea, au crescut cheltuielile privind achiziția energiei electrice necesară consumului propriu tehnologic, în contextul actual al evoluției și tendinței continue de majorare a prețurilor de achiziție a energiei electrice necesară CPT. Ȋn primele 6 luni ale anului 2022 s-au înregistrat cheltuieli cu achiziţia energiei necesare acoperirii CPT în sumă de 434.102 mii lei, cu circa 10% mai mari decât cele prevăzute în BVC aprobat. Acestea au depășit cu 258.173 mii lei cheltuielile cu CPT realizate în perioada similară a anului 2021. Situația actuală a pieței angro de energie electrică şi contextul internaţional puternic influenţat de conflictul armat din Ucraina nu puteau fi prevăzute la momentul estimării iniţiale a costurilor CPT, se specifică în documentul ce urmează a fi prezentat acționarilor companiei.

Conducerea Transelectrica atrage atenția că, până la finele anului 2022, se estimează că reglementările implementate în legislația naţională în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața de energie electrică, precum și efectuarea decontării la intervalul de granularitate de 15 minute și aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare, vor avea un impact semnificativ.

Alte aspecte prezentate de Directoratul Transelectrica care conduc la  necesitatea rectificării BVC Transelectrica pe 2022:

  • Fundamentarea cheltuielilor necesare achiziționării energiei electrice pentru acoperirea CPT de pe piața de energie electrică în a doua parte a anului 2022. Datorită caracteristicilor sale, CPT-ul în Reţeaua Electrică de Transport (RET) este puternic dependent de condiţiile meteorologice, de structura producţiei şi a consumului de energie electrică, la nivel naţional, de repartizarea fluxurilor de energie electrică în reţeaua de transport internă şi pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine, valoarea sa fiind foarte puţin spre deloc controlabilă în condiţiile unei pieţe de energie regionale interconectate şi cuplate. Astfel, preţurile pe pieţele pe termen scurt (PI, PZU), mediu şi lung (PCCB-LE-flex şi PCCB-NC) depăşesc valorile istorice din ultimii 7 ani şi prezintă un grad mare de incertitudine generat de contextul international;
  • Creşterea accentuată şi rapidă a prețurilor s-a manifestat și în contextul creşterii preţului certificatului de emisii de carbon, al unui nivel al capacităților de producere a energiei electrice insuficient pentru a înlocui producția bazată pe combustibili fosili, în special pe cea pe cărbune, în conjunctura liberalizării pieței, a conflictului armat din Ucraina, a lipsei concurenței producătorilor şi a concurenţei furnizorilor pentru cumpărarea de energie, pentru a-și putea îndeplini contractele cu numeroșii clienți ce au optat pentru piața liberă;
  • Situația actuală a prețurilor pe piața angro a energiei electrice şi tendinţa crescătoare observată pe piaţa spot şi pe pieţele pe termen lung este fundamental diferită de situaţia din anii precedenţi. Diferența este marcantă și este evidentă la nivelul întregului continent european, nu doar la nivelul României. În acest sens poate fi observată evoluția prețurilor angro la energie pe piața spot europeană, în contextul situaţiei internaţionale accentuate de conflictul din Ucraina. Situația la nivel european s-a deteriorat rapid de la începutul anului, stresul energetic fiind fără precedent în special pentru energia electrică și pentru gazele naturale, care constituie combustibil pentru producerea energiei electrice.

Suplimentar, Directoratul Transelectrica solicită o rectificare a capitolului bugetar ”Cheltuieli cu personalul”, respectiv:

– o  creștere a cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2022, cu suma de 5.888 mii lei, respectiv cu aprox. 2,22%, (sub nivelul indicelui de creștere a prețurilor comunicat în luna iulie de Comisia Națională de Prognoză pentru anul 2022), comparativ cu BVC aprobat an 2022;

– majorarea indicatorului ”Bonusuri” cu suma de 1.232 mii lei, determinată, în principal, de creșterea valorii tichetului de masă de la 20 lei la 30 lei.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.